NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE


REZUMATUL ETAPEI a III-a

 

Etapa a III-a a proiectului PCCA-PN II 106/2012, Noi formule utilizate in prevenirea si combaterea manei la specii horti-viticole (ANTIOOMI), a fost compusa din noua activitati interconectate.

Obiectivele acestei etape au fost realizate integral (100%) si rezultatele obtinute sunt detaliate pentru fiecare activitate desfasurata.

Activitatea III.1 a avut ca rezultat obtinerea de date preliminare despre impactul produsului formulat asupra operatorilor. Activitatea III.2 a fost complementara celei dintai si a avut ca rezultat date preliminare despre impactul produsului formulat asupra pasarilor si pestilor. Ambele activitati au fost executate de catre P1 si vor fi continuate si finalizate in etapa viitoare.

In cadrul activitatii III.3 au fost proiectate 7 formule de asociere pe baza compusilor bioactivi cu activitate antifungica ridicata. Activitatea III.4 a presupus testarea comparativa in vitro a activitatii antifungice a biopreparatelor obtinute. Cele 7 formule, 5 apoase si 2 emulsii au fost testate pe tupini de Phytophthora infestans.

Pe parcursul derularii activitatii III.5 au fost obtinute rezultate partiale referitoare la caracterizarea fizico-chimica si biochimica a celor 7 biopreparate cu actiune antifungica. Aceasta activitate, realizata de P2, va fi continuata si finalizata in etapa urmatoare.

Activitatea III.6 a presupus caracterizarea microbiologica a biopreparatelor cu actiune anifungica. In cadrul activitatii III.7 au fost efectuate studii preliminare pentru izolarea compusilor activi din biopreparate si studierea mecanismului de actiune antifungica a acestora. Aceasta activitate va continua in etapele viitoare ale proiectului.

Activitatile III.8 si III.9 au inclus diseminarea pe scara larga a rezultatelor acestei etape a proiectului prin comunicarea si publicarea la nivel international si participarea la manifestari stiintifice din domenii specifice proiectului. Astfel, au fost publicate 5 articole cotate ISI, 4 articole indexate ISI, 1 articol indexat BDI, 3 abstracte cotate ISI si s-a participat la 7 manifestari stiintifice internationale cu sustinerea a 13 comunicari, din care 6 orale si 7 sub forma de poster. FI cumulat al publicatiilor (articole si abstracte) aparute in 2014 este de 14,267.


 

Indicatori de proces si de rezultat

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numarul de proiecte realizate in parteneriat international

-

Mobilitati interne

0,65 Luna x om

Mobilitati internationale

1,39 Luna x om

Valoarea investitiilor in echipamente pentru proiecte

0 Mii lei

Numarul de intreprinderi participante

-

Numarul de IMM participante

2

Indicatori de rezultat

Numarul de articole publicate sau acceptate spre publicare in fluxul stiintific principal international

10

Number of articles published in journals indexed AHCI or ERIH Category A or B (appliesto the Humanities only)

-

Number of chapters published in collective editions, in major foreign languages, at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books authored in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books edited in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 14,267

Numarul de citari normalizat la domeniu al publicatiilor

No.

Numarul de cereri de brevetede inventie inregistrate (registered patent application), in urma proiectelor, din care:

-

- nationale (in Romania sau in alta tara);

-

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Numarul de brevetede inventieacordat (granted patent), in urma proiectelor, din care:

-

- nationale (in Romania sau in alta tara);

-

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuala

-

Veniturile rezultate in urma exploatarii produselor, serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate

-

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

8,8%

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

63.57 mii lei