Proiect nucleu

Programul Nucleu DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSERVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR „BIODIVERS 3” anul 2021

Scopul programului: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBTINEREA DE SUBSTANTE UTILE IN SCOPUL VALORIFICARII IN BIOECONOMIE SI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITATII

Programul Nucleu DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSERVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR „BIODIVERS 3” s-a realizat avand in vedere urmatoarele:

Obiectiv 1: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR SI VALORIFICAREA ACESTORA
19270101 ”Solutii integrate-versatile pentru concentrarea, caracterizarea si valorificarea fitocompusilor proveniti din (bio)resurse autohtone cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile (BIO-AUP)”
Faza 19270101.5 „Realizarea unui sistem electrochimic de control al contaminarii cu metale grele a materiilor prime si monitorizare a fluxului tehnologic de obtinere a fitoprodusilor”
Faza 19270101.6 “Realizarea unui sistem bioanalitic pentru screeningul insecticidelor neurotoxice adaptat producatorilor mici si mijlocii din industria alimentara”
In cadrul proiectului s-a urmarit: Realizarea unor metode de analiza rapide si cu spectru larg de detectie pentru screeningul materiilor prime in scopul identificarii loturilor contaminate cu substante toxice diverse cum ar fi metalele grele sau insecticidele neurotoxice.
Rezultate cuantificabile obtinute:
A fost realizat unui nou sensor electrochimic pentru evaluarea/monitorizarea metalelor grele pe baza de derivati de diazoniu sub forma de film tip monostrat organic obtinut prin electrogrefare in prezenta de captori de radicali liberi care are proprietati analitice superioare prin reducerea zgomotului de fond. A fost efectuata validarea unei metode de detectie electrochimica a metalelor grele utilizand electrodul realizat si aplicarea pe probe reale.
A fost dezvoltat un sistem bienzimatic de screening al prezentei insecticidelor neurotixice bazat pe combinarea inhibitie AChE si BuChE pentru un spectru larg de analiti. Prin combinarea semnalelor analitice obtinute de la analiza probei in paralel cu doi biosenzori enzimatici diferiti a fost extins numarul de insecticide pentru care sistemul este capabil sa furnizeze o alerta.
A fost validat un sistem de analiza a insecticidelor prin HPLC-MS pentru certificarea rezultatelor analizelor obtinute cu ajutorul biosenzorilor.
Publicarea a 5 articole stiințifice în reviste cotate ISI:
1. Maria-Cristina Radulescu, Madalina-Petruta Bucur, Bogdan Bucur, Gabriel Lucian Radu, “Rapid determination of 5-nitrofuran ring antibiotics in complex samples using a boron-doped diamond electrode and differential pulse voltammetry”,Analytical Letters, 54(14), pp. 2363-2375, 2021, DOI:10.1080/00032719.2020.1862140
2. Ana Chira, Bogdan Bucur, Gabriel L. Radu, “Investigation of the corrosion inhibition properties of new phenyl aldehyde organic layers functionalized with different amino alcohols electrodeposited on copper”, Comptes Rendus Chimie, 2021, 24(1), 21-31 DOI: 10.5802/crchim.59
3. Bucur, B., Purcarea, C., Andreescu, S., Vasilescu, A. (2021) Addressing the selectivity of enzyme biosensors: Solutions and perspectives. Sensors, 21(9),3038, DOI: 10.3390/s21093038
4. Paun, G., Parvulescu, V., Neagu, E., Albu, C., Ionita, L., Maxim, M. E.,. Munteanu, E., Ciobanu , M., Radu, G. L. (2021). Nanofiltration composite membranes based on KIT-6 and functionalized KIT-6 nanoparticles in a polymeric matrix with enhanced performances. Membranes, 11(5), 300; DOI:10.3390/membranes11050300
5. L. M. Palade, C. Croitoru, C. Albu, G. L. Radu, M. E. Popa Identification of tentative traceability markers with direct implications in polyphenol fingerprinting of red wines: application of LC-MS and chemometrics methods, Separations (ISSN 2297-8739) 2021, 8(12), 23, DOI: 10.3390/separations8120233

19270102 ”Tehnologii avansate de obtinere a unor noi biomateriale polimerice 3D pentru regenerarea tisulara, prin valorificarea subproduselor de origine animala si vegetala (3D-BIOMAT)”
Faza: 19-270102. 3, Etapa 3.2. Obtinerea de substituenti echivalenti de piele functionali pe baza de biomateriale polimerice si co-culturi de celule specifice pielii
In cadrul proiectului s-a urmarit obtinerea unor noi variante de substituenti tisulari pentru tegument prin asocierea variantelor de hidrogeluri selectate in fazele anterioare (Gel:Alg; Gel:Alg:APV si Gel:Alg:CM1500) cu modele experimentale de co-cultura de celule specifice pielii. De asemenea, s-a urmarit si obtinerea si caracterizarea de culturi primare de celule stem adulte din tesut adipos. Variantele de substituenti tisulari au fost caracterizate in ceea ce priveste organizarea morfo-functioanala prin metode de microscopie optica, sisteme Transwell (migrare celulara) si expresie genica.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Obtinerea a 3 variante de substituenti echivalenti de piele pe baza de hidrogeluri polimerice compozite si sisteme de co-cultura cu celule specifice tesutului dermic, precum si celule stem adulte din tesut adipos.
Publicarea a 7 articole stiintifice in jurnale cotate ISI/BDI
1. Stefan LM, Iosageanu A, Ilie D, Stanciuc AM, Matei C, Berger D, Craciunescu O. 2021. Extracellular matrix biomimetic polymeric membranes enriched with silver nanoparticles for wound healing. Biomedical Materials, 16: 035010 (FI: 3.715)
2. Craciunescu O, Seciu A-M, Zarnescu O. 2021. In vitro and in vivo evaluation of a biomimetic scaffold embedding silver nanoparticles for improved treatment of oral lesions. Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 123: 112015 (IF= 7.328)
3. Matei E, Gaidau C, Râpă M, Stefan LM, Ditu LM, Predescu AM, Stanca M, Pantilimon MC, Berechet MD, Predescu C, Mosutiu A. 2021. Sustainable coated nanostructures based on alginate and electrospun collagen loaded with antimicrobial agents. Coatings, 11(2): 121 (FI: 2.881)
4. Tatia R, Toma A, Moldovan L, Zalaru C, Calinescu I. 2021. Phytochemical and antiproliferative potential of Hedera helix extract fractions. U.P.B. Scientific Bulletin Series B: Chemistry and Materials Science, 83 (1): 91-100
5. Mihai E, Oancea A, Craciunescu O, Ilie D, Sanda C, Balan D, Jurcoane S. 2021. Extraction and identification of the main allergens from fried peanuts. Scientific Bulletin Series F. Biotechnologies, XXV (2): 41-46
6. Mihalcea L, Craciunescu O, Gheonea (Dima) I, Prelipcean AM, Enachi E, Barbu V, Bahrim GE, Rapeanu G, Oancea A, Stanciuc N. 2021. Supercritical CO2 extraction and microencapsulation of lycopene-enriched oleoresins from tomato peels: evidence on antiproliferative and cytocompatibility activities. Antioxidants, 10: 222 (IF: 6.312)
7. Iamandoiu AV, Manoiu VS, Butucescu M, Jianu AM, Ilie OC, Rusu MC, Craciunescu EL. 2021. A cone-beam computed tomography study of the greater palatine foramen. Medicine in Evolution, XXVII (3): 266-273
Prezentarea a 4 comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale.
1. Utoiu E, Stefan LM, Ciucan T, Prelipcean AM, Seciu-Grama AM, Coroiu V, Oancea A, Craciunescu O. New hydrogel formulations based on natural and synthetic polymers for skin regeneration. Simpozionul International PRIOCHEM XVI, 27-29 octombrie 2021, Bucuresti (poster)
2. Mihai E, Oancea A, Craciunescu O, Ilie D, Sanda C, Balan D, Jurcoane S. Extraction and identification of the main allergens from fried peanuts. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture, 3-5 iunie 2021, Bucuresti (poster)
3. Iosageanu A, Mihai E, Craciunescu O, Cimpean A. Investigarea in vitro a potentialului aplicativ al mierii in vindecarea ranilor. Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor Facultatii de Biologie, Universitatea din Bucuresti, mai 2021, Bucuresti (comunicare orala)
4. Iosageanu A, Mihai E, Craciunescu O, Cimpean A. The effect of Romanian monofloral honey on keratinocyte proliferation enhancement. Sesiunea Stiintifica a Facultatii de Biologie “Tendinte in biologie: de la molecule la sisteme complexe”, 28-29 octombrie 2021, Universitatea AI Cuza, Iasi (poster)

