Domeniul de cercetare

Departamentul Biotehnologii iniţiază şi coordonează proiecte naţionale, internaţionale şi regionale de cercetare fundamentală şi aplicativă. Domeniile de activitate ale departamentului vizează biotehnologiile agricole, biotehnologiile de remediere şi cele industriale. În acest context, departamentul Biotehnologii dezvoltă şi aplică metode non invazive de identificare a unor noi surse de compuşi activi utilizaţi în medicină şi agricultură. Astfel, echipa departamentului Biotehnologii urmăreşte obţinerea de produse pentru uzul uman, animal şi vegetal, având în derulare propriile proiecte şi colaborări cu alte instituţii. Principalele direcţii generale ale departamentului sunt:

  • Stabilizarea potenţialului de cercetare – dezvoltare prin oferirea unui cadru prielnic adecvat tinerilor cercetători aflaţi în diferite etape de pregătire;
  • Compatibilitatea cu programele dedicate Europei Centrale şi de Est şi dezvoltarea de parteneriate internaţionale;
  • Consolidarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare prin implementarea de noi sisteme de analiză şi updatarea celor existente.