Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Cercetari Arctice și Antarctice

Descriere

Departamentul a fost înființat prin Ordinul 222/ 13.05.2014 al Ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică – Ministerul Educației Naționale, ca urmare a propunerilor făcute de Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice a Academiei Române, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Educației Naționale.

Viziunea noastră implică consolidarea domeniului de cercetare al direcției de mediu și biodiversitate din cadrul INCDSB prin cercetările științifice polare.

Misiunea departamentului vizează investigarea ecosistemelor arctice și antarctice și a răspunsului acestora la schimbările climatice, corelarea rezultatelor obținute prin investigații similare pe alte sisteme ecologice din România (biodiversitate și schimbări climatice), precum și studiul adaptării organismului uman la condiții extreme.

Sfera noastră de activitate cuprinde:

  • Participarea la definirea Strategiei de cercetare în domeniul cercetării polare;
  • Contribuția la stabilirea și implementarea Planului național de cercetare în zonele polare;
  • Activitatea de cercetare-dezvoltare în Arctica și Antarctica;
  • Crearea unei platforme de gestionare a rezultatelor științifice în Arctica și Antarctica;
  • Obiectiv principal – bază de date națională care să cuprindă rezultatele cercetării științifice (abordare statistică, utilizând expertiza și experiența cercetătorilor din cadrul Departamentului de Bioinformatică din cadrul INCDSB);
  • Organizarea de expediții de cercetare științifică în Arctica și Antarctica.