NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE


REZUMATUL ETAPEI a II-a

 

Etapa II (Elaborare model experimental de evaluare in vitro a activitatii antifungice a compusilor biologic activi si a produsului antifungic obtinut din substante active de sinteza) a proiectului PCCA-PN II 106/2012 - Noi formule utilizate in prevenirea si combaterea manei la specii horti-viticole (ANTIOOMI) a fost compusa din sapte activitati interconectate.

In urma primei activitatii desfasurate, s-au stabilit plantele ale caror extracte prezinta cel mai mare continut de acizi polifenolcarboxilici si de flavone. Cinci plante au prezentat caracteristici care sa justifice studiul lor ulterior.

Cea dea doua activitate a fost complementara primei. Extractele au fost caracterizate din punct de vedere chimic pentru identificarea compusilor bioactivi, fiind determinat continutul acestora in acizi polifenolcarboxilici si al continutului de compusi flavonici. S-au constat concentratii ridicate ale acestor compusi in cazul extractelor de rozmarin (Rosmarinus officinalis), pelin (Artemisia spp.) si corneti (Xanthium strumarium).

Activitatea trei a acestei etape a stabilit conditiile optime de extractie prin efectuarea mai multor sarje tehnologice. Deasemenea, s-a stabilit faptul ca un continut ridicat de polifenoli totali au extractele hidroalcolice, respectiv o solutie etanol/apa 50%.

Pentru cea dea patra activitate componenta a acestei etape s-au urmat protocoale specifice pentru identificarea, prelevarea, izolarea, purificarea, cultivarea si depozitatea celor trei tulpini de interes, luandu-se in considerare caracteristicile specifice ale acestora.

Activitatea cinci a vizat studierea efectele antifungice pe care le au extractele obtinute prin sase metode asupra tulpinii de Phytophthora infestans

Activitatile sase si sapte au inclus diseminarea pe scara larga a rezultatelor acestei etape a proiectului prin comunicarea si publicarea la nivel international si participarea la manifestari stiintifice din domenii specifice proiectului. Astfel, au fost publicate 3 articole cotate ISI, 2 articole indexate ISI, 7 articole indexate BDI, 3 abstracte cotate ISI si s-a participat la 6 manifestari stiintifice internationale cu sustinerea a 11 comunicari, din care 2 orale si 9 sub forma de poster.

Indicatori de proces si de rezultat

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numarul de proiecte realizate in parteneriat international

-

Mobilitati interne

1,11 Luna x om

Mobilitati internationale

0,81 Luna x om

Valoarea investitiilor in echipamente pentru proiecte

5,19 Mii lei

Numarul de intreprinderi participante

-

Numarul de IMM participante

2

Indicatori de rezultat

Numarul de articole publicate sau acceptate spre publicare in fluxul stiintific principal international

15

Number of articles published in journals indexed AHCI or ERIH Category A or B (appliesto the Humanities only)

-

Number of chapters published in collective editions, in major foreign languages, at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books authored in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Number of books edited in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

-

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

26,127

Numarul de citari normalizat la domeniu al publicatiilor

No.

Numarul de cereri de brevetede inventie inregistrate (registered patent application), in urma proiectelor, din care:

-

- nationale (in Romania sau in alta tara);

-

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Numarul de brevetede inventieacordat (granted patent), in urma proiectelor, din care:

-

- nationale (in Romania sau in alta tara);

-

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

-

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuala

-

Veniturile rezultate in urma exploatarii produselor, serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate

-

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

-

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

-