19270103 „Impactul schimbarilor climatice asupra microorganismelor si asupra organismului uman – Delta Dunarii in corelatie cu medii extreme: abordari practice si teoretice (ISC-MUD)”
Faza: 19-270103. 4, Analize filogenetice si analize statistice; interpretarea statistica a probelor de sânge; dezvoltarea de algoritmi pentru calculul diverselor măsuri pe secvenţe finite şi infinite
In cadrul proiectului s-a urmarit: Impactul schimbarilor climatice asupra microorganismelor (Analize filogenetice si analize statistice); Impactul schimbarilor climatice asupra organismului uman (Interpretarea statistica a probelor de sange – analiza privind o posibila influenta a factorilot climatici din Delta Dunarii asupra viabilitatii eritrocitare); Dezvoltarea de algoritmi pentru calculul diverselor masuri pe secvente finite si infinite (Studiul si evaluarea algoritmilor cunoscuti in ce priveste alinierea pe secvente folosind „seed-uri” necontigue, cum ar fi Pattern Hunter, cat si calcularea masurilor unor secvente speciale procesate de acesti algoritmi. Se vor considera secvente atat finite cat si secvente infinite pentru generalizarea problemei.);
La care s-au adaugat 3 directii de cercetare suplimentare: Valorificarea Plantelor Medicinale si Aromatice prin Obtinerea de Produse; Evaluarea preferintelor de habitat ale nevertebratelor bentonice; Evaluarea legaturilor dintre resurse bazale – microorganisme – Gammarus balcanicus in habitate epigee si hipogee.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Au fost realizate analize filogenetice si statistice ale genelor ce codifica ARNr16S privind diversitatea comunitatilor de microorganisme din Delta Dunarii
A fost urmarit efectul condițiilor de mediu asupra eritrocitelor circulante luand in considerare viabilitatea acestora.
Au fost studiati si evaluati algoritmii BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) si algoritmul PatternHunter in ce priveste alinierea pe secvente folosind „seed-uri” necontigue, cum ar fi Pattern Hunter, cat si calcularea masurilor unor secvente speciale procesate de acesti algoritmi luandu-se in considerare atat secvente finite cat si secvente infinite pentru a se identifica metoda prin care acestia s-ar putea folosi sau adapta pentru constructia arborelui genetic
Au fost continuate directiile de cercetare suplimentare initiate in anul precedent privind valorificarea plantelor medicinale si aromatice si evaluarea preferintelor de habitat ale nevertebratol bentonice, incluzand o parte de evaluare privind variatia ratei de crestere si a ratei de consum, relatiile trofice interspecifice, compozitia taxonomica, biomasa bacteriana si fungala de pe resursele bazale si din intestinele speciei G. balcanicus luand in considerare un gradient longitudinal amonte-aval
Au fost studiate plantele medicinale si aromatice, cu scopul de a fi valorificate ca produse de origine vegetala. Intr-o prima faza, sectoarele vizate au fost cel agro-alimentar si cel terapeutic. Au fost recoltate sapte specii de plante medicinale si aromatice din zone arondate Deltei Dunarii, toate speciile fiind prelevate din flora spontana. Totodata s-au prelevat plante si din cultura, de pe parcela experimentala existenta la Centrul de Cercetare de la Murighiol. Fiecare dintre cele sapte specii au fost evaluate din perspectiva valorificarii sale cu posibilitatea de a fi exploatate si de catre comunitatea locala si in continuare au fost obtinute urmatoarele: 1 bioambalaj total biodegradabil, 8 extracte apoase/alcoolice, 3 formulari de aromaterapie, 2 formulari pentru viitoare bioambalaje.
Au fost evaluate preferintelele de habitat ale nevertebratelor bentonice fiind vizata compararea structurii si densitatii nevertebratelor bentonice intre trei unitati hidrogeomorfologice majore: (1) Intre meandre si bratul principal al Dunarii. (2) Intre meandre. (3) Intra-meandre.
Pentru a evalua legaturile dintre resurse bazale – microorganisme – Gammarus balcanicus in habitate epigee si hipogee, au fost cuantificate stocul de resurse bazale si abundenta nevertebratelor De asemenea, au fost pregatite probe pentru analiza de izotopi stabili de C si N, precum si a maselor acestor doi nutrienti din resurse bazale si nevertebrate, care impreuna cu probele pentru masurarea biomasei fungale, au fost externalizate. Probele reprezentand resursele bazele si intestine de gamarus, au fost inoculate in medii de cultura specifice in vederea cultivarii, izolarii si identificarii microorganismelor viabile si ulterior a caracterizarii diversitatii bacteriane si fungice specifice fiecarui tip de resursa.
Publicarea a 12 articole stiințifice în reviste cotate ISI
1. Pacioglu, O., Amărioarei, A., Duțu, L. T., Plăvan, G., Ițcuș, C., Plăvan, O., Paun, A., Jones, J. I. 2021. The structure and functionality of communities and food webs in streams along the epigean–hypogean continuum: unifying ecological stoichiometry and metabolic theory of ecology. Aquatic Sciences, 83: 1-20. Q1 (IF 2.74)
2. Mahmoudi, M., Bejaoui, W., Ali, M. B., Hedfi, A., Almalki, M., Pacioglu, O., & Boufahja, F. (2021). How effective is wastewater treatment? A case study under the light of taxonomic and feeding features of meiobenthic nematodes. Environmental Science and Pollution Research, 1-13. Q2 (IF 4.2)
3. Sellami, B., Bouzidi, I., Hedfi, A., Almalki, M., Rizk, R., Pacioglu, O., … & Sheehan, D. 2021. Impacts of nanoparticles and phosphonates in the behavior and oxidative status of the mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis). Saudi Journal of Biological Sciences. Q1 (IF 4.2)
4. Strungaru, S. A., Pohontiu, C. M., Nicoara, M., Teodosiu, C., Baltag, E. S., Jijie, R., Pacioglu, O., Faggio, C. 2021. Response of aquatic macroinvertebrate communities to multiple anthropogenic stressors in a lowland tributary river. Environmental Toxicology and Pharmacology, 103687. Q1 (IF 4.8)
5. Pacioglu, O., Duțu, F., Pavel A.B., Tiron – Duțu, L. 2021. The influence of hydrology and sediment grain-size on the spatial distribution of the invertebrate communities inhabiting two submerged sand dunes from the Danube Delta (Romania). Limnetica, 41(1). Q3 (IF 1.4)
6. Bouzidi, I., Sellami, B., Mezni, A., Hedfi, A., Almalki, M., Pacioglu, O., …& Beyrem, H. 2021. Nanoparticles influence the herbicide diuron mediated toxicity on marine mussel Mytilus galloprovincialis: single and mixture exposure study. Materials Research Express, 8(8), 085005. Q3 (IF 1.6)
7. Yeferni, M., Saïd, O. B., Mahmoudi, E., Essid, N., Hedfi, A., Almalki, M., Pacioglu, O., Dervishi, A. & Boufahja, F. (2021). Effectiveness of Shewanella oneidensis bioaugmentation in the bioremediation of phenanthrene-contaminated sediments and possible consortia with omnivore-carnivore meiobenthic nematodes. Environmental Pollution, 118281. Q1 (IF 8.1)
8. Florescu, L. I., Moldoveanu, M., Parpală, L., & Pacioglu, O. (2021). The plankton assemblages as potential bioindicators in the environmental conditions of Danube Delta. Biologia, 1-10. Q3 (IF 1.35)
9. Hedfi, A., Ali, M. B., Noureldeen, A., Almalki, M., Rizk, R., Mahmoudi, E., Pacioglu, O. & Boufahja, F. (2021). Effects of benzo (a) pyrene on meiobenthic assemblage and biochemical biomarkers in an Oncholaimus campylocercoides (Nematoda) microcosm. Environmental Science and Pollution Research, 1-20. Q2 (IF 4.2)
10. Boulaaba, S., Zrelli, S., Hedfi, A., Ben Ali, M., Boumaiza, M., Bejaoui, M., Pacioglu. O. & Boufahja, F. (2021). Spatio-temporal distribution patterns of Chironomidae communities in the wadis of Northern Tunisia. Brazilian Journal of Biology, 82. Q3 (IF 1.65)
11. Allouche, M., Ishak, S., Nasri, A., Pacioglu, O & Boufahja, F. What Is the Impact of Microplastics and Lipid Regulators on Marine Meiofauna? Case Study of Polyvinyl Chloride, Atorvastatin, and Simvastatin. Sustainability, Sustainability 2021, 13(23), 13190. Q2 (FI 3.2)
12. Paiva R, Wrona M, Nerín C, Bertochi Veroneze I, Gavril GL, Andrea Cruz S. (2021). Importance of profile of volatile and off-odors compounds from different recycled polypropylene used for food applications. Food Chem. Jul 15;350:129250. doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129250. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33607412. Q1 (IF 7.514)
Publicarea unui capitol de carte.
1. Pacioglu, O., Tușa, I. M., Sidoroff, M. E., & Ițcuș, C. (2021). The Best Management Practices in Agriculture for Protection of Inland Water Ecosystems. Encyclopedia of Inland Waters, second edition. Acceptat in anul 2021 spre a fi publicat in 2022.
Prezentarea a 5 comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale.
1. Ițcuș, C., Tușa, I.M., Chiriac, C., Sidoroff, M.E. & Coman, C. “Microbial community structure in
Danube Delta sediments” the 4th International Conference on the Status and Future of the World’s Large Rivers 3-6 August 2021, Moscova, Rusia // Online
2. Tusa, I., Coman, C., Chiriac, C., Sidoroff, M. & Itcus, C. “Microorganisms diversity in the Danube Delta” the 4th International Conference on the Status and Future of the World’s Large Rivers 3-6 August 2021, Moscova, Rusia // Online
3. Corina Ițcuș, 2021, Physico-chemical and microbiological assessment of waters and sediments with an emphasis on measured toxic compounds. „Life Quality: Assessments, Approaches and Perspectives” Moeciu, Brașov, Romania, 25-27 Iunie. (prezentare orala)
4. Octavian Pacioglu, 2021, Response of aquatic invertebrates to eutrophication. „Life Quality: Assessments, Approaches and Perspectives” Moeciu, Brașov, Romania, 25-27 Iunie. (prezentare orala)
5. Iris Tușa, Ana-Maria Gheorghe, Daniela Florea, Corina Ițcuș, 2021, The effects of climatic conditions on the human body regarding erythrocyte viability. „Life Quality: Assessments, Approaches and Perspectives” Moeciu, Brașov, Romania, 25-27 Iunie. (poster)

19270104 „Biopreparate pentru prelungirea perioadei de depozitare si mentinerea calitatii post-recoltare a legumelor si fructelor proaspete (BIODEPO)”
Faza 19270104. 2: Etapa 2.1. Elaborarea formulelor preliminare ale biopreparatelor pentru prelungirea perioadei de depozitare si mentinerea calitatii post-recoltare a legumelor si fructelor proaspete
Faza 19270104. 2: Etapa 2.2. Testarea formulelor preliminare ale biopreparatelor pentru prelungirea perioadei de depozitare si mentinerea calitatii post-recoltare a legumelor si fructelor proaspete
În cadrul activităților desfășurate în anul 2021, s-a urmărit: 1) elaborarea unor formule preliminare pentru biopreparate destinate prelungirii perioadei de depozitare a fructelor și legumelor și 2) efectuarea testării formulelor preliminare ale biopreparatelor pentru prelungirea perioadei de depozitare și menținerea calității post-recoltare a legumelor și fructelor proaspete. În derularea proiectului în anul 2021 au fost preparate soluții de acoperire pe baza de chitosan, pentru protecția fructelor de tomate. Variantele de lucru au inclus soluție simplă de chitosan, soluție continând nanoparticule de Ag (AgNPs) și chitosan îmbogățit cu diferite combinații (AgNPs, extracte din plante). S-a urmărit atât acțiunea individuală a soluțiilor, cât și efectul combinațiilor.
Astfel, au fost proiectate formulele unor biopreparate cu rol protector la depozitarea fructelor și legumelor și au fost elaborate schemele experimentale de obținere a unor biopreparate cu funcții predefinite de protecție a legumelor și fructelor proaspete. În continuare au fost testate formulele unor biopreparate cu funcții predefinite de protecție a legumelor și fructelor proaspete. În viitoarea fază se vor realiza experimente cu scopul optimizării formulelor elaborate.
Rezultate cuantificabile obținute s-au concretizat prin selectarea și testarea componentelor formulelor biopreparatelor, elaborarea schemelor experimentale, testarea formulelor preliminare ale biopreparatelor. Aceste rezultate sunt incluse în studiul privind testarea formulelor preliminare ale biopreparatelor pentru prelungirea perioadei de depozitare și menținerea calității post-recoltare a legumelor și fructelor proaspete. De asemenea, au fost publicate un număr de opt lucrări/comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice.
1. Aspecte legislative privind producția ecologică, Steliana Rodino, Alina Buțu, Marian Buțu, in Provocări rurale contemporane-Studii de agro-economie și antropologie rurală, 99- 108, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ • 2021,
2. Current progress and future perspectives of our research on bioeconomy for health, A. Butu, S. Rodino, M. Butu, BeHEALTH 2021 – Online International Event in Healthcare, October 26 – 28, 2021
3. Reaching sustainable development goals by innovative solutions for food waste reduction, M. Butu, S. Rodino, B. Miu, G. Fidler, A. Butu, The XIII International Symposium „Environmental Quality And Land Use” 2021, 04-06 June 2021, Vatra Dornei, Romania, 2021
4. Sustainable applications of macromycete mycelium-based biocomposites, A. Butu, S. Rodino, G. Fidler, M. Butu, XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021, 14 – 22 August, 2021 – Albena, Bulgaria, 2021
5. Circular bioeconomy concepts on agroecological food systems, M. Butu, G. Fidler, B. Miu, A. Butu, S. Rodino, XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021, 14 – 22 August, 2021 – Albena, Bulgaria, 2021
6. Sustainable products for food waste reduction from horticulture crops, Marian Butu, Alina Butu, Steliana Rodino, Life sciences for sustainable development / Cluj-Napoca, Romania”, September 23 – 25, 2021
7. Biodegradable materials based on mycelium with application in 3D-Printing, M. Butu, S. Rodino, G. Fidler, B. Miu, A. Butu, Symposium Agro-Economics and Rural Anthropology, November 19, 2021,
8. Innovative solutions for the ecological agriculture in the context of circular bio-economy, Steliana Rodino, Short-term joint staff training events – Notions on organic farming, biological quality of eco-products and entrepreneurial innovation in agri-food science, Bucharest University of Economic Studies, 18-22 October, 2021

Obiectiv 2: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC AL SISTEMELOR BIOLOGICE PENTRU APLICAȚII BIOTEHNOLOGICE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE
19270201 „Bioindicatori cu relevanță economică ai funcțiilor de suport și furnizare: studii de caz asupra serviciilor și deserviciilor din biosisteme (semi)naturale şi agroecosisteme (BIOSERV)”
Faza: 19270201.7: Testarea in vitro a efectului antimicrobian al unor microorganisme țintă și compuși secundari ai acestora asupra unor fitopatogeni ai plantelor de cultură cu importanță economică din România.
Faza: 19270201.8: Specia invazivă Pteridium aquilinum, bioindicator al deserviciilor aduse ecosistemului de pajiște semi-naturale din România: cuantificare bioeconomică prin teledetecție de înaltă rezoluție.
In cadrul proiectului s-a urmarit: testarea a 31 de tulpini de Actinobacteria, afiliate genurilor Streptomyces, Micromonospora și Rhodococcus, în vederea identificării potențialului de producere a unor compuși secundari cu rol antifungic (Faza 19270201.7).
Într-o altă fază (19270201.8) a proiectului s-a urmărit cuantificarea bioeconomică prin teledetecție de înaltă rezoluție a speciei invazive Pteridium aquilinum ca bioindicator al deserviciilor aduse ecosistemului de pajiște semi-naturale din România.
Rezultate cuantificabile obtinute: În cadrul fazei 19270201.7 privind testarea tulpinilor de Actinobacteria, în vederea identificării potențialului de producere a unor compuși secundari cu rol antifungic s-a identificat un număr de 13 tulpini care au prezentat un efect antagonist asupra fitopatogenilor utilizați și un număr de 18 tulpini care nu au avut niciun efect în condițiile de creștere folosite. Din cele 15 tulpini afiliate genului Streptomyces, 3 au prezentat eficiență în stoparea a cel puțin două specii de fungi pe două tipuri de medii de cultură diferite. Dintre cele 15 tulpini afiliate genului Micromonospora investigate, 5 au prezentat activitate antagonistă semnificativă. De asemenea, s-a realizat predicția clusterelor de gene implicate în biosinteza metaboliților secundari la genomurile luate în studiu iar rezultatele evidențiază capacitatea tulpinilor studiate de a produce un număr semnificativ de metaboliți secundari. Analiza comparativă între speciile genurilor Streptomyces și Micromonospora sugerează în mod clar preponderența clusterelor genice investigate la tulpinile din genul Streptomyces.
În cadrul fazei 19270201.8 s-a realizat un protocol privind procesul operaţional funcţional de cartare prin teledetecţie a speciei invazive Pteridium aquilinum, care cuprinde următoarele etape de lucru: (a) Realizarea setului de input cu imaginile satelitare multispectrale S2A; (b) Pre-procesarea benzilor spectrale; (c) Antrenarea Algoritmului, care cuprinde: Definirea claselor de acoperire ale terenului, Crearea poligoanelor de training și Evaluarea separabilității claselor pe baza semnăturii spectrale și previzualizarea clasificării; (d) Clasificarea imaginilor (rularea algoritmului de extragere a clasei Pteridium); (e) Rafinarea/Finisarea clasificării; (f) Evaluarea și validarea acurateței clasificării și a hărții rezultate. În cadrul protocolului operațional a fost extrasă semnătura spectrală a suprafețelor invadate de ferigă, iar reflectanțele în cele 10 benzi au fost stocate în baza de date spectrală. Baza de date digitală spectrală obţinută pentru specia Pteridium aquilinum a fost utilizată pentru antrenarea și validarea ulterioară a suprafețelor detectate prin algoritmul de teledetecție. Cartarea suprafețelor invadate de Pteridium în cadrul studiului de față a permis astfel identificarea unităților administrativ teritoriale celor mai afectate, precum și delimitarea unor zone de risc pentru sănătate acolo unde suprafeţe întinse de Pteridium se găsesc în proximitatea așezărilor umane. S-a realizat o hartă cu zonele de risc ridicat pentru sănătate cauzat de Pteridium aquilinum.

Obiectiv 3: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
19270301 „Studiul complex al reactivitatii unor celule animale, vegetale și a unor microorganisme la actiunea diversilor agenti stresori, în vederea identificării soluțiilor de bioremediere și reabilitare pentru menținerea biodiversității și funcționalității ecosistemelor afectate (BIOREMED)”
Faza 19270301. 3: Evaluarea in vitro a impactului unor contaminanti de tipul metalelor grele asupra citofiziologiei celulelor animale sau umane
In cadrul proiectului s-a urmarit: evaluarea in vitro a impactului unor contaminanți de tipul metalelor grele asupra citofiziologiei celulelor animale sau umane. Ansamblul rezultatelor experimentale, referitoare la răspunsul citofiziologic al culturilor de celule renale normale Vero și fibroblaștilor V-79, la acțiunea metalelor grele cadmiu și plumb, aplicate sub formă de săruri (clorura de cadmiu CdCl2 și azotatul de plumb Pb(NO3)2) a relevat efectul citotoxic al acestora, demonstrat de scăderea gradului de viabilitate celulară și a sintezei proteice. Evaluarea acțiunii metalelor grele studiate asupra unor biomarkeri ai stresului oxidativ a evidențiat interacțiunea țintită a cadmiului și plumbului cu lanțul complex al proceselor de oxidoreducere celulară, constituind unul din mecanismele de acțiune prin care aceste metale grele își manifestă efectul citotoxic. Rezultatele noastre experimentale au evidențiat un efect genotoxic indus de cadmiu și plumb, demonstrat de scăderea valorilor medii procentuale ale ADN-ului din capul cometei, corelată cu creșteri ale lungimii cozii cometei în celulele Vero și V-79 mai ales la concentrațiile crescute de metale grele. De subliniat efectul citotoxic mai pronunțat al metalelor grele luate în studiu asupra fibroblaștilor V-79 decât asupra celulelor renale Vero, ceea ce sugerează că celulele pulmonare pot fi mai vulnerabile la acțiunea acestor metale grele, având o afectare metabolică mai crescută decât celulele renale. În concluzie, studiile noastre in vitro conferă dovezi clare că atât cadmiul cât și plumbul, sub forma celor două săruri, sunt citotoxice și genotoxice, prin scăderea viabilității și a sintezei proteice celulare, precum și prin deteriorarea ADN-ului în celulele renale Vero și fibroblaștii V-79, toxicitatea acestor metale grele putând fi rezultatul unor mecanisme complexe de acțiune ce implică inducerea morții celulare programate (apoptoza) și a stresului oxidativ. Aceste rezultate preliminare reprezintă suportul științific al unor direcții de cercetare viitoare si pot contribui la elaborarea unor metodologii de protecție și de tratament eficient pentru bolile legate de expunerea la metale grele.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. Seniczak S., Ivan O., Kaczmarek S., Seniczak A. – Morphological ontogeny of Ctenobelba pilosella (Acari: Oribatida: Ctenobelbidae), with comments on Ctenobelba Balogh, Systematic & Applied Acarology 26(1): 240-259 (IF=1.421)
2. Seniczak S., Ivan O., Marquardt T., Seniczak A. – Morphological ontogeny of Oribatella reticulata (Acari: Oribatida: Oribatellidae), International Journal of Acarology 47(2): 126-136 (IF=0.894)
3. Seniczak S., Ivan O., Kaczmarek S., Seniczak A. – Morphological ontogeny of Eremobelba geographica (Acari: Oribatida: Eremobelbidae), with comments on Eremobelba Berlese, Systematic & Applied Acarology 26(4): 749-768 (IF=1.421)
Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice
1. Daniela Gherghel, Crăița Maria Roșu, Cosmin-Teodor Mihai, Gabriela Vochița- In vitro assessment of cytotoxicity in healthy cells following exposure to heavy metals, Sesiunea științifică a Facultății de Biologie Iași ”Tendințe în biologie: de la molecule la sisteme complexe” 28-29 octombrie 2021, pg 36
2. Acatrinei Ligia – Ecophysiological parameters of the herbaceous plant community in the vicinity of crops in the Danube Delta Nature Reserve and their interaction “Life Sciences Today for Tomorrow”, International Congress, October 21-22, 2021, Univ. “Ion Ionescu de la Brad” Iași, Lucrări Ştiinţifice – vol. 64/2021, seria Agronomie
3. Călugăr Adina – Mesostigmatid mites as a piece of the bioindicators puzzle, Life Sciences Today for Tomorrow”, International Congress, October 21-22, 2021, Univ. “Ion Ionescu de la Brad” Iași, Lucrări Ştiinţifice – vol. 64/2021, seria Agronomie
4. Kalloniati C., Antache A., Simionov I. A., Petrea S.M., Marka S., Zografaki M.E., Nica A., Oprica L., Efrose R.C., Flemetakis E., Cristea V. – The effect of sustainable innovative feed on growth performance, welfare status and extreme temperature resilience of koi carp, 9th Conference of MIKROBIOKOSMOS – 16-18 December 2021 – Athens, Greece

Obiectiv 4: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA, AUTENTIFICAREA UNOR FITOCOMPLECSI BIOACTIVI DIN PLANTE, INTEGRABILI IN FORMULE DE ALIMENTE FUNCTIONALE SI SUPLIMENTE ALIMENTARE CU UTILIZARI MULTIPLE
19270401 „Valorizarea genofondului natural al plantelor medicinale și aromatice pentru dezvoltare durabilă și utilizare în lanțuri valorice sigure (PLANTVER)”
Faza 19270401.3. Etapa 3.2. Caracterizarea fitochimică (capacitatea biosintetică) a populațiilor selecționate la speciile de PMA de interes – evaluări aferente anului I de studiu; Studiul siguranței în cadrul unor lanțuri valorice locale.
Faza 19270401.4. Obținerea de extracte vegetale cu compuși bioactivi și evaluarea fitocomplexului la speciile de PMA selectate; optimizarea metodelor de investigare fitochimică. Studiul fezabilității utilizării markerilor ADN la Rosa canina.
În cadrul fazei 19270401.3, etapa 3.2 s-a urmărit caracterizarea fitochimică a populaţiilor selecționate la speciile de Rosa, Crataegus, Verbascum, Plantago și Thymus (evaluări pentru anul I de studiu), precum și studiul siguranței în cadrul unor lanțuri valorice locale. Aceste activități au constat în: (1) Elaborarea procedurilor operaționale standard pentru studiile fitochimice; (2) Studiu morfobiological al următoarele specii vegetale: Rosa canina (măceș), Crataegus monogyna (păducel roșu) și C. pentagyna (păducel negru); (3) Studiul fitochimic prospectiv s-a realizat la speciile R. canina, C. monogyna, C. pentagyna și P. lanceolata, și a vizat evaluarea conținutului în compuși fenolici (polifenoli totali, acizi polifenolcarboxilici, flavonoide), respectiv în acid ascorbic total; (4) Studiul siguranței în cadrul unor lanțuri valorice folosind medicamentele tradiționale și suplimentele alimentare care contin ginseng ca model de studiu.
În cadrul fazei Faza 19270401.4 s-a urmărit obținerea de extracte vegetale/ fitocomplecși din speciile de Rosa, Crataegus, Verbascum, Plantago și Thymus și evaluarea acestora, optimizarea metodelor de investigare fitochimică, precum și studiul fezabilității utilizării markerilor ADN la specia Rosa canina. Aceste activități au constat în: (1) Optimizarea metodelor de extracție a fitocomplecșilor la speciile de PMA luate în studiu. Optimizarea metodelor de extracție pentru compușii fenolici a fost realizată la speciile Crataegus monogyna, C. pentagyna, Rosa canina, Verbascum nigrum, Plantago lanceolata și Thymus pannonicus. (2) Optimizarea metodelor de analiză fitochimică pentru fitocomplecșii specifici; (3) Caracterizarea fitochimică complexă a extractelor a fost realizată pentru extractele obținute din probele de C. monogyna, C. pentagyna, R. canina, V. nigrum, P. lanceolata și T. pannonicus prelevate din Nordul Moldovei (jud. Neamț și Suceava) și Dobrogea (jud. Tulcea); (4) Evaluarea activității biologice (testarea fitobiologică pe cariopse de Triticum aestivum) a extractelor bogate în compuși bioactivi din speciile C. monogyna și C. pentagyna; (5) Evaluarea fezabilității utilizării markerilor ADN la specia Rosa canina.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Articole in reviste cotate WoS:
1. Ichim MC, Booker A 2021. Chemical authentication of botanical ingredients: A review of commercial herbal products. Front. Pharmacol. 12:666850. (IF=5,811/AIS=1,139)
2. Ichim MC, de Boer HJ 2021. A Review of authenticity and authentication of commercial ginseng herbal medicines and food supplements. Front. Pharmacol. 11:612071. (IF=5,811/AIS=1,139)
3. Necula R, Zaharia M, Butnariu A, Zamfirache AM, Surleva A, Ciobanu AI, Pintilie O, Iacoban A, Drochioiu G. 2021, Heavy metals and arsenic in an abandoned barite mining area: ecological risk assessment using biomarkers, Environmental Forensics (DOI 10.1080/15275922.2021.1976315) (IF=1,328/AIS=0,233)

Contract 25N: “DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSERVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR „BIODIVERS 3”
scop: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBSTANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ÎN BIOECONOMIE ŞI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII.

