Domeniul de cercetare

Obiective generale

 • Coordoneaza consortiul pentru pregatirea Aplicatiei catre Comisia Europeana de construire a componentelor romanesti Hub- si Supersitul Delta Dunarii
 • Va coordona realizarea obiectivelor Hub si Supersit Delta Dunarii
 • Participarea la realizarea DANUBIUS-ERIC
 • Participa la realizarea Centrului de Date al DANUBIUS-RI
 • Promoveaza înțelegerea integrata a funcționării sistemelor râu-mare care acoperă un spectru larg de contexte climatice, de mediu și societale. Aceastea cuprind interacțiunea oamenilor și a mediului, a factorilor determinanți ai schimbării, a presiunilor și impactului rezultat și a răspunsurilor din partea naturii și a societății.
 • Promovarea cercetărilor transfrontaliere, interdisciplinare asupra continuumului râu-mare. Aceasta leagă observațiile de teren (Observarea Pământului, măsurători in situ) cu analiza (analize de laborator, experimente) și modelare (modele socio-ecologice cuplate, modelare de scenarii) și, în cele din urmă, implicarea cu părțile interesate, de ex. pentru a sprijini creșterea albastră.
 • Furnizarea bazei de cunoștințe și a soluțiilor practice pentru a permite gestionarea durabilă a sistemelor râu-mare și pentru a concilia interesele și presiunile conflictuale într-un mod bine informat, adaptativ și participativ.

Obiective specifice

 • Nutrienți și poluanți: Înțelegerea și cuantificarea efectelor singulare și combinate ale nutrienților și poluanților în apă și sedimente pentru a stabili praguri critice ca mijloc de susținere a realizării unei stări bune la scara sistemului râu-mare;
 • Biodiversitate: Înțelegerea relației dintre biodiversitate și conectivitate între sistemele râu-mare și răspunsul său la factorii de stres multipli;
 • Servicii ecosistemice: Înțelegerea și cuantificarea modul în care schimbarea sistemelor râu-mare va afecta furnizarea viitoare de servicii ecosistemice și modul în care acestea pot fi susținute.

Departamentul DANUBIUS implementeaza urmatoarele proiecte

 • Proiect suport pentru pregătirea DANUBIUS-RI acronim „DANS2”, (www.dans2.ro) proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod SMIS proiect: 139648
  Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
  Componentă 1 – Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
  Axa Prioritară : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
  Perioada de implementare: decembrie 2020- februarie 2022
 • Analiza potentialului de utilizare durabila a vegetatiei specific sistemului Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra, proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 4.500.000 lei
  Apel: RO-ESFRI-ERIC – Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
  Cod proiect: 108630
  Perioada de implementare: 2021-2023
 • Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
  Perioada desfasurare: decembrie 2020- februarie 2022
  Regiuni rezistente la schimbari climatice prin soluții sistemice și inovații, acronim ARSINOE, H2020-LC-GD-2020-2