NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE


NOI FORMULE UTILIZATE IN PREVENIREA SI COMBATEREA MANEI LA SPECII HORTI-VITICOLE

Institutia coordonatoare

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice - INCDSB , cu sediul in Splaiul Independentei 296, sector 6, Bucuresti, Cod 060031, tel: 0212200880, fax: 0212207695, e-mail: office@dbio.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/189/1997, cod fiscal RO 3324060, cont bancar IBAN: RO41TREZ7065069XXX001771, Trezoreria sector 6

Componenta consortiu

CO - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice - INCDSB
P1 - SC Chemical Independent Group SA - CIG
P2 - Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie - BIOTEHNOL
P3 - SC Eurocimpia Sud SRL - EUROCIMPIA

Echipa de implementare

Director Proiect Dr. Alina BUTU
Responsabil CO Dr. Marian BUTU
Responsabil P1 Constantin RADU
Responsabil P2 Dr. Florentina ISRAEL-ROMING
Responsabil P3 Dr. Marius MICU