Programul s-a realizat avand in vedere urmatoarele obiective principale:
Obiectiv 1: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR SI VALORIFICARII ACESTORA – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti 19270100
Obiectiv 2: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC AL SISTEMELOR BIOLOGICE PENTRU APLICAȚII BIOTEHNOLOGICE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE – Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 19270200
Obiectiv 3: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – Institutul de Cercetari Biologice Iasi 19270300
Obiectiv 4: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA, AUTENTIFICAREA UNOR FITOCOMPLECSI BIOACTIVI DIN PLANTE, INTEGRABILI IN FORMULE DE ALIMENTE FUNCTIONALE SI SUPLIMENTE ALIMENTARE CU UTILIZARI MULTIPLE – CCB „Stejarul” Piatra Neamt 19270400 –nefinantata in anul 2020

Obiectiv 1: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR SI VALORIFICARII ACESTORA
19270101 „Solutii integrate-versatile pentru concentrarea, caracterizarea si valorificarea fitocompusilor proveniti din (bio)resurse autohtone cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile (acronim BIO-AUP)”
Faza: 19270101.3 “Extractia, caracterizarea si valorificarea unor fitoproduse cu valoare farmaceutica si cosmetica din clasa saponinelor prin procedee inovative”
Faza: 19270101.4 „Sistem bioanalitic multiparametru pentru determinarea compusilor cu structura fenolica cu activitate antioxidanta/antiinflamatorie si discriminarea celor cu activitate estrogenica/ antiestrogenica
In cadrul proiectului s-a urmarit: Caracterizarea în premieră a extractelor obținute din Gypsophila muralis, obținerea de extracte cu un conținut ridicat de saponine și valorificarea superioară a acestora, dezvoltarea unei noi metode de analiză a saponinelor care poate fi utilizată pentru caracterizarea si dozarea acestor compuși prezenți în diverse extracte vegetale.
S-a realizat un sistem bioanalitic multiparametru pentru detectia diferentiata a compusilor polifenolici cu eficacitate antioxidanta /antiinflamatorie si a compusilor cu activitate estrogenica/antiestrogenica si elaborarea si validarea unei metode de analiza cromatografica cu detectie specifica pentru compusii cu structura fenolica cu activitate estrogenica;
Rezultate cuantificabile obtinute: Obținerea de extracte bogate în saponine, cu un conținut scăzut de compuși organici-metode de extractie; dezvoltarea unei metode de electroforeză capilară de separare a unor compuși din clasa saponinelor-metoda analitica noua. A fost dezvoltata o noua solutie de de monitorizare si control al calitatilor produselor si proceselor utilizand sisteme multiparametrice de masurare a compusilor cu structura fenolica, de tip senzori/biosenzori cu aplicabilitate versatila. Au fost incluse 5 unitati de biosenzori in sistemul multiparametru, 4 unitati amperometrice si o unitate impidimetrica. A fost dezvoltata si o unitate de detectie optica insa nu a fost integrata in sistemul de masura. A fost dezvoltata si validata o metoda alternativa de analiza, bazata pe cromatografie de lichide de inalta performanta cu detectie de fluorescenta a compusilor cu activitate estrogenica.

Publicarea a 8 articole stiințifice (4 WEB of Science):
1. Eugenia D. Teodor Oana Ungureanu, Florentina Gatea, G.L. Radu, The Potential of Flavonoids and Tannins from Medicinal Plants as Anticancer Agents, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2020, 20(18), pp. 2216-2227 (FI 2,049)
2. Eugenia D. Teodor, Veronica Moroeanu, G.L. Radu, Lignans from medicinal plants as anticancer agents, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2020, 20(12), pp. 1083-1090, (FI 2,733)
3. Paun, G., Neagu, E., Albu, C., Savin, S., Radu, G.L., In Vitro Evaluation of Antidiabetic and Anti-Inflammatory Activities of Polyphenolic-Rich Extracts from Anchusa officinalis and Melilotus officinalis, ACS Omega 2020, 5(22), pp. 13014−13022 (FI 2,87)
4. Albu, C., Radu, L.E., Radu, G.-L., Assessment of melatonin and its precursors content by a HPLC-MS/ MS method from different Romanian wines, ACS Omega 2020, 5(42), pp. 27254-27260 (FI 2,87)

2 SCOPUS:
1. Teodor ED, Ungureanu O, Moroeanu V, Radu, GL, Stilbenes and Xanthones from Medicinal Plants as Antitumor Agents, Current Bioactive Compounds, 2020, 16, DOI: 10.2174/1573407216999201026194441)(cite score 1,4)
2. Teodor ED, Radu GL, Phyto-synthesized Gold Nanoparticles as Antitumor Agents, Pharmaceutical Nanotechnology, 2020, DOI:10.2174/2211738508999201123213504 (cite score 1,5)

19270102 „Tehnologii avansate de obtinere a unor noi biomateriale polimerice 3D pentru regenerarea tisulara, prin valorificarea subproduselor de origine animala si vegetala (acronim 3D-BIOMAT)”
Faza: 19270102.2 “ Obtinerea si caracterizarea fizico-chimica si biologica a unor biomateriale compozite si selectarea variantelor optime biomimetice matricei extracelulare dermice
Faza: 19270102.3 -Etapa 3.1. “Caracterizarea biologica in vitro a biomaterialelor polimerice compozite prin teste pe celule specifice tesutului dermic”
In cadrul proiectului s-a urmarit optimizarea parametrilor fizico-chimici, biochimici, structurali si de citotoxicitate ai unor biomateriale compozite biomimetice obtinute prin compoundarea biopolimerilor naturali (gelatina si alginat de sodiu) cu polimeri sintetici (polietilen glicol, alcool polivinilic si metilceluloza) si conditionate sub forma de hidrogeluri destinate regenerarii tesutului dermic lezat. De asemenea, s-a urmarit evaluarea citocompatibitatii si activitatii biologice in vitro a variantelor de hidrogeluri prin teste calitative si cantitative pe celule specifice tesutului dermic.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Selectarea a 2 variante optime de biomateriale in urma caracterizarii fizico-chimice si biologice detaliate a 9 variante de hidrogeluri pe baza de polimeri naturali si sintetici, variante ce vor fi testate in sistemele de co-cultura in etapa viitoare a proiectului
Publicarea/trimiterea spre publicare a 5 articole stiintifice in reviste de specialitate cotate ISI.
1. Râpă M, Stefan LM, Zaharescu T, Seciu AM, Țurcanu AA, Matei E, Predescu AM, Antoniac I, Predescu C. 2020. Development of bionanocomposites based on PLA, collagen, and AgNPs and characterization of their stability and in vitro biocompatibility. Applied Sciences, 10(7): 2265. (FI: 2.474)
2. Voicescu M, Craciunescu O, Angelescu DG, Tatia R, Moldovan L. 2020. Spectroscopic, molecular dynamics simulation and biological studies of Flavin MonoNucleotide and Flavin Adenine Dinucleotide in biomimetic systems. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 118997. Doi: 10.1016/j.saa.2020.118997 (FI: 3.232)
3. Râpă M, Gaidău C, Stefan LM, Matei E, Niculescu M, Berechet MD, Stanca M, Tablet C, Tudorache M, Gavrilă R, Predescu C, Vidu R. 2020. New nanofibers based on protein by-products with bioactive potential for tissue engineering. Materials, 13: 3149. (FI: 3.057)
4. Dragostin OM, Tatia R, Samal SK, Oancea A, Zamfir AS, Dragostin I, Lisă EL, Apetrei C, Zamfir CL. 2020. Designing of Chitosan Derivatives Nanoparticles with Antiangiogenic Effect for Cancer Therapy. Nanomaterials, 10(4): 698. (FI: 4.324)
5. Stefan LM, Iosageanu A, Ilie D, Stanciuc A-M, Matei C, Craciunescu O. Extracellular matrix biomimetic polymeric membranes enriched with silver nanoparticles for wound healing. Trimis la Biomedical Materials (FI: 3.174) (in evaluare).

19270103 „Impactul schimbarilor climatice asupra microorganismelor si asupra organismului uman – Delta Dunarii in corelatie cu medii extreme: abordari practice si teoretice (ISC-MUD)”
Faza: 19270103.3 “Analiza culturilor de microorganisme din habitatele studiate; analiza seturilor de probe de sânge prin citometrie în flux; studiul algoritmic al evoluţiei genomului ȋn relaţie cu aspecte cu diferite masuri”
In cadrul proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate:
Au fost analizati parametrii fizico-chimici a esantioanelor prelevate si comunitatile microbiene atat din Delta Dunarii cat si din Antarctica
Au fost analizate datele obtinute din sangele prelevat de la expeditionari
– sangele a fost supus unor analize privind viabilitatea eritrocitara măsurate prin citometrie în flux urmarind densitatea celulelor totale si densitatea celulelor viabile;
A fost studiata literatura de specialitate privind studiul algoritmic al evolutiei genomului in relatie cu aspecte cu diferite masuri;
Au fost integrate 2 studii noi strans legate de prima directie de cercetare din cadrul proiectului si anume : (1) evidentierea preferintelor de habitat ale comunitatilor de nevertebrate bentonice in doua dune de nisip submerse de pe bratul Sulina (Delta Dunarii); (2) au fost identificate arealele din flora spontana a Dobrogei in care plantele sunt expuse periclitarii si au fost infiintate culturi de plante medicinale si aromatice de tip loturi experimentale, cu scopul de a monitoriza capacitatea unor plante perene de a se adapta la mediul inconjurator.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Prezentare online:“DNA Origami Design and Implementation: The Romanian Map”, in cadrul 2nd MoDaSyS Workshop 2020; AlgoNano 2.0: Algorithmic and Computational Methods in Bio-Medicine and Nanotechnology , 25 mai 2020, Autori Corina Itcus si Laura Popa.

Articole stiintifice publicate:
1. Pacioglu, O., Strungaru, Ș. A., Ianovici, N., Filimon, M. N., Sinitean, A., Iacob, G., Barabas, H., Acs, A., Muntean, H., Plavan, G., Schulz, R., Zubrod, J., Pârvulescu, L. 2020. Ecophysiological and life-history adaptations of Gammarus balcanicus (Schäferna, 1922) in a sinking-cave stream from Western Carpathians (Romania). Zoology, 139, 125754 (Factor de impact = 1.68, Scor relativ de influență = 0.56, revista Q2 în domeniul Zoology).
2. Alexandru Amarioarei, Cristian Preda, 2020. One Dimensional Discrete Scan Statistics for Dependent Models and Some Related Problems. Mathematics 2020, 8(4), 576; https://doi.org/10.3390/math8040576 (Factor de impact = 1.747, revista Q2 in domeniul Mathematics)
Participarea la evenimente de mediatizare a stiinței şi tehnologiei:
Radio Romania Actualitati, De la minus la plus infinit cu Simina Botar in datele de 5, 9, 19 februarie 2020. Reportaj in revista Tabu (https://www.tabu.ro) legat de topirea ghețarilor.Reportaj pe blogul f64 https://blog.f64.ro/2020/02/25/antarctica-sau-fotografia-la-un-capat-de-lume-cu-iris-maria-tusa/

Obiectiv 2: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC AL SISTEMELOR BIOLOGICE PENTRU APLICAȚII BIOTEHNOLOGICE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE
19270201 „Bioindicatori cu relevanta economica ai functiilor de suport si furnizare:studii de caz asupre serviciilor și deserviciilor din biosisteme (semi)naturale si agroecosisteme (acronim BIOSERV)”
Faza: 19270201.4 “Testarea in vitro a efectului antimicrobian al unor microorganisme țintă și compuși secundari ai acestora asupra unor bacterii multirezistente la antibiotice din România”
Faza: 19270201.5 “ Studiu asupra populațiilor locale de porumb existente în România și selectarea a 2.000 din acestea pentru analize genetice ulterioare”
Faza: 19270201.6 „Genotiparea moleculară prin GBS a 2.000 de populații locale de porumb din România cu scopul identificării celor cu potențial economic”
In cadrul proiectului (faza 19270201.4) s-a urmărit investigarea capacității de producere a unor compuși secundari cu efect antimicrobian (antibiotic) al unor tulpini microbiene țintă împotriva unor bacterii multirezistente la antibiotice din România. Ultimele două faze ale proiectului din 2020 (19270201.5 și 19270201.6) au fost dedicate studiului la nivel molecular a populațiilor locale de porumb din România, coroborat cu o analiză similară a liniilor consangvinizate (implementată în cadrul proiectului „Genotiparea prin GBS a 1.200 linii consangvinizate de porumb în scopul utilizării lor în concordanță cu nevoile prezente ale societății/ PN-III-P1-1.1-TE- 2016-2629”).
Rezultate cuantificabile obtinute: Probe prelevate în perioada 2018-2019, din sedimente colectate din diferite puncte din Delta Dunării, cu rol de bioresursă, au fost utilizate pentru investigarea biodiversității cultivabile a actinobacteriilor. Au fost izolate în cultură pură tulpini afiliate unor genuri de Actinobacteria cu potențial biotehnologic, fie în domeniul biomedical prin producerea de compuși bioactivi (Streptomyces sp., Micromonospora sp., Actinomadura sp., fie în bioremediere (Rhodoccoccus sp).
În cadrul fazei a fost dezvoltat un model experimental de testare a efectului antimicrobian asupra unor bacterii multirezistente la antibiotice țintă iar 31 de tulpini actinobacteriene au fost utilizate pentru stabilirea capacității de producere a metaboliților secundari cu efect antimicrobian. Douăzeci de tulpini testate au demonstrat un efect antagonist împotriva patogenilor multirezistenți, iar cinci tulpini afiliate genurilor Streptomyces, Micromonospora și Rhodococcus au fost selectate pentru fermentație în mediu lichid, în scopul caracterizării extractelor antimicrobiene.
Avem în prezent amprenta genetică a peste 2.000 de linii consangvinizate și 475 de populații locale de porumb, informație ce ne permite determinarea gradului de înrudire dintre acestea, iar amelioratorii, în speță Stațiunile Agricole Turda, Lovrin, Șimnic, alături de INCDA Fundulea, folosesc rezultatele în selectarea liniilor care se pretează obținerii de hibrizi superiori celor existenți, atât cantitativ cât și calitativ, într-un proces numit „predictive breeding”. De asemenea, au fost identificate populații locale valoroase, prin prisma bogăției genetice, care pot fi folosite pentru extragerea de noi linii consangvinizate, acestea urmând a fi folosite ca linii parentale în generarea de noi hibrizi. Baza de date moleculare pe care am creat-o acoperă diversitatea genetică a întreg genofondului românesc de porumb, a Rep. Moldova, unde se păstrează resurse genetice inclusiv din fosta URSS, precum și 100 de linii ce capturează diversitatea genetică a porumbului din fosta Iugoslavie.

