Servicii

Servicii in domeniul biomedical

Departamentul de Biologie Celulara si moleculara (BCM) oferă servicii în domeniul biomedical in cadrul “Laboratorului de culturi celulare pentru testarea in vitro a biocompatibilitatii”, acreditat de catre RENAR in perioada 2008-2012 cu Certificatul de Acreditare nr. LI 727.

Laboratorul de culturi celulare a fost proiectat, organizat si echipat conform standardului SR EN ISO 17025:2005 (Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari) si EN ISO 10993:2009 (Evaluarea biologica a dispozitivelor medicale). In laborator se testeaza in vitro citotoxicitatea unor dispozitive medicale si biomateriale prin metode descrise in standardul EN ISO 10993:2009, partea 5: “Teste pentru citotoxicitate in vitro”. Efectuarea acestui tip de teste este reglementata de legislatia europeana si de legislatia nationala privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a dispozitivelor medicale. Tinand cont si de prevederile Directivei EU 86/609/CEE privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice (care stipuleaza faptul ca un experiment nu poate fi efectuat pe un animal de laborator daca este disponibila o alta metoda satisfacatoare din punct de vedere stiintific), inlocuirea testarilor pe animale de laborator cu teste in vitro pe linii celulare mamaliene este o solutie necesara ca principiu, rezonabila ca pret si sigura ca rezultat in laboratorul nostru.

De asemenea, Departamentul de Biologie Celulara si moleculara (BCM) oferă servicii constand in analize biochimice de produse naturale, microscopie electronica de transmisie.
Departamentul Bioproduse si biomateriale poate oferi urmatoarele servicii:

 • Asistenta tehnica privind tehnologii de obtinere a unor biomateriale (enzime, proteine imobilizate pe suporturi bio/polimerice) si biopreparate (creme, geluri, membrane) de uz cosmetic si farmaceutic.
 • Analize privind activitatea enzimatica (proteaze, amilaze, celulaze, hemicelulaze, continut vitamine (A, E) si alti produsi biologic activi din diferite extracte biologice;
 • Consultanta si asistenta tehnica pentru aplicarea clinica a biomaterialelor realizate;

Servicii in domeniul agriculturii si alimentatiei

Departamentul Biotehnologii oferă companiilor interesate servicii în domeniile sale de competenţă (servicii de cercetare, servicii de testare şi servicii de consultanţă). Pe baza contractelor ferme departamentul Biotehnologii oferă pentru susţinerea şi dezvoltarea proiectelor partenerilor:

 • Laboratorul de Biotehnologii vegetale poate oferi: servicii de consultanţă pe probleme de agricultură, servicii de testare a viabilităţii seminţelor, servicii de testare a unor principii active (în diverse forme) pe plante;
 • Laboratorul de Biotehnologii microbiene poate oferi: servicii de testare a activităţii antimicrobiene, servicii de izolare şi caracterizare a unor tulpini microbiene, servicii de determinare a numărului total de germeni din diferite probe;
 • Laboratorul de Analize poate oferi servicii de: determinarea capacităţii antioxidante, determinarea compuşilor fenolici, determinarea proteinei totale, caracterizare calitativă şi cantitativă prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă;
 • Laboratorul de Biotehnologii de extracţie poate oferi servicii de: extracţie a compuşilor biologic activi prin mai multe tehnici folosind diferiţi solvenţi.

Servicii in domeniul statisticii

Departamentul de Bioinformatica ofera urmatoarele servicii:

 • Servicii statistice de validare și finalizare a metodologiei de evaluare a stării ecologice a lacurilor naturale

Servicii in domeniul protectiei mediului si conservarii biodiversitatii

Institutul De Cercetări Biologice Cluj-Napoca este înscris în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 214, având competențe în realizarea:

 • R.I.M. (raportul privind impactul asupra mediului),
 • E.A. (studiul de evaluare adecvată),

Acreditarea, dovedită prin certificatul de înregistrare, este valabilă pe perioada 2010-2015.

Instituția noastră are competențele necesare, și experiența în realizarea studiilor de impact asupra biodiversității, precum și a altor servicii (analize):

 1. Livrare şi caracterizare de tulpini algale şi cianobacteriene. Beneficiar: ICECHIM Bucureşti (2012-2014).
 2. Studii de evaluare şi impact în vederea recoltării de plante medicinale, ciuperci şi fructe de pădure, populaţii de melci.
 3. Efectuare analize imunologice, hematologice, de coagulare şi biochimie serică.
 4. Studii in vitro şi in vivo privind administrarea nanoobiectelor funcţionalizate.

Pentru a obține o ofertă de preț, adresați o solicitare la adresa icb@cluj.astral.ro sau office@icbcluj.ro.

Acreditarea instituției este în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanțurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată.