NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE


REZUMATUL ETAPEI a IV-a

Etapa a IV-a a proiectului PCCA-PN II 106/2012,  Noi formule utilizate in prevenirea si combaterea manei la specii horti-viticole (ANTIOOMI), a fost compusa din unsprezece activitati interconectate.

Obiectivele acestei etape au fost realizate integral (100%) si rezultatele obtinute sunt detaliate pentru fiecare activitate desfasurata. 

Activitatea IV.1 a avut ca rezultat definitivarea studiului despre impactul produsului formulat asupra operatorilor. Activitatea IV.2, complementara activitatii IV.1 a furnizat noi date despre impactul produsului formulat asupra pasarilor si pestilor. Ambele activitati au fost executate de catre P1, iar activitatea IV.2 va fi finalizata in etapa viitoare.

In cadrul activitatii IV.3 au fost obtinute rezultate referitoare la caracterizarea fizico-chimica si biochimica a biopreparatelor cu actiune antifungica selectate in etapa anterioara. Aceasta activitate, realizata de P2, va fi finalizata in etapa urmatoare.

Activitatea IV.4. realizata de P3 si care va fi definitivata in etapa urmatoare, a presupus elaborarea schemei de utilizare a bioprodusului in tratamentul antifungic si realizarea unor teste preliminare de aplicare a acesteia.

Activitatile IV.5. – IV.11. implementate de CO au cuprins: experimente pentru prelevarea si izolarea tulpinilor de fungi Phytopthora infestants, Plasmopora viticola si Pseudoperenospora cubensis din loturile experimentale horti-viticole; demonstrarea reproductibilitatii parametrilor tehnologici de obtinere a noului bioprodus antifungic; evaluarea toxicitatii biopreparatelor antifungice obtinute; izolarea compusilor activi din biopreparate si studierea mecanismului de actiune antifungica a acestora; comunicarea si publicarea nationala si internationala pentru diseminarea pe scara larga a rezultatelor; participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale); efectuarea de vizite de lucru si schimburi de buna practica.

Au fost publicate 5 articole cotate ISI, 1 articol indexat BDI, 6 abstracte cotate ISI si s-a participat la 5 manifestari stiintifice internationale si nationale cu sustinerea a 12 comunicari, din care 7 orale si 5 sub forma de poster. FI cumulat al publicatiilor (articole si abstracte) aparute in 2015 este de 14,837.

Comunicarea orala “Comparative study on antimicrobial activity of Sambucus spp. plant extracts” prezentata la European Biotechnology Congress, Bucuresti, Romania, 7-9 mai 2015 a obtinut locul al III-lea in cadrul premiilor Prof. Mariapia Viola Magni EBTNA Awards of Best Oral Prezentation.

 

Indicatori de proces si de rezultat

Denumirea indicatorilor

 UM/an

Indicatori de proces

Numarul de proiecte realizate în parteneriat international

-

Mobilitati interne

2,07 Luna x om

Mobilitati internationale

0,86 Luna x om

Valoarea investitiilor în echipamente pentru proiecte

12,30 Mii lei

Numarul de întreprinderi participante

-

Numarul de IMM participante

2

Indicatori de rezultat

Numarul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

5

Number of articles published in journals indexed AHCI or ERIH Category A or B (appliesto the Humanities only)

-

Number of chapters published in collective editions, in major foreign languages, at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books authored in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books edited in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

14,783

Numarul de citari normalizat la domeniu al publicatiilor

47

Numarul de cereri de brevetede invenţie inregistrate (registered patent application), în urma proiectelor, din care:

-

- naţionale (în România sau în altă ţară);

-

La nivelul unei organizaţii internaţionale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Numarul de brevetede invenţie acordat (granted patent), în urma proiectelor, din care:

-

- naţionale (în România sau în altă
ţară);

-

La nivelul unei organizaţii internaţionale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuala

-

Veniturile rezultate în urma exploatarii produselor, serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate

-

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

7,41 %

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

52.555,00 lei