Incubatorul Tehnologic de Afaceri – ITA BINNOTEH

Incubatorul Tehnologic și de AfaceriIncubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTEH a fost infiintat in anul 2006 ca un departament al INCDSB cu autonomie financiara.

ITA BINNOTEH a fost acreditat de ANCS prin Decizia nr. 9434/06.12.2007, cu Certificat de Acreditare nr. 27/17.12.2007, pe o perioadă de 5 ani. Este reacreditat prin Ordinul MEN nr. 5373 MD/30.10.2013, cu Certificat de Acreditare nr. 70/06.11.2013, tot pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 25.11.2013, ca entitate din infrastructură națională de inovare și transfer tehnologic, pentru domeniile:

 • biotehnologii;
 • biomateriale;
 • protectia mediului;
 • tehnologia informatiei si comunicatiei.

Misiunea incubatorului este de a încuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate în domeniu, prin transfer de inovații și de tehnologii rezultate în urma cercetărilor științifice din INCDSB.

ITA-BINNOTEH oferă întreprinzatorilor din sectorul IMM consultanță pentru dezvoltarea unei afaceri, consultanță în domeniul tranferului tehnologic și al proprietății intelectuale și o infrastructură adecvată și modernă.
Acest incubator a fost amenajat și dotat printr-un proiect în cadrul programului INFRATECH.

Cui se adreseaza ITA BINNOTEH

Incubatorul Tehnologic si de Afaceri se adreseaza firmelor de tip IMM cu vechime mai mica de 3 ani si care au in obiectul de activitate unul din urmatoarele domenii:

 • biomateriale
 • tehnologia informatiei
 • protectia mediului
 • promovarea activitatii de cercetare (publicitate si activitati de studiere a pietei)
 • cercetare-dezvoltare

Oferta ITA BINNOTEH

 • spații pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri, pentru desfășurarea activitățiilor (birouri, laboratoare etc.), echipamente și asistență tehnologică;
 • acces la infrastructura de comunicare;
 • acces la informații de interes pentru mediul de afaceri;
 • servicii specializate:
  • servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
  • servicii de cercetare-dezvoltare;
  • servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
  • servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
  • servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
  • servicii de asistenţă:
   • obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
   • identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
   • asigurarea accesului la baze de date specializate;
   • informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale;
   • servicii de pază și protocol.
 • acces la informații de interes pentru mediul de afaceri;
 • acces sală conferințe.

Firme incubate – fizic

 • SC Software Development and Research Centre SRL care desfășoară activități de cercetarea aplicată și dezvoltarea produselor, precum și serviciilor în domeniul TIC, cu prioritate în domeniul managementului informației în cadrul companiilor private și instituțiilor publice;

Rapoarte de activitate ITA – BINNOTEH

Descarcă rapoartele de activitate ITA pentru: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2009

Echipa ITA – BINNOTEH

Ing. Tamara ANASTASIU – Responsabil Incubator
Ec. Cosmina Panzaru – Contabil Sef
CS III Sorin Manoiu – Responsabil Proprietate Intelectuala
Gheorghe Bobe – Administrator
Dan Petrescu – Paza
Ioana Costache – Curatenie