Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

OC

Oana Craciunescu

CS I - Biologie Celulară și Moleculară

Biografie

Sunt biochimist cu titlul de doctor în Științe Exacte și cu studii postdoctorale în Biotehnologii pentru aplicații medicale. Am experiență în domeniul cercetării, dezvoltării experimentale și inovării, ocupând pozițiile de director, responsabil sau membru în peste 44 de proiecte de cercetare în parteneriat national și internațional, dar și în contracte de servicii cu IMM-uri în domeniul Biotehnologiilor Medicale și Bioeconomiei. Am fost mentor pentru studenți, masteranzi și doctoranzi ai Universității din București și USAMV București, precum și pentru asistenți de cercetare ai INCDSB. De asemenea, sunt membru în Consiliul Științific al INCDSB și fac parte din Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare în domeniul Materialelor Funcționale Avansate.

Expertiza mea se concentrează pe izolarea și caracterizarea polimerilor naturali din matricea extracelulară, precum colagenul, elastina, glicozaminoglicanii și proteoglicanii. Am dezvoltat și testat noi biomateriale și formulări compozite utilizând polimeri naturali în asociere cu compuși naturali bioactivi de origine vegetală și marină, precum și nanostructuri lipidice și metalice. Am realizat analize fizico-chimice și biochimice, cum ar fi electroforeza și zimografia. Am evaluat activitatea antioxidantă, antiinflamatoare și fotoprotectoare in vitro. De asemenea, am testat activitatea biologică și citotoxicitatea utilizând metode standardizate conform ISO 10993-5 și am cuantificat markeri specifici în diferite tipuri de culturi celulare utilizând metode specifice, precum UV-VIS și ELISA. Toate acestea au avut ca scop dezvoltarea de noi produse cu aplicații biomedicale, farmaceutice și cosmetice.

Publicatii

Publication Authors Date