Publicarea a 6 articole stiințifice în reviste cotate ISI:
1. Alsos, I.G., Sebastien Lavergne, S., Føreid Merkel, M.C., Boleda, M., Lammers, Y., Alberti, A., Pouchon, Ch., Denoeud, F., Pitelkova, I., Pușcaș, M., Cristina Roquet C., Hurdu, B.I., Wilfried Thuiller , W., Zimmermann, N.E., Hollingsworth, P.M., Coissac, E. (2020) The Treasure Vault Can be Opened: Large-Scale Genome Skimming Works Well Using Herbarium and Silica Gel Dried Material. Plants 9:432.
2. Porav, A.S., Bocăneală, M., Fălămaș, A., Bogdan, D.F., Barbu-Tudoran, L., Hegedus, A., Dragoș, N. (2020) Sequential aqueous two-phase system for simultaneous purification of cyano‐bacterial phycobiliproteins. Bioresource Technology Number 123794.
3. Lembrechts et al. (2020) SoilTemp: A global database of near-surface temperature. Global Change Biology 26:6616-6629.
4. Hegedusova, K., Korzeniak, J., Majekova, J., Stoica, I.A., Coldea, Gh., Kuzemko, A., Budzhak, V., Tokaryuk, A., Chorney, I., Skodova, I. (2020) Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. Plant Biosystems https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1801877
5. Halmagyi, A., Coste, A., Jarda L., Butiuc-Keul, A., Holobiuc, I., Cristea, V. (2020) A safeguard measure of endemic and endangered plant species: cryostorage of Dianthus taxa. Biodiversity and Conservation 29:3445-3460.
6. Remizovschi, A., Carpa, R., Forray, F.L., Chiriac, C., Roba, C.A. Beldean-Galea, S., Andrei A.S., Szekeres, E., Baricz, A., Lupan, I., Knut, R., Coman, C. (2020) Mud volcanoes and the presence of PAHs. Scientific Reports 10:1253.
Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, worksopuri): 5 comunicări.
Alte rezultate: Colecție de microorganisme cu potențial biotehnologic (1); Model experimental de testare a efectului antimicrobian asupra unor bacterii multirezistente la antibiotice țintă (1).

Obiectiv 3: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
19270301: “Studiul complex al reactivitatii unor celule animale, vegetale și a unor microorganisme la actiunea diversilor agenti stresori, în vederea identificării soluțiilor de bioremediere și reabilitare pentru menținerea biodiversității și funcționalității ecosistemelor afectate (BIOREMED)”
Faza: 19270301.2 “Evaluarea influenței exploatațiilor agricole asupra ecosistemelor naturale adiacente, din vestul RBDD”
In cadrul proiectului au fost realizate investigații ce au vizat evaluarea unor ecosisteme vulnerabile din Rezervația Biosferei Delta Dunării, mai puțin studiate. Astfel, s-a urmărit investigarea condițiilor de biotop și a diversității unor grupe de organisme din ecosisteme naturale și antropizate din partea de vest a Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul evidențierii influenței exploatațiilor agricole asupra ecosistemelor naturale învecinate. Cercetările de teren s-au efectuat în prima parte a sezonului estival, într-o serie de culturi agricole și pajiști amplasate în partea de vest a Rezervației Biosferei Delta Dunării, după cum urmează: Beștepe (45o05’15’’N; 29o02’26.76’’E)- în culturi agricole de porumb, floarea soarelui, rapiţă și o pajiște naturală; Murighiol (45o01’54.52’’N; 29o08’11.56’’E)- în culturi agricole de orz, floarea soarelui, lucernă și o pajiște naturală; Plopu (45°01´23.47”N; 29°06´33.63”E) – într-o cultură de grâu și o pajiște pășunată; Sarinasuf (45°0.5´50.59”N; 29°04´53.34”E) – în culturi agricole de lucernă, floarea soarelui, grâu și o pajiște pășunată; Sarichioi (44o55’35.39’’N; 28o50’13.47’’E ) – într-o cultură de mazăre verde. Activitatea biologică a solului a fost urmărită prin analiza principalilor parametri ecologici, biotici și enzimatici ai activității fiziologice a microbiotei solurilor zonale și intrazonale specifice, aferente exploatațiilor agricole din vestul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Evaluarea biodiversităţii faunei de microartropode edafice din ecosistemele agricole deltaice s-a realizat prin inventarierea şi analiza acarienilor din supraordinele Parasitiformes (ordinul Mesostigmata) și Acariformes (ordinele Trombidiformes și Sarcoptiformes – subordinul Oribatida și cohorta Astigmatina), a microartropodelor clasei Entognatha (Collembola) şi, per ansamblu, a insectelor şi a altor grupe aparținând mezofaunei edafice. Artropodele epigee au fost colectate cu ajutorul capcanelor Barber la începutul sezonului estival. Entomofauna utilă a fost analizată prin indicatori calitativi și cantitativi. Ca rezultat, au fost stabiliți parametrii ecologici ai biotopului prin elaborarea fişelor de specific ecologic, pe baza celor mai importanţi factori şi determinanţi pedoecologici, analizaţi din punct de vedere cantitativ şi calitativ; au fost evidenţiate particularităţile structurale ale mezofaunei edafice, în funcţie de tipul de ecosistem şi condiţiile staţionale, urmărind aspectele cu valoare bioindicatoare; s-a realizat estimarea diversităţii taxonomice şi cenotice a unor grupe de microartropode edafice, în vederea aprecierii stabilităţii /gradului de perturbare a ecosistemelor și, de asemenea, s-a realizat evaluarea biodiversităţii entomofaunei utile prin analiza cantitativă şi calitativă.

Rezultate cuantificabile obtinute: Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. Seniczak S., Ivan O., Marquardt T., Seniczak A., 2020- Morphological ontogeny of Oribatella reticulata (Acari: Oribatida: Oribatellidae), International Journal of Acarology (acceptata), Scor relativ de influenta-0.75
2. Seniczak S., Ivan O., Seniczak A., Morphological ontogeny of Damaeolus ornatissimus (Acari: Oribatida: Damaeolidae), with comments on Damaeolus Paoli, Systematic &Applied Acarology, 25(3): 459 – 478. Scor relativ de influenta-0.963
3. Hierro, L.J., Eren, E., Montesinos, D., Andonian, K., Kethsuriani, L., Ozcan, R.,Diaconu, A., Torok, K., Cavieres, L. French, K., Increments in weed seed size track global range expansion and contribute to colonization in a non-native region, Biological Invasions. 22 (3): 969–982. Scor relativ de influenta-1.633
4. Popovici V., Bucur L.A., Schröder V., Gherghel D., Mihai C.T., Caraiane A., Badea F.C., Vochița G., Badea V., Evaluation of the cytotoxic activity of the Usnea barbata (L.) F. H. Wigg. dry extract, Molecules, 25(8), 1865 Scor relativ de influenta-1,426
5. Gradinariu P., Grudnicki M., Risca I., Mangalagiu V., Influence of pH on the Dehydrogenase Activity in Fusarium graminearum Species Schwb. Telemorph Gibberella Zeae (Schwb.) Petsch) Production of Mycotoxins, Revista de Chimie, 71(2): 248-251. Scor relativ de influenta-0.166
6. Liliana Avasilcai, Geanina Bireescu, Madalina Vieriu, Nela Bibire, Florina Crivoi, Oana Cioanca, Ionela-Daniela Morariu, Study on the Enzymatic Activity of the Soil in Racos Protected Area from Brasov, Revista de Chimie: 71 (3), 2020, 358-366 pp. Scor relativ de influenta-0.166
Lucrări publicate in reviste indexate BDI:
1. Camil Stefan Lungu-Constantineanu, 2020 – Ichneumon flies (Hym., Ichneumonidae) from agricultural areas of the Danube Delta Biosphere Reserve, Romanian Journal of Biology – Zoology (cat. B+), 65(1-2)
2. Ligia Acatrinei, Feodor Filipov, 2020 – Polyethylene mulching effects on soil properties and physiological traits in tomato under ecological crop technology tomato under ecological crop technology, Lucrări Ştiinţifice – vol. 63/2020, seria Agronomie.
3. Adina Călugăr, 2020 – Edaphic mesofauna community structure in some ecosystems affected by invasive plants in the Danube Delta Biosphere Reserve, Lucrări Ştiinţifice – vol. 63/2020, seria Agronomie.
4. Ligia Acatrinei, 2020 – Photosynthetic capacity in Amorpha fruticosa, Acer negundo and Ailanthus altissima, the invasive plants vs. native plant in Danube Delta Biosphere Reserve area, Lucrări Ştiinţifice – vol. 63/2020, seria Agronomie.

Programul Nucleu derulat in cadrul INCDSB in anul 2019, cu titlul “DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSERVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR „BIODIVERS 3”, scop IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBSTANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ÎN BIOECONOMIE ŞI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII.

Programul s-a realizat avand in vedere urmatoarele obiective principale:
Obiectiv 1: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR SI VALORIFICARII ACESTORA – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti 19270100
Obiectiv 2: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC AL SISTEMELOR BIOLOGICE PENTRU APLICAȚII BIOTEHNOLOGICE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE – Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 19270200
Obiectiv 3: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – Institutul de Cercetari Biologice Iasi 19270300
Obiectiv 4: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA, AUTENTIFICAREA UNOR FITOCOMPLECSI BIOACTIVI DIN PLANTE, INTEGRABILI IN FORMULE DE ALIMENTE FUNCTIONALE SI SUPLIMENTE ALIMENTARE CU UTILIZARI MULTIPLE – CCB „Stejarul” Piatra Neamt 19270400

In cadrul obiectivului 1 s-au realizat urmatoarele teme de cercetare:
19270101: Solutii integrate-versatile pentru concentrarea, caracterizarea si valorificarea fitocompusilor proveniti din (bio)resurse autohtone cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile (acronim BIO-AUP)
In cadrul proiectului au fost obtinute membrane asimetrice compozite de ultrafiltrare din PPEES sau combinatie de PPEES cu PSF in care s-au incorporat compusi de silice mezoporoasa nanostructurata (SBA-15, respectiv SBA-15-NH2) in diverse rapoarte. Membranele obtinute au fost caracterizate structural (spectroscopie FTIR si unghi de contact), morphologic (microscopie electronica de baleiaj -SEM), hidrodinamic (fluxuri de apa distilata si extract de scoruse de munte) si au fost testate in prima etapa in procese de separare a unor compusi biologic activi dintr-un extract hidroalcoolic de fructe de scorus de munte, arbust din flora spontana a Romaniei cu multiple posibilitati de utilizare in alimentatie, suplimente nutritive sau produse fitofarmaceutice. Rezultatele au evidentiat faptul ca 6 dintre cele 13 tipuri de membrane preparate au avut retentii de peste 70% pentru compusii polifenolici.
In cadrul fazei a 2-a a proiectului noile tipuri de membrane de ultrafiltrare obtinute si optimizate in faza anterioara a proiectului, au fost testate pentru recuperarea compusilor bioactivi din subproduse rezultate de la procesarea strugurilor si merelor. Materiile prime si produsele obtinute prin ultrafiltrafiltrare au fost testate si analizate prin diferite metode de bioanaliza pentru determinarea principiilor active. Pe baza rezultatelor obtinute s-a dezvoltat o tehnologie performanta, la nivel de laborator, prin integrarea microfiltrarii, ultrafiltrarii si nanofiltrarii pentru recuperarea compusilor bioactivi de interes din surse vegetale (plante medicinale, fructe si supbroduse din industria prelucrarii fructelor).
Rezultate cuantificabile obtinute: 1 cerere brevet depus la OSIM, 3 articole ISI, 1 lucrare prezentata la conferinta internationala.

