Misiune și viziune

VIZIUNE
INCDSB își va consolida, pană în 2020, poziția de jucator activ în cercetarea aplicată în domeniul științelor vieții din România, cu realizări recunoscute la nivel internațional, în cele trei direcții de cercetare: mediu înconjurator & biodiversitate, biomedicină/sanătate și agroalimentație.
Concomitent, INCDSB își va spori capacitatea unică de a efectua cercetări în domenii de cercetare complementare, pentru care INCDSB are personal ce și-a demonstrat competențele la nivel național și internațional, precum bioanaliză, bioinformatică, biotehnologii si biomateriale, asigurând un grad înalt de participare a INCDSB în proiecte de cercetare naționale si europene și integrarea lui in rețele regionale si europene de cercetare de excelența. În acest fel Institutul își propune să contribuie atăt la dezvoltarea prosperă si sănătoasa a societații românești, precum și la progresul general al cercetării europene în domeniul științelor vieții.

MISIUNE
Misiunea noastra este excelența in cercetarea în domeniul științelor vieții, asumată prin procesul de integrare a cercetării in științele biologice si cooperare cu parteneri locali si internaționali, pentru a întelege procesele vieții si pentru a rezolva problemele de mediu, sanatate, alimentație si societate.
Misiunea cuprinde cele trei direcții principale care, în viziunea noastră, trebuie considerate axe centrale ale activitații INCDSB: cercetarea biomedicala (incluzând biologia celulară si moleculară, ingineria genetică, etc.), cercetare în domeniul agriculturii și alimentației și mediu și biodiversitate. Toate aceste 3 direcții sunt susținute de o structura orizontala, asemenea unui lanț comun, având rolul de a sprijini și corela axele centrale. Această structură orizontală este formată din bioanaliză, bioinformatică, bioproduse si biotehnologii.
Cele trei direcții sunt legate “sine qua non” la structura orizontală creată de cele 4 domenii ale activitații INCDSB. Niciuna dintre cele trei direcții (axa centrala) ale activității de cercetare nu poate exista fară sprijinul “structurii orizontale 4B” (4B = Bioanaliză, Bioinformatică, Biotehnologii, Bioproduse).