Competențe

  • Sinteza, caracterizarea si aplicatii ale unor sisteme biomimetice;
  • Realizarea si validarea unor metode analitice bazate pe tehnici cromatografice, spectrometrice si electrochimice pentru analiza de biocompusi si bioprocese;
  • Analiza eficacitatii si a compozitiei unor plante si extracte de plante;
  • Realizarea unor sisteme de tip „Biosensor” pentru determinarea de principii active si contaminanti.