19270102: Tehnologii avansate de obtinere a unor noi biomateriale polimerice 3D pentru regenerarea tisulara, prin valorificarea subproduselor de origine animala si vegetala (acronim 3D-BIOMAT)
In cadrul proiectului a fost realizat un studiu ce a permis identificarea si utilizarea de noi surse in vederea obtinerii de matrici acelulare destinate regenerarii tisulare. S-au stabilit tehnologiile de laborator pentru obtinerea unor compusi bioactivi de tipul polizaharidelor, proteinelor si peptidelor din subproduse provenite din abatoare (tendon, cartilaj auricular) si industria piscicola (piele si oase de peste). Au fost optimizati parametrii de extractie, iar compusii obtinuti de tipul glicozoaminoglicanilor (GAG), colagenului (COL), polipeptidelor colagenice, gelatinei si peptidelor de elastina (k-EL) s-au caracterizat fizico-chimic, biochimic, structural, ultrastructural si biologic. De asemenea, s-au elaborat procedee tehnologice pentru prepararea de variante de biomateriale polimerice compozite (GAG – COL – k-EL, utilizand 2 rapoarte de amestecare intre componente 10:1:0,5, respectiv 10:1:1) si a unor variante de membrane hibride continand nanoparticule de argint (AgNP). Rezultatele obtinute in urma caracterizarii fizico-chimice si biologice au demonstrat proprietati structurale si biocompatibilitate ridicata ale biomaterialelor compozite (GAG – COL – k-EL, varianta 10:1:1 cu sau fara AgNP), sugerand aplicabilitatea acestora in domeniul regenerarii tisulare, dar si in industria farmaceutica.
Rezultate cuantificabile obtinute:
Metode chimice/enzimatice de valorificare a subproduselor, respectiv obtinerea colagenului din piele si oase de peste, elastinei din tesut auricular de porc si iepure si glicozoaminoglicanilor din cartilaj auricular de porc (3),
Procedee de laborator pentru prepararea de biomateriale hibride (1),
Variante de biomateriale compozite conditionate sub forma de membrane cu compozitia COL-GAG-k-EL, cu sau fara AgNP (2), 5 articole stiintifice publicate in jurnale cotate ISI si 5 comunicari stiintifice la conferinte internationale.

19270103: Impactul schimbarilor climatice asupra microorganismelor si asupra organismului uman – Delta Dunarii in corelatie cu medii extreme: abordari practice si teoretice (ISC-MUD)
In scopul continuarii cercetarilor in cadrul temei 103 au fost indeplinite obiectivele principale ale temei:
Recoltarea unui numar de aproximativ 700 de esantioane de apa/gheata/sol din Antarctica si prelucrarea primara a acestora; prelucrarea si analiza in detaliu a acestor esantioane din Antarctica
Prelucrarea primara a secventelor de ADN obtinute din inocularea si cultivarea probelor pe medii de cultura, curatarea secventelor de ADN obtinute cu ajutorul programelor specifice, analiza secventelor de ADN prin identificare cu ajutorul bancii de gene BLAST NCBI
Evaluarea viabilitatii celulelor eritrocitare umane; analize privind viabilitatea eritrocitara măsurate prin citometrie în flux : densitatea celulelor totale, densitatea celulelor viabile
Studiul literaturii de specialitate privind stadiul actual al metodelor biocomputationale pentru compararea secvenţelor de ADN, al moleculelor si al lanturilor de proteine;
Rezultate cuantificabile obtinute:
Publicarea a 2 lucrari la conferinte internationale, un articol ISI publicat si un altul in recenzie, mai multe rezultate vor fi obtinute in viitor din datele obtinute care vor fi corelate cu date istorice.

19270104: Biopreparate pentru prelungirea perioadei de depozitare si mentinerea calitatii post-recoltare a legumelor si fructelor proaspete (acronim BIODEPO)
In cadrul proiectului au fost obtinute date preliminare pentru proiectarea formulelor unor biopreparate cu rol protector la depozitarea fructelor si legumelor si date detaliate necesare elaborarii schemelor experimentale de dezvoltare a procedeului de obtinere a unor biopreparate cu functii predefinite de protectie a productiei de legume si fructe. S-a efectuat o vastă documentaţie în privinţa modalităţilor de păstrare de scurtă şi lungă durată a fructelor şi legumelor, s-au analizat tehnicile utilizate pe plan mondial în această problemă în vederea alegerii unor tehnologii inovative (în funcţie şi de resursele locale) care să asigure menţinerea însuşirilor calitative ale produselor, reducând pierderile totale (în funcţie de specie) şi prelungind durata de păstrare a lor. In urma studiilor efectuate se preconizează elaborarea unor seturi de măsuri tehnice pentru optimizarea păstrării produselor horticole cu diferite grade de perisabilitate după recoltare funcție de tehnicile inovative adoptate.
Extractele vegetale apoase au fost utilizate pentru a prepara nanoparticule de argint pe baza indicelui cost-eficienta, disponibilitatea mare a plantelor, biocompatibilitate si a proprietatilor antibacteriene dovedite. In mod evident exista o serie de provocările ale utilizării extractelor de plante în sistemele alimentare. Dificultățile legate de utilizarea substanțelor antimicrobiene din plante sunt legate in primul rand de faptul ca unele extracte din plante poseda arome asociate care ar putea modifica proprietatile produselor horticole. Astfel este important să urmarim si sa intelegem sinergiile existente intre specii. Identificarea speciilor de microorganisme care provoaca distrugeri in timpul depozitarii este critica pentru a putea exploata efectul antimicrobian al extractelor din plante deoarece acesta nu este identic pentru toate microorganismele.
Raport stiintific privind selectarea și testarea componentelor unor formule de biopreparate și elaborarea schemelor experimentale, 3 articole ISI, 15 lucrari prezentate la conferinte Internationale

In cadrul obiectivului 2 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:
19270201: Bioindicatori cu relevanță economică ai funcțiilor de suport și furnizare: studii de caz asupra serviciilor și deserviciilor din biosisteme (semi)naturale şi agroecosisteme (acronim BIOSERV)
În cadrul proiectului au fost abordate următoarele direcţii: (a) Analiza relaţiei dintre diversitatea structurală şi funcţională a nematofaunei edafice şi valoarea conservativă a habitatelor ierboase carpatine, în scopul evaluării stabilităţii acestora; (b) Investigarea tiparelor de biodiversitate microbiană în habitate specifice și izolarea unor microorganisme țintă pentru aplicații în bioeconomie; (c) Monitorizarea viabilităţii materialului semincer aparţinând unor populaţii/varietăţi locale de plante oleaginoase cu utilizare mixtă în vederea conservării acestora in bănci de gene.
a.Analiza relaţiei dintre diversitatea structurală şi funcţională a nematofaunei edafice şi valoarea conservativă a habitatelor ierboase carpatine, în scopul evaluării stabilităţii acestora.
Prin analiza relaţiei dintre diversitatea structurală şi funcţională a nematofaunei edafice şi valoarea conservativă a habitatelor ierboase carpatine, în scopul evaluării stabilităţii acestora, s-au adus contribuţii la: cunoaşterea diversităţii nematofaunei edafice libere asociate habitatelor ierboase carpatine cu valoare conservativă; aprofundarea cunoştinţelor privind rolul pe care îl au nematodele libere din sol în funcţionarea biosistemelor terestre carpatine; integrarea unui component esenţial al biotei solului în metodologia tradiţională a evaluării calităţii habitatelor ierboase şi în managementul sustenabil al bioresurselor; suportul ştiinţific complementar pentru fundamentarea şi implementarea planurilor și politicilor naționale privind gestionarea durabilă a biodiversităţii din ariile naturale protejate.
b.Investigarea tiparelor de biodiversitate microbiană în habitate specifice și izolarea unor microorganisme țintă pentru aplicații în bioeconomie.
Prin investigarea tiparelor de biodiversitate microbiană în habitate specifice și izolarea unor microorganisme țintă pentru aplicații în bioeconomie s-au adus contribuţii la cunoaşterea biodiversităţii microbiene în habitate specifice, cu potențial ridicat de furnizare a unor bioresurse cu aplicabilitate în domeniul de specializare inteligentă bioeconomie. De asemenea s-a urmărit dezvoltarea unor colecții de microorganisme (microalge și bacterii) care să fie utilizate ca bază pentru aplicații biotehnologice viitoare.
c.Monitorizarea viabilităţii materialului semincer aparţinând unor populaţii/varietăţi locale de plante oleaginoase cu utilizare mixtă în vederea conservării acestora in bănci de gene.
Viabilitatea materialului semincer s-a testat la trei specii de plante oleaginoase cu utilizare mixtă, respectiv porumbul (Zea mays) și dovleacul (Cucurbita maxima și Cucurbita pepo). Germoplasma de porumb studiată provine din populații locale din 10 localități (Tăuți, Nima Râciului, Grid, Livezile, Borhanci, Agârbiciu, Văleni, Costeni, Sălsig, Rediu) din Transilvania. La dovleac s-a utilizat un soi autohton comercial (dovleac ‘Tudor’) aparținând speciei Cucurbita maxima și o varietate tradițională pentru seminte din zona Oașului aparținând speciei Cucurbita pepo. Prin monitorizarea viabilităţii materialului semincer aparţinând unor populaţii/varietăţi locale de plante oleaginoase cu utilizare mixtă în vederea conservării acestora in bănci de gene s-a concluzionat faptul că populațiile de porumb cu cea mai ridicată viabilitate au fost Tăuți, Costeni și Grid, fiind candidate optime pentru conservarea în băncile de gene. În ceea ce privește însă capacitatea germinativă a varietăților de dovleac evaluate, nu putem recomanda niciunul dintre acestea în vederea conservării în bănci de gene.
Rezultate cuantificabile obtinute: 5 articole ISI (+2 articole ISI in press); 1 capitol de carte; 1 lucrare publicata la o manifestare ştiinţifica; 1 lucrare publicata în alte publicaţii relevante; 10 participari la conferinte nationale si internationale; 1 bază de date privind distribuția și diversitatea nematofaunei asociate habitatelor ierboase carpatine cu valoare conservativă; Dezvoltarea Colecției de Cianobacterii și Microalge a Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca cu 38 de tulpini microalgale precum și a colecției de bacterii utilizabile în bioeconomie, cu 129 de tulpini, dintre care 17 izolate din Antarctica.

In cadrul obiectivului 3 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:
19270301: Studiul complex al reactivitatii unor celule animale, vegetale și a unor microorganisme la actiunea diversilor agenti stresori, în vederea identificării soluțiilor de bioremediere și reabilitare (BIOREMED)
In cadrul proiectului a fost abordata evaluarea raspunsului plantelor la seceta si salinitate, ceea ce are efecte semnificative asupra redresarii ecologice a mediului, imbunatatirii managementului culturilor si dezvoltarii economice. Pentru realizarea si atingerea obiectivelor prevăzute in cadrul temei propuse in acest context, intr-o prima faza de lucru au fost efectuate următoarele activități de cercetare: identificarea si selectia genotipurilor de lucerna si trifoi sensibile/tolerante la actiunea factorilor de stres (seceta si salinitate): germinarea semintelor, aplicarea stresului salin (NaCl) si hidric (PEG-6000) si cuantificarea efectelor stresului asupra plantulelor prin metode biometrice (substanta uscata, proaspata, greutate) si moleculare (analiza qRT-PCR pentru analiza expresiei unor gene implicate in raspunsul plantelor sensibile/tolerante la stres: factori de transcriptie (DREB2, MYC); stres oxidativ (ex. Cu/Zn SOD, CAT), metabolismul poliaminelor (SPDS, SPMS, etc.); selectia de tulpini rizobiene (cod colectie ICB Iasi: RMCC) pe baza tolerantei la seceta, salinitate, dar si din punct de vedere al eficientei simbiotice; evaluarea raspunsului diverselor genotipuri selectate, in stadiul initial al aplicarii stresului abiotic (NaCl si inducerea secetei la plantele sensibile/tolerante) si in procesul de aclimatizare: astfel, plantele au fost analizate si dupa aplicarea stresului salin si hidric la 3 saptamani de la inoculare (cand nodozitatile sunt vizibile si funcționale) prin indicatori similari fiziologici, biochimici si moleculari (biometrie, continut total de proteine, azot total, continut de prolina, expresia genica -qRT-PCR- a genelor ce codifică pentru enzime implicate in raspunsul la stres; in metabolismul poliaminelor (SPDS, SPMS), stresului oxidativ (ex. Cu/Zn SOD, CAT), factori de transcriptie (DREB2, MYC). Ca rezultat, au fost selectate tulpini bacteriene eficiente, cu potențial de a fi utilizate ca inoculum pentru plantele leguminoase testate (lucerna și trifoi), cultivate in conditii de stres hidric si de salinitate ridicata, precum si a celei mai valoroase combinatii genotip-tulpina bacteriana din punct de vedere al eficientei procesului de fixare biologica a azotului.
Rezultate cuantificabile obtinute: 5 lucrari ISI; 9 lucrari indexate BDI, B+; 15 comunicari prezentate la conferinte internationale (publicate in Book of Abstracts); 3 aplicatii la programul de mobilitati PN III.

