NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE


REZUMATUL ETAPEI I

Etapa I - Formularea si verificarea de ipoteze si elaborarea modelului conceptual privind actiunea antifungica a unor compusi asupra agentilor patogeni care produc mana.

 

Prima etapa a acestui proiect s-a desfasurat in perioada 26 Iulie - 15 Decembrie 2012 si a avut ca obiectiv formularea si verificarea de ipoteze si elaborarea modelului conceptual privind actiunea antifungica a unor compusi asupra agentilor patogeni care produc mana. Aceasta etapa a cuprins sapte activitati, si anume:

I.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind mecanismele de actiune ale substantelor cu activitate antifungica asupra oomicetelor;

I.2. Formularea si verificarea de ipoteze privind metodele moderne de combatere a agentilor patogeni care produc mana;

I.3. Evaluarea claselor de principii active caracteristice speciilor luate in studiu;

I.4. Formularea unor produse cu actiune antifungica din substante active de sinteza cunoscute;

I.5. Testarea si caracterizarea fizico-chimica a produsului antifungic de sinteza;

I.6. Studierea impactul produsului formulat asupra mediului (sol, aer, apa);

I.7. Analiza reziduurilor in sol si plante a produsului formulat;

In realizarea acestor activitati au fost implicati toti cei patru parteneri din proiect - doua institutii de cercetare si doua IMM-uri. Toate activitatile au fost desfasurate conform propunerii de proiect si au fost realizati toti indicatorii de proces si de rezultat propusi pentru aceasta etapa. Obiectivele proiectului de cercetare si rezultatele obtinute in aceasta perioada au fost prezentate in doua comunicari stiintifice la Conference on Integrative Biology in Plants, Microorganisms and the Environment (SysBioLux), Luxemburg, 7-8 Noiembrie 2012 si trei comunicari stiintifice la Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB, Bucuresti, 14 Noiembrie 2012. Cunostintele acumulate si rezultatele obtinute pana in prezent sustin continuarea cercetarilor conform planului de activitati propus.


 

Indicatori de proces si de rezultat

Denumirea indicatorilor

 

UM/an

 

 

Indicatori de proces

 

Numarul de proiecte realizate in parteneriat international

No.

-

Mobilitati interne

Luna x om

0.17

Mobilitati internationale

Luna x om

0.29

Valoarea investitiilor in echipamente pentru proiecte

Mii lei

96.75

Numarul de intreprinderi participante

No.

-

Numarul de IMM participante

No.

2

Indicatori de rezultat

 

Numarul de articole publicate sau acceptate spre publicare in fluxul stiintific principal international

No.

2

Number of articles published in journals indexed AHCI or ERIH Category A or B (appliesto the Humanities only)

No.

 

-

Number of chapters published in collective editions, in major foreign languages, at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

No.

 

-

Number of books authored in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

No.

 

-

Number of books edited in major foreign languages at prestigious foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities)

No.

 

-

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

-

Numarul de citari normalizat la domeniu al publicatiilor

No.

-

Numarul de cereri de brevetede inventie inregistrate (registered patent application), in urma proiectelor, din care:

No.

 

1

- nationale (in Romania sau in alta tara)

No.

1

 

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

No.

 

 

Numarul de brevetede inventie acordat (granted patent), in urma proiectelor, din care:

No.

 

-

- nationale (in Romania sau in alta tara);

No.

-

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)*

No.

 

-

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuala

Mii lei

 

-

Veniturile rezultate in urma exploatarii produselor, serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate

Mii lei

 

-

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

%

16

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

Mii lei

122