Dotări

În prezent Departamentul Biotehnologii este echipat cu:

Laborator analize

 • Spectrometru de fluorescenţă Perkin Elmer LS – 55;
 • Spectrofotometru T 60;
 • Sistem lichid cromatograf HPLC AGILLENT 1200 SERIES;
 • Sistem gaz crormatograf-spectrometru de masa ISQ single quadrupole MS – Trace 1310 GC;
 • Transiluminator TFP-M/WL;

41

Laborator extracţii

 • Liofilizator Christ Alfa;
 • Instalaţie de extracţie Soxhlet;
 • Instalaţie de extracţie prin percolare;
 • Instalaţie de distilare la presiune normală;
 • Termobalanţă OHAUS;
 • Balanţă analitică OHAUS.
 • Rotavapor Heidolph;
 • Instalaţie de rectificare;
 • Instalaţie de antrenare cu vapori;
 • Instalaţie de bidistilare;

42

Laborator Biotehnologii microbiene

 • Bioreactor pentru culturi microbiene APPLIKON;
 • Etuvă VENTICELL
 • Plită magnetică Techno Kartell TK 22;
 • Agitator cu accesorii VORTEX GENIUS 3;
 • Hotă microbiologică BIOQUELL;
 • Autoclav vertical TOMY SX-500E;
 • Balanţă analitică KERN ABJ 920-4M;
 • Centrifugă SPIN HETTICH EBA 21;
 • Etuvă BINDER;
 • Incubator cu răcire PANASONIC MIR 154;
 • Incubator cu tehnologie de răcire Peltier MEMMERT IPP 110;
 • Baie de apă MEMMERT;
 • Agitator de laborator GERHARDT LS 500;
 • pH-metru INO LAB 720;
 • Plită magnetică AREC.X;

43

44

Laborator Biotehnologii vegetale

 • Dezagregator cu ultrasunete VIBRA CELL VCX 750;
 • Centrifugă 2 SIGMA 2-16P;
 • Cameră climatică de creştere plante CLIMACELL 222;
 • Hotă cu flux laminar vertical;
 • Bioreactor pentru culturi vegetale APPLIKON;

45