Misiune și viziune


Misiunea INCDSB este excelența în cercetare în domeniul științelor vieții, asumată prin procesul de integrare a cercetării instituționale inter-disciplinare pe cele trei direcții principale – biomedicină/sănătate, agricultură, nutriție si siguranță alimentară, respectiv mediu si biodiversitate- si asigurarea trans-disciplinaritățiide către cele patru domenii complementare (bioanaliza, bioinformatica, biotehnologii și bioproduse și cercetari in medii extreme).

Viziunea INCDSB este să contribuie, prin cooperarea cu parteneri locali si internaționali, la întelegerea proceselor vieții si la furnizarea de soluții sustenabile pentru provocările generate de problemele de mediu, sănătate, diminuarea resurselor naturale, alimentație, etc.

INCDSB, prin activitatea tuturor echipelor sale de cercetare, are potential contributiv la realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, bazată pe cunoaștere. Astfel prin activitățile de cercetare inter și trans-disciplinară INCDSB participă la realizarea obiectivelor referitoare la:

(1) promovarea unei autonomii strategice deschise, prin crearea de lanțuri valorice cheie pentru accelerarea tranziției verzi si focalizarea tehnologiilor și inovației pe necesitățile omului;
(2) restabilirea ecosistemelor și biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale asigurând securitatea alimentară și un mediu curat și sănătos,
(3) tranziția către o economie Europeana durabila, care aplica principiile de circularitate economică si neutralitate climatică a Europei.

Directiilor de cercetare INCDSB