Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

GR

Gabriel-Lucian Radu

CS I - Șef departament Centrul de Bioanaliză

Biografie

Din 2003 și până în prezent, am activat în calitate de cercetător principal la Institutul Național de Științe Biologice. De-a lungul acestui timp, am coordonat și am contribuit la numeroase proiecte și granturi care au avut un impact semnificativ în domeniul bioanalitic (11 teme de cercetare-dezvoltare Orizont 2000, 3 granturi ale Academiei Române, ANSTI, CNFIS, 14 proiecte PNCDI, 5 proiecte CEEX, 7 colaborări bilaterale interne și 5 externe).

Începând cu anul 1985, am început să predau diverse cursuri în cadrul Universității din București, Facultatea de Chimie, și la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Chimie Industrială, în calitate de asistent asociat. În anul 1997, am devenit conducător de doctorat în domeniul chimiei analitice, având peste 30 de doctoranzi absolvenți. Din 2002 până în 2021, am deținut funcția de profesor titular la Catedra de Chimie Analitică și Analiză Instrumentală, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, fiind responsabil de cursuri precum Analiză Instrumentală, Sisteme de evaluare a calității mediului, Metode și tehnici specifice controlului produselor, etc.

În paralel cu activitatea de cercetare, am fost implicat activ în domeniul publicațiilor științifice. Între 1998 și 2004, am ocupat funcția de asistent de redactor de calitate sau membru al comitetului editorial la revistele internaționale “Journal of Medicine and Biochemistry” și “Romanian Biotechnological Letters”. Din 2020, am preluat poziția de redactor-șef la Revista de Chimie și de editor la revista Materiale Plastice. Din 2006, sunt membru al Consiliului de Acreditare al Asociației Române de Acreditare (RENAR).

Am beneficiat de numeroase stagii de specializare și cercetare în străinătate, precum o bursă postdoctorală la Universitatea Claude Bernard, Lyon, Franța, implementarea standardelor pentru sisteme de management de mediu (ISO 14001) și integrarea cu sistemul de management al calității (ISO 9001), stagii la diferite laboratoare și instituții de renume internațional.

Publicatii

Publication Authors Date