Proiecte majore

Centrul Internațional de Studii Avansate pentru fluvii-mări „DANUBIUS-RI

DANUBIUS – RI, sau Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare este initiativa României de a dezvolta o infrastructură de cercetare, distribuita, pan-Europeana dedicată studiului integrativ al sistemelor fluviu – mare.

DANUBIUS-RI va reuni cea mai bună expertiză existentă şi cele mai bune facilităţi pe care Europa le oferă pentru a crea o reţea internaţională care să înteleagă, să caracterizeze şi să gestioneze sistemele fluviu-mare la nivel global.

Proiectul este susţinut de un număr de mai multe  state europene precum Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Ucraina.

Evolutia proiectului DANUBIUS-RI

 • In anul 2013, a fost declarat Proiect Fanion (Flagship) al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD);
 • In anul 2014, Guvernul României l-a declarat “proiect strategic de importanţă naţională”;
 • In anul 2016, proiectul DANUBIUS-RI a fost acceptat pe foaia de parcurs (roadmap) ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure). Proiectul va fi pe foaia de parcurs  ESFRI timp de 10 ani, timp în care infrastructura de cercetare va trebui să devină operaţională. Astfel, pentru a respecta angajamentele asumate de Guvernul României, componentele româneşti ale DANUBIUS-RI trebuie să fie operaţionale pâna în martie 2026.

In decembrie 2016 – Comisia Europeana a aprobat proiectul H2020-DANUBIUS-Preparatory Phase, cu 30 parteneri din 17 țări, prin care s-a urmărit aducerea DANUBIUS-RI la nivelul de maturitate cerut pentru începerea fazei de implementare ERIC (European Research Infrastructure Consortium

Arhitectura infrastructurii DANUBIUS-RI a fost realizata in proiectul  HORIZON 2020 DANUBIUS Preparatory Phase project (DANUBIUS-PP for the pan-European Research Infrastructure DANUBIUS-RI “The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems” implementat in perioada 1.12. 2016- 30.11, 2019.(www.danubius-pp.eu)

Componentele infrastructurii DANUBIUS-RI:

 • Hub -ul infrastructurii: Centrul de coordonare generală (Hub) al întregului proiect european. Hub-ul situat in Murighiol, jud Tulcea, va oferi leadership și coordonare pentru întreaga infrastructură de cercetare, precum și capabilități cheie științifice, de educație și analitice, precum și rolul de laborator pentru probele din Supersite-ul Delta Dunării.
 • 4 noduri care vor fi centre de expertiză care vor oferi facilități și servicii, stocare și furnizare de date, instalații de măsurare experimentale și in situ, capacități analitice de ultimă generație și implementarea procedurilor standardizate și a controlului calității. Cele pareu noduri: Nodul de Observare(UK), Noudul de Analiza (Germania), Nodul de Modelare (Italia), Nodul de Impact Social și Economic (Olanda).
 • 10 Supersite-uri care sunt perimetre naturale de importanță științifică majoră din diferite sisteme fluvii – mări. În Supersite-uri vor fi făcute observații, măsurători, probări și modelări numerice, astfel încât să poată fi testate diferitele ipoteze științifice de lucru ale cercetătorilor care vor utiliza infrastructura. Supersit-urile sunt situate după cum urmează: Delta Dunării (România), Nestos – Marea Egee (Grecia), Estuarul Elbei – Marea Nordului (Germania), Estuarul Tamisei (Marea Britanie), sistemul deltaic Ebro – Lobregat (Spania), Delta Padului – Lagunele Nord Adriatice (Italia), din Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, România și Spania.
 • Oficiul de Transfer Tehnologic (Irlanda)
 • Oficiu E-Learning (Spania)
 • Centru de Date (Romania) va conține o infrastructură hardware și software necesară portalului de acces al lui DANUBIUS-RI către comunitatea globală de utilizatori virtuali. Centrul de Date va asigura accesibilitatea, disponibilitatea și prelucrarea datelor care sunt colectate în întreaga infrastructură de cercetare. Centrul de date va oferi acces la o bază de date și metadate DANUBIUS-RI, care acoperă date digitale din teledetecție, stații automate care măsoară și transmit date în timp real sau cu descărcare periodică, date măsurate prin expediții de teren, din modele numerice. Centrul de date va pune la dispoziție și o bază de metadate care conține informații privind date non-numerice, precum probe de roci, sedimente, carote, probe biologice, chimice, și ecotoxicologice.

 

Strategie și acțiuni pentru pregatirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI , acromim “DANS”

Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – DANUBIUS, Contract nr. 4/07.05.2018

Perioada de implementare: mai 2018 – iunie 2019 (www.dans-suport.ro)

Dans_Adevarul
Adevărul Live: Doi cercetători, despre DANUBIUS-RI, cel mai mare proiect de infrastructuri pentru cercetare […]Read more →

Proiect suport pentru pregătirea Danubius-RI(DANS2)

este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Proiectul DANS 2 este un proiect suport pentru realizarea aplicației proiectului major din fonduri europene, prin care se va realiza infrastructura DANUBIUS-RO, parte a proiectului pan-european DANUBIUS-RI.

Infrastructura DANUBIUS-RO va oferi susținere comunității academice din România și din țările partenere, pentru cercetări interdisciplinare de vârf în sistemele râuri-mări, prin programe dedicate, prin utilizarea celor mai moderne tehnici de lucru și prin creșterea capacității de cercetare și integrarea cu cercetarea internațională. Obiectivul proiectului este completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de JASPERS si de legislația în vigoare:

 • Evaluarea impactului asupra mediului (EIA);
 • Utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice de laborator;
 • Evaluarea adecvată pentru siturile NATURA 2000;
 • Elemente de bază privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la adaptarea la schimbări climatice;
 • Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră conform metodologiei amprentei de carbon a BEI;
 • Eficiența energetică (Nzero), conf