In cadrul obiectivului 4 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:
19270401: Valorizarea genofondului natural al plantelor medicinale și aromatice pentru dezvoltare durabilă și utilizare în lanțuri valorice sigure (acronim PLANTVER)
În cadrul proiectului se urmărește promovarea valorificării în bioeconomie a unor specii de plante medicinale și aromatice (PMA) din zona Moldovei și Dobrogei cu potențial în fitoterapia afecțiunilor respiratorii și cardiovasculare. Pe baza datelor etnofarmaceutice furnizate de populația locală (fișe etnofarmaceutice) au fost identificate bioresursele vegetale utilizate în mod tradițional de comunitățile locale din zonele de studiu în fitoterapia afecțiunilor respiratorii și cardiovasculare. Plecând de la aceste date, în flora spontană a zonelor de studiu, au fost identificate unele specii de PMA cu potențial de valorificare și au fost caracterizate din punct de vedere biologic și ecologic, precum și prin prisma compoziției chimice și a utilizarilor fitoterapeutice. Totodată, a fost realizat un studiu documentar critic asupra variabilității genetice în cadrul genului Rosa. În plus, au fost realizate evaluări prospective și au fost elaborate proceduri operaționale standard pentru evaluarea morfo-biologică (producția de biomasă) a speciilor de interes. De asemenea, a fost dezvoltată metodologia de studiu pentru evaluarea lanțurilor valorice locale, a fost abordat conceptul de „lanț valoric” și rolul acestuia în rândul produselor care derivă direct din resursele etnofarmaceutice locale, s-a urmărit descrierea lanțurile valorice locale (scurte) ale plantelor medicinale și ale suplimentelor alimentare/medicamentelor derivate din acestea, respectiv colectarea și procesarea datelor din cadrul unor lanțuri valorice locale ale suplimentelor alimentare cu utilizare în afecțiuni metabolice. Datele obținute în cadrul primului an de studiu vor fi aprofundate în etapele viitoare pentru a genera argumente științifice ce vor sta la baza valorificării în bioeconomie a bioresurselor naturale vegetale din zonele investigate.
Rezultate cuantificabile obtinuțe: 1 studiu etnofarmaceutic (fișe etnofarmaceutice); 1 studiu privind biologia și ecologia speciilor; 1 studiu fitochimic prospectiv (compoziția fitochimică și utilizări fitoterapeutice ale speciilor vegetale selectate; 1 studiu documentar critic al variabilității genetice în cadrul genului Rosa; 1 studiu morfobiologic prospectiv; 1 metodologie studiu lanțuri valorice locale (Fișă chestionar); 1 raport caracterizare areale naturale; 1 raport intermediar pe baza informațiilor colectate în cadrul unor lanțuri valorice locale ale suplimentelor alimentare cu utilizare în afecțiuni metabolice; 5 proceduri operaționale standard pentru studiile morfobiologice; 3 buletine de analiză (servicii furnizate pentru diverși beneficiari); 2 articole ISI; 9 comunicări științifice (4 comunicări orale) prezentate la 3 conferințe internaționale și publicate în Book of Abstracts; participare la 1 emisiune radio și la 1 emisiune TV.

Pentru mai multe informatii accesati: link

Programul Nucleu derulat in cadrul INCDSB in anul 2018, cu titlul “Dezvoltarea de instrumente si strategii de valorificare superioara a resurselor naturale pentru imbunatatirea exploatarii durabile a acestora in bio-industrii si consevarea functiilor ecosistemelor”, acronim BIODIVERS 2, a avut ca scop IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBSTANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ÎN BIOECONOMIE ŞI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII.

Programul s-a realizat avand in vedere urmatoarele obiective principale:

 • Obiectiv 1: Caracterizarea substantelor si proceselor de baza ale sistemelor biologice si a interelatiilor la nivel molecular si/sau celular in vederea valorificarii lor (18180100)
 • Obiectiv 2: Evaluarea biodiversităţii şi a potențialului bioeconomic al sistemelor biologice pentru aplicații biotehnologice și îmbunătățirea serviciilor ecosistemice (1818200)
 • Obiectiv 3: Evaluarea biodiversităţii şi a reactivității sistemelor biologice la factorii de impact naturali şi antropici, în vederea identificării de utilizări biotehnologice a bioresurselor şi de bioindicatori pentru monitorizarea şi protecţia mediului (18180300)
 • Obiectiv 4: Identificarea, caracterizarea, autentificarea unor fitocomplecsi bioactivi din plante, integrabili in formule de alimente functionale si suplimente alimentare cu utilizari multiple (18180400).

In cadrul obiectivului 1 s-au realizat urmatoarele teme de cercetare:

 • 18180101: Sistem avansat de transport şi eliberare pentru nanoparticole pe bază de hematii umane pentru aplicaţii biomedicale
 • In cadrul proiectului a fost dezvoltat un sistem avansat de transport si eliberare a nanopartculelor pe baza de hematii pentru aplicatii medicale, imagistice si de tratament tintit. Au fost definiti parametri optimi, dinamici şi cinetici ai metodelor incapsulare controlata a acestora in eritrocitele umane, pentru eliminarea toxicitatii mari a unor nanoparticule, si o evaluare moderna a transportorilor obtinuti cu noi metode si criterii aplicate in prezent in conservarea sangelui (citometrie in flux, tehnici de microscopie electronica TEM si SEM). Crearea de nanoparticule incapsulate in eritrocite elimina aspectele negative ale acestora, vizeaza cresterea indexului terapeutic si atenueaza efectele toxice prin limitarea expunerii celulelor si tesuturilor sanatoase.
  Rezultate cuantificabile obtinute: 2 cereri de brevet de inventive, 2 lucrari ISI.

 • 18180102: Studiul relaţiilor celulare şi intracelulare din creier prin metode bioinformatice
 • Rezultatele proiectului acopera 3 directii majore de cercetare care se imbina in acest proiect. Prima directie legata de sistemele P bazate pe axoni reprezinta demonstreaza dispozitive computerizate universale si rezolvarea problemelor NP-complete. In aceasta evolutie am observat cum variatia in complexitate a regulilor are ca rezultat o diferenta enorma in numarul de neuroni necesari pentru a construi sistemul. A doua directie de cercetare privind autoasamblarea ADN foloseste programul caDNAno, care este un program CAD modern cu ajutorul căruia se poate crea designul dorit de AND origami, stapleurile necesare fiind programate cu ajutorul scaffoldului din cadrul programului si care îmbunătățeste procesul de proiectare a nanostructurilor ADN. A treia directie priveste prelucrarea probelor din Antarctica si probe similare din lacuri. În urma deplasărilor în Antarctica din cadrul expedițiilor științifice ROICE 2015/2016 au fost prelevate probe de zăpadă, gheță, apă subglaciară și sol, iar pe baza procesării acestora au fost testate și optimizate o serie de tehnici de prelucrare. Analizele statistice au fost generate cu ajutorul limbajului R iar rezultatele obținute au condus la publicărea în Journal of Environmental Protection and Ecology a lucrării (Amarioarei et al. 2018).

 • 18180103: Identificarea si caracterizarea compusilor biologic activi cu proprietati antioxidante din bio(re)surse naturale
 • Obiectivul acestei teme a fost identificarea si caracterizarea resurselor naturale ca baza pentru valorificarea superioara a compusilor biologic activi cu proprietati antioxidante, in vederea potentialei utilizari in suplimente alimentare sau formule fitofarmaceutice inovative. S-a realizat obtinerea si caracterizarea de fitocomplecsi concentrati in izoflavone utilizand o tehnologie extractiva originala – tehnologia membranara, bazata pe procese separative selective. S-au obtinut extracte hidroalcoolice care au fost procesate prin metode membranare: micro- si ultrafiltrare. S-a reusit dezvoltarea unei tehnologii originale care integreaza procese membranare in scopul obtinerii de fitocomplecsi concentrati in isoflavonoide cu potential in managementul bolilor metabolice.
  S-a realizat un studiu al actiunii fitocomplecsilor obtinuti asupra unor enzime implicate in patologia diabetului. Rezultatele obtinute au demonstrat ca extractele concentrate pot fi exploatate ca surse promitatoare in managementul diabetului zaharat de tip 2.
  Rezultate cuantificabile obtinute: 1 cerere brevet, 2 articole ISI (in press), 2 lucrari la conferinta internationala.

 • 18180104: Obținerea de nanoparticule metalice cu activitate biologică
 • Rezultate cuantificabile obtinute: 1 articol, 4 comunicari la conferinte internationale, 6 scheme experimentale de obtinere nanoparticule, 6 tipuri de nanoparticule obtinute prin sinteza mediata cu extracte de plante.

In cadrul obiectivului 2 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:

 • 18180201: Evaluarea biodiversităţii şi productivităţii unor ecosisteme cvasinaturale din românia, în scopul valorificării lor durabile (BIODUR)
 • In cadrul acestei teme s-a urmărit caracterizarea diversităţii structurale şi funcţionale a comunităţilor de nematode edafice libere asociate pajiştilor carpatine în vederea evaluării resurselor de nutrienţi din sol, a complexităţii reţelei trofice edafice şi a căii dominante de descompunere a materiei organice. În acest scop, s-a analizat diversitatea structurală şi funcţională a nematofaunei din 25 de pajişti carapatine, majoritatea lor fiind localizate în arii naturale protejate de importanţă comunitară (situri Natura 2000). Cele mai diversificate comunităţi de nematode au fost evidenţiate în Munţii Metaliferi, în opoziţie cu Munţii Rodnei. În ansamblu, nematofauna pajiştilor Munţilor Apuseni a fost cea mai diversă, în timp ce nematocenozele praticole din Carpaţii Orientali au fost cel mai puţin diversificate. Au fost identificate 54 de specii de nematode cu distribuţie restrânsă în ecosistemele carpatine. Rezultatele obţinute: completarea bazelor de date naţionale şi regionale privind nematofauna din România cu informaţii privind structura comunităţilor de nematode asociate pajiştilor carpatine şi integrarea nematofaunei ca instrument ecologic complementar în evaluarea şi monitorizarea stării favorabile de conservare a habitatelor Natura 2000.
  In aceasta tema s-a urmărit si evaluarea fitochimică, cito-genetică, precum şi ameliorarea randamentului de biosinteză în condiţii controlate prin intermediul culturilor in vitro la specii rare şi endemice aparţinând genului Hypericum din România. Speciile genului, conţin compuşi valorosi, cu diferite acţiuni: antidepresivă şi anxiolitica, antimicrobiană, antioxidantă, antipruriginoasă, antiinflamatoare, coleretico-colagogă, cicatrizantă, precum şi antivirală şi anticancerigenă. Au fost elaborate tehnici şi procedee de ameliorare a cantităţii de biomasă şi au fost optimizate mediile nutritive pentru conservarea in vitro şi ameliorarea conţinutului în principii active la speciile luate în studiu. Rezultatele obţinute în cadrul acestei faze pot fi utilizate pentru producerea la scară largă, prin procedee biotehnologice moderne, a unor compuşi bioactivi valoroşi pentru industria farmaceutică.
  Rezultate cuantificabile obtinute: 4 lucrări ISI publicate; 3 lucrări ISI trimise spre publicare; 4 lucrări BDI; 1 conferinţă naţională; 1 conferinţă intrenţională; 2 postere; Colecţii in vitro şi protocoale optimizate pentru culturi de lăstari; studiu-protocol de ameliorare a randamentului de biosinteză a produşilor utili.

