Adresa:

296, Spl.Independentei

Sector 6; CP 17-16

Bucuresti-06031

tel/fax: 0212200900

http://www.bioanaliza.ro

email: gpaunroman@gmail.com

Obtinerea prin metode biotehnologice a unor noi tipuri de vectori pentru principii fitoterapeutice si modelarea mecanismelor de cedare a acestora

 

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Valoarea totală a contractului:   1.437.500,00 lei

Finantat de: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

Cofinantat de: SC PLANTAVOREL S.A.

Durata proiectului: 2014-2017

Obtaining new vector types for their phytotherapeutical principles, by means of biotechnological processes and the modeling of the phytotherapeutical principle's release mechanism

 Contract nr.202/2014                             NEWBIOVECT

Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0034

     NEWBIOVECT