Obiective

Principalele direcții strategice de cercetare științifică în cadrul INCDSB au în vedere următoarele obiective generale:

  • Creșterea calității și a competitivității procesului de cercetare și a rezultatelor acestuia în vederea apropierii de nivelul, prioritățile si obiectivele științifice și tehnologice specifice ariei europene a cercetării;
  • Orientarea activității de cercetare științifica și spre domenii desemnate ca prioritare de către Comunitatea Europeana pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activități demonstrative pentru perioada 2014-2020 și care au legatură cu domeniul de cercetare științifica a INCDSB.

Pentru atingerea obiectivelor generale, ținând cont de realitațile și posibilitațile concrete ale INCDSB, institutul are urmatoarele obiecive specifice:

  • Continuarea și dezvoltarea cercetărilor fundamentale în scopul :(i) dobândirii de cunoștințe avansate în domenii particulare ale institutului; (ii) asigurarii unui portofoliu propriu de metode, tehnici și proceduri;(iii) cresterii gradului de recunoastere științifica prin diseminarea rezultatelor originale.
  • Captarea interesului agenților economici fața de rezultatele activităților de CDI din institut.
  • Realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic / incubator de afaceri viabile;
  • Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente;
  • Cersterea numarului de specialiști in domenii concrete de interes și scaderea mediei de varstă a cercetătorilor;
  • Cresterea capacitătii de colaborare științifică pe plan național și european;
  • Dezvoltarea unui parteneriat (intern si internațional) de lunga durata în cadrul consorțiilor relizate cu agenți economici, centre universitare sau alte unitați de cercetare-dezvoltare.