Obiective


Tintele majore de dezvoltare in perioada 2021-2024, urmând cei trei piloni de activitate ai INCDSB care se circumscriu in obiectivele strategice Orizont Europa 2021-2024, sunt:

  1. Cresterea si consolidarea compenetelor institutionale si ale resursei umane in domeniul stiintelor vietii si domenii conexe pentru a contribui activ la furnizarea de soluții pentru provocările europene identificate (exemplu-contributia INCDSB la gestionarea durabilă a resuselor naturale);
  2. Consolidarea unui portofoliu institutional de tehnologii și cunostinte transferabile și intensificarea procesului de transfer de cunoștințe și tehnologii catre utilizatori externi, contribuind astfel la accelerarea procesului de tranzitie verde catre o economie circulara;
  3. Integrarea in retele de infrastructuri de cercetare, dezvoltarea unui pol de cercetare de excelentă care sa implice o rețea naționala de cercetare în (bio)tehnologii agrio-alimentare si medicale, capabilă să furnizeze soluții pentru provocările globale și pentru provocarile generate de abordarea ”one health”;
  4. Mentinerea și extinderea parteneriatelor internationale existente si consolidarea schimburilor de cunostinte si know-how pentru promovarea cercetărilor in biologie celulară, genetică, proteomică, metabolomică și biotehnologii;
  5. Realizarea Centrului Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme fluvii-mări „DANUBIUS-RI”.