Competențe

  • elaborarea de formule de biopreparate cu utilizari in fitoterapie, cosmetica, alimentatie;
  • analiza fitochimica si calitatitiva a principiilor active;
  • cercetari morfofitochimice si genetice;
  • culturi conventionalede plante medicinale si aromatice;
  • culturi de tesuturi in vitro;
  • ecotoxicologia impactului antropic asupra ecosistemelor;
  • evaluarea actiunii factorilor abiotici asupra biotei in arii protejate;
  • evaluarea circuitelor biogeochimice in ecosisteme acvatice si terestre;
  • tehnologii de obtinere si valorificare a unor substante utile in deseuri.