Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Danubius

Descriere

Obiectivul principal al Departamentului DANUBIUS este implementarea infrastructurii DANUBIUS-RO (parte integranta a infrastructurii pan europene de cercetare de mediu DANUBIUS-RI) în parteneriat cu GeoEcoMar, INCDDD și Institutul de Geografie al Academiei Române.

Departamentul s-a înființat în august 2019 și reprezintă o continuare logică a deciziei prim-ministrului României din 2015 de a aloca fonduri pentru sprijinirea construcției unei mari unități de cercetare în Delta Dunării (Murighiol)  care reprezintă Hub-ul infrastructurii europene  precum si a super-sitului Delta Dunării, în contextul unei proiect pan-european de infrastructură de cercetare numit DANUBIUS-RI.

 Întrucât proiectul pan-european DANUBIUS-RI a găsit sprijin la nivel transnațional a primit statutul de flagship  pentru Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării (2013), a primit statutul de proiect de infrastructură de cercetare de importanță paneuropeană de către  Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI) în 2016 și, în cele din urmă, primind un grant din programul Orizont Europa în 2017, a trebuit să fie înființată o structură managerială și științifică în cadrul  INCDSB pentru a pregăti și realiza implementarea și funcționarea programului românesc, componentă ale infrastructurii de cercetare paneuropene.

Departamentul DANUBIUS este, așadar, responsabil de conducerea pregătirii implementării DANUBIUS-RO, componentele românești ale DANUBIUS-RI, și va fi departamentul din INCDSB de referință pentru funcționarea laboratoarelor biologice la viitorul Hub al DANUBIUS-RI, ce urmează sa fie construit în Murighiol, județul Tulcea. În mod concret, departamentul acționează ca Unitate de Implementare a Proiectului, având responsabilități în gestionarea proiectului, achiziții, aspecte juridice, finanțe, supravegherea lucrărilor, comunicare și raportare pentru proiectul de implementare DANUBIUS-RO.

Mai multe detalii despre DANUBIUS-RO pot fi găsite aici.