Competențe

În acest moment, echipa departamentului Biotehnologii prezintă competenţe în:

  • Proiectarea, testarea şi implementarea unor tehnologii de extracţie cu aplicaţii specifice realizate în cadrul Laboratorului extracţii;
  • Proiectarea, obţinerea, caracterizarea şi testarea microbiologică a unor soluţii aplicaţii în fitoprotecţia culturilor agricole şi horti-viticole, realizate în cadrul laboratorului Biotehnologii microbiene;
  • Proiectarea, dezvoltarea şi testarea unor tehnologii de bioremediere obţinute pe baza tuturor cercetărilor realizate în cadrul laboratoarelor departamentului;
  • Inducerea variabilităţii genetice prin culturi de ţesuturi, mutageneză experimentală la plantele medicinale şi aromatice, autohtone şi alohtone; biotehnologii de regenerare şi micropropagare a speciilor de interes farmaceutic; testarea pe răsaduri şi plante a diverselor biopreparate (vegetale, microbiene) cu aplicaţii în agricultura ecologică; efecuarea de teste de germinaţie pe seminţe aparţinând diferitelor specii realizate în cadrul laboratorului Biotehnologii vegetale;
  • Proiectarea de metode de analiză şi caracterizarea unor compuşi activi cu rol în fitoterapie şi fitoprotecţie realizate în cadrul laboratorului de Analize;