Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Despre noi

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) își desfășoară activitatea conform Hotărârii de Guvern nr. 2.082/2004 și are sediul în Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6, București.

INCDSB funcționează sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (www.research.gov.ro), conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5755/06.01.2020, care i-a acordat acreditarea A+ pentru o perioadă de 5 ani începând cu 01.01.2020.

INCDSB, prin activitatea tuturor echipelor sale de cercetare, are potențial contributiv la realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, bazată pe cunoaștere. Astfel prin activitățile de cercetare inter și trans-disciplinară INCDSB participă la realizarea obiectivelor referitoare la:

  1. promovarea unei autonomii strategice deschise, prin crearea de lanțuri valorice cheie pentru accelerarea tranziției verzi şi focalizarea tehnologiilor și inovației pe necesitățile omului;
  2. restabilirea ecosistemelor și biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale asigurând securitatea alimentară și un mediu curat și sănătos,
  3. tranziția către o economie Europeana durabila, care aplică principiile de circularitate economică si neutralitate climatică a Europei.