In cadrul obiectivului 3 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:

 • 18180301: Noi abordari ale rezistentei/rezilientei unor ecosisteme deltaice la presiunea sinergica a factorilor de risc biotici, abiotici si antropogeni, in vederea identificarii de aplicatii biotehnologice
 • In cadrul acestei teme s-a urmărit s-a urmărit evaluarea potențialului de bioremediere (sol și apă reziduală colorată) a tulpinilor bacteriene provenite din diferite ecosisteme terestre din RBDD. S-a avut în vedere crearea unei colecții de bacterii cu potențial biotehnologic multiplu, provenite din RBDD (caracter de noutate). Din punct de vedere ecologic, s-a abordat investigarea sărăturilor naturale și cu diferite grade de antropizare în scopul caracterizării şi evaluării vulnerabilității acestora, în contextul actual al extremelor climatice și al presiunii antropice. Au fost identificate și selectate 12 tulpini bacteriene cu potențial de bioremediere al coloranților sintetici. Integrarea rezultatelor în domeniul biotehnologiei microbiene a dus la selecția și introducerea în colecție a 33 tulpini bacteriene provenite din diferite ecosisteme terestre naturale/antropizate din RBDD. Rezultate obținute au constat în cercetări de ecofiziologie din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
  Rezultate cuantificabile: participarea la manifestări științifice naționale (8), internaționale (13), 6 aplicații la programul de mobilități și 4 lucrări științifice cotate ISI.

In cadrul obiectivului 4 s-a realizat urmatoarea tema de cercetare:

 • 18180401: Valorizarea resurselor vegetale cu componente bioactive prin procedee integrate pentru o bioeconomie sustenabila
 • În cadrul acestui proiect s-au valorificat din punct de vedere fitochimic (conținut compuși bioactivi) și genetic (studiu variabilitate genetică, ADN-barcoding), diferite specii de plante din zona Deltei Dunării și N-E Moldovei, specii care conțin componente bioactive, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei bioeconomii sustenabile și durabile în zone mai puțin dezvoltate și exploatate ale României. Aceste resurse vegetale pot fi utilizate pentru obținerea unor noi formule/suplimente alimentare și alimente funcționale care să poată fi atribuite în mod exclusiv ca „mărci locale” ce vor putea fi valorificate de către locuitorii acestei zone. Noile produse vor putea fi utilizate în fitoterapia diferitelor afecțiuni.
  Rezultatele cuantificabile obținute: 8 studii; 7 produse furnizate de IMM-uri (analizate fitochimic calitativ și cantitativ) pentru validarea compușilor bioactivi caracteristici în produsul comercializat; 5 metodologii de extracție; 20 tipuri de extracte vegetale; 6 metode de analiză; 1 studiu documentar filogenie moleculara genul Rosa; 1 protocol extractie ADN genomic; 1 protocol amplificare PCR marker nuclear ribozomal ITS; 1 raport fezabilitate urilizare marker ITS la specia R. canina; 1 articol ISI; 2 articole BDI; 13 comunicări prezentate la 5 conferințe internaționale și publicate în Book of Abstracts.

DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSEVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR
acronim BIODIVERS

Durata începerii: 08.03.2016
Data finalizării: 10.12.2017

1. Scopul programului: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBStANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ÎN BIOECONOMIE ŞI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

2. Modul de derulare al programului:

Derularea programului „Dezvoltarea de instrumente si strategii de valorificare superioara a resurselor naturale pentru imbunatatirea exploatarii durabile a acestora in bio-industrii si consevarea functiilor ecosistemelor” s-a realizat avand in vedere urmatoarele obiective principale:

 • CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR IN VEDEREA VALORIFICARII LOR
 • EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
 • IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA, AUTENTIFICAREA UNOR FITOCOMPLECSI BIOACTIVI DIN PLANTE, INTEGRABILI IN FORMULE DE ALIMENTE FUNCTIONALE SI SUPLIMENTE ALIMENTARE CU UTILIZARI MULTIPLE

2.1.Proiecte contractate:

Obiectivul I: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR IN VEDEREA VALORIFICARII LOR

16-190101 “Ameliorarea calitatii componentelor sanguine pentru transfuzie si valorificarea biotehnologica a lor dupa expirarea termenului de conservare”
16-190102 „Studiul biodiversitatii microcosmosului Antarctic din insula King George in contextul schimbarilor climatice”
16-190103 „Realizarea de noi sisteme biomimetice pe baza de hidrogeluri compozite, proteine semnal si celule inglobate si testarea functionalitatii lor in regenerarea tisulara pe modele experimentale in vitro”
16-190104 „Obtinerea si caracterizarea structurala, ultrastructurala si biochimica a unor biomateriale hibride biocompatibile si analiza interactiei lor cu diferite tipuri de celule in vederea utilizarii in medicina regenerativa”
16-190105 „Potentialul Bioeconomic al Deltei Dunarii – DANUBIUS-RI”
16-190106 „Caracterizarea bioanalitica a resurselor naturale autohtone pentru identificarea si valorificarea componentelor active”

Obiectiv III: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A REACTIVITĂȚII SISTEMELOR BIOLOGICE LA FACTORII DE IMPACT NATURALI ŞI ANTROPICI, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE UTILIZĂRI BIOTEHNOLOGICE A BIORESURSELOR ŞI DE BIOINDICATORI PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

16-190301” Investigarea biodiversităţii din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea identificării de resurse biologice cu multiple valenţe biotehnologice şi a identificării/dezvoltării de modalităţi alternative (bioindicatori) de monitorizare a ecosistemelor şi evaluare a riscurilor”

Obiectiv IV: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA, AUTENTIFICAREA UNOR FITOCOMPLECSI BIOACTIVI DIN PLANTE, INTEGRABILI IN FORMULE DE ALIMENTE FUNCTIONALE SI SUPLIMENTE ALIMENTARE CU UTILIZARI MULTIPLE

16-190401 „Obtinerea de substante bioactive prin evaluarea biologica si farmacognostica a speciilor vegetale indigene din zona Deltei Dunarii, utilizabile in noi suplimente alimentare si pentru dezvoltarea agriculturii locale durabile”

Pentru mai multe informatii accesati: link

Raport finalizare program nucleu

0936 – Identificarea, caracterizarea si utilizarea bioresurselor pentru obtinerea de substante utile in scopul valorificarii acestora si conservarii biodiversitatii” Acronim: BIODIV, perioada 2009-2015

Scurta descriere a rezultatelor majore in programul nucleu:
Un rezultat major al programului nucleu este faptul ca echipa INCDSB a fost implicata in proiectul DANUBIUS-RI, initiativa romaneasca de importanta strategica. INCDSB a participat la pregatirea si depunerea aplicatiei ESFRI, in urma careia proiectul a intrat pe road-map-ul ESFRI, devenind astfel singurul proiect de acest tip coordonat de Romania.

Aceasta activitate a fost partial finalizata de programul Nucleu (105, 109, 401). In plus, tot prin acest program, INCDSB a coordonat construirea primului modul al Supersite-ului Delta Dunarii care a fost inaugurat in 23 septembrie 2015.(https://www.incdsb.ro/proiecte/proiecte-majore/)

In ceea ce priveste diseminarea in cadrul programului nucleu al acestui proiect, INCDSB a organizat doua manifestari stiintifice “The Symposium “Modern approaches in sustainable development of Danube Delta”, si parte a „Inter-University Cooperation in the Black Sea Region Conference” in sediul primului modul, si, de asemenea, a participat activ la simpozionul international “Interdisciplinary Research Innovation Related to the EU Strategy for the Danube Region Symposium” organizat la Academia Romana. In plus, Institutul a participat la elaborarea “Strategiei de Dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani”, strategie coordonata de dl. Acad. Ionel Vlad, presedintele Academiei Romane – www.danubius-ri.eu.

O alta directie concretizata prin rezultate notabile, finantata de programul nucleu si care se regaseste in strategia de dezvoltare a institutului, este cercetarea in domeniul regiunilor polare si posibilele corelatii cu schimbarile climaterice in ecosistemul Delta Dunarii (nucleu 109).

Pentru realizarea acestei directii s-a constituit o echipa multidisciplinara in domeniul mai sus mentionat. Trei dintre membrii echipei au primit finantare prin programul nucleu pentru a participa la “ Prima Expediţia Ştiinţifică Guvernamentală Românească în Antarctica –ROICE 2015, in baza unui parteneriat incheiat cu Institutul Corean de Cercetari Polare KOPRI, in februarie 2015 (continuare proiect 108). la Staţia King Sejong Insulele King George. (http://www.roice)

Printre rezultatele expeditiei este de mentionat identificarea unei noi secvente ADN care nu se regaseste in bazele de date de profil.
O sinteza a rezultatelor obtinute in Programul National Nucleu 0936: „Identificarea, caracterizarea si utilizarea bioresurselor pentru obtinerea de substante utile in scopul valorificarii acestora si conservarii biodiversitatii” este prezentata mai jos:
Rezultatele obtinute au fost publicate in:

 • articole reviste cu referenti de specialitate din tara – 144
 • articole reviste cu referenti de specialitate si strainatate – 133

Pe masura desfasurarii programului, calitatea si numarul lucrarilor a crescut, astfel ca in 2015 majoritatea articolelor publicate sunt la reviste de prestigiu cu factor de impact intre 1,4 si 2, 2 ceea ce constituie un rezultat bun pentru un program de tip cercetare precompetititiva.

 • carti/ capitole de carti la edituri din tara – 5
 • carti/ capitole de carti la edituri din strainatate – 5
 • brevete: – 4

Continuam cu descrierea rezultatelor pe larg in raportul de activitate 2009-2015 pe fiecare obiectiv in parte: link

Obiectivul 1:”Caracterizarea substantelor si procedeelor de baza ale sistemelor biologice si a interrelatiilor la nivel molecular si/sau celular in vederea controlarii si dirijarii proprietatilor lor” cod obiectiv: 09-360100,

09-360101 “Elaborarea de noi metode si tehnici bioanalitice cu caracteristici specifice si selective”
09-360102 “Caracterizarea fizico-chimica si biochimica a unor compusi biologic activi din extracte vegetale in vederea obtinerii de fitopreparate destinate medicinei regenerative”
09-360103 “Cercetari privind obtinerea de biomateriale reactive pe baza de colagen-enzime cu multiple utilizari”
09-360104 “Noi abordari in analiza si caracterizarea unor fenomene ale biotehnologiei vegetale si aplicatii ale acestora”
09-360105 “Studiul relatiilor celulare si intracelulare prin metode bioinformatice”
09-360106 “Dezvoltarea pentru aplicarea unor tehnici analitice performante in determinarea principiilor active din probe biologice”
09-360107 “Utilizarea proteinelor si glucidelor de origine animala in biocompatibilizarea polimerilor sintetici pentru aplicatii medicale”
09-360108 “Identificarea si caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara In biologia normala si patologica a eritrocitului in vederea elaborarii unor teste de depistare a transfuziei in sistem autolog la sportivi precum si a unor strategii terapeutice”
09-360109 “Dezvoltarea unui sistem versatil de sustinere a managementului ecosistemelor complexe din regiuni umede utilizand ca si model regiunea Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra”

Obiectivul 2: „Precizari taxonomice corologice si cenologice privind flora si fauna Romaniei, in scopul identificarii de noi bioresurse pentru conservarea genofondului natural periclitat si clarificarea unor procese fiziologice” cod obiectiv: 09-360200

09-360201 “Evaluarea biodiversitatii din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obtinerii de noi bioresurse şi pentru conservarea speciilor rare si vulnerabile”
09-360202 “Studii morfofiziologice, fitocenologice, biochimice, histochimice (histoenzimologice) asupra unor specii de plante oficinale bogate în principii active în scopul obţinerii unor biopreparate fitofarmaceutice”

Obiectivul 3: „Optimizarea proceselor de biotransformare(biosinteza, bioconversie, bioprocesare) a substantelor utile si protectia mediului prin modificarea reactivitatii sistemelor biologice implicate” cod obiectiv: 09-360300

09-360301 “Mecanisme de actiune la nivel individual, celular, subcelular și molecular a unor agenti biologic activi de natura fizico-chimica cu implicatii asupra starii de sanatate a organismelor vii si în protectia mediului inconjurator”
09-360302 “Evaluarea biodiversitatii si a vulnerabilitătii unor ecosisteme din Podisul Central Moldovenesc, în vederea managementului lor durabil.”

Obiectivul 4: „Obtinerea din surse vegetale de substante bioactive cu utilizari multiple” cod obiectiv: 09-360400

09-360401 “Valorificarea unor specii de plante medicinale si aromatice, pe baza unor compusi bioactivi cu proprietati de ‘scavenger’ si efecte stomahice, eupeptice, carminative si tonic digestive, utilizabile in formule de suplimente alimentare” continuare 2016-2017
09-360402 “Biodiversitatea speciilor de plante antidiabetice, in relatie cu diferite caracteristici ecologice ale biotopurilor din zona montana si submontana a judetului Neamt”

Stategia stiintifica a INCDSB se gaseste aici

Raport INCDSB 2009-2015 se gaseste aici