Comunicat de presa – FITOCOMP

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) anunță implementarea proiectului Metode inovative de valorificare a resurselor naturale și de îmbunătățire a eficienței nutritionale a fito-produselor-contribuții la creșterea competitivității micilor întreprinderi, FITOCOMP, derulat in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 1.2.3, in baza contractului nr. 83 din 08.09.2016,încheiat cu Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică și Inovare in calitate de Organism Intermediar în numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul acestui proiect este de a crește eficiența economică a companiilor private partenere prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative pentru extracția și caracterizarea principiilor active din materiale vegetale și prin prelucrarea mai eficientă a reziduurilor din industria agro-alimentară, în scopul obținerii de sub-produse/produse secundare noi, cu calități nutriționale superioare. Execuția proiectului implică transferul de cunoștințe, metodologii de lucru, instrumente și strategii personalizate, conform necesității de creștere a competitivității specifice fiecărui beneficiar al acestui proiect. Realizarea obiectivului major implică dezvoltarea de competențe la nivelul personalului din întreprinderi astfel încât să se asigure saltul de la receptor de informație la cel de creator de sursă de cunoștințe.
Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare București –Ilfov si are o durată de execuție de 60 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 9.015.935 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.425.147 lei.

Date de contact:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București,
Centrul de Bioanaliza
Splaiul Independenței 296, București-060031, sector 6

Persoane de contact: Prof.dr. Gabriel-Lucian RADU – Director de proiect
Dr. Simona Carmen LITESCU – Coordonare portofoliu transfer cunostinte

Tel/Fax: 0212200900 / 0212239070; E-mail: lucian.radu@incdsb.ro; simona.litescu@incdsb.ro