Clustere

3D-BS

La data de 6 octombrie 2016 s-a constituit clusterul 3D-BS (Danube-Danube Delta-Black Sea) cu scopul sprijinirii dezvoltării durabile a zonei costiere și a regiunilor limitrofe prin valorificarea rezultatelor cercetării științifice derulate în cadrul viitorului Centru Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări (DANUBIUS-RI), din institute de cercetare și universități prin transfer de cunoștințe și dezvoltare de produse și servicii inovative către întreprinderi mici și mijlocii și alte entități de afaceri, în sprijinirea activităților socio-economice și de fundamentare științifică a deciziilor autorităților publice locale, județene sau pe regiuni de dezvoltare, în sprijinirea activităților de planificare spațială și management integrat al zonelor costiere, precum și în dezvoltarea de inițiative locale de către autorități, organizații non-guvernamentale și societatea în ansamblu ( cluster.danubius.bs@gmail.com ).

Biogasinno – Energie sustenabilă

Scopul clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă” este de a dezvolta domeniul producerii de biogaz la nivel regional, național și internațional şi implicit de a crește ponderea energiei verzi în totalul energiei produse atât la nivel naţional cât şi internațional. Clusterul își propune să stimuleze colaborarea și inovarea în domeniul producției de biogaz, în vederea consolidării competitivității și dezvoltării durabile a sectoarelor economice implicate, al dezvoltării regionale și al creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.
http://biogasinno.ro

IND-AGRO-POL

Misiunea polului de competitivitate IND-AGRO-POL este de a stimula inovarea și colaborarea în sectorul construcțiilor de echipamente tehnice destinate agriculturii și industriei alimentare și în sectoarele conexe, în scopul consolidării competitivității și dezvoltării durabile a acestor sectoare economice, al dezvoltării regionale și al creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale.
http://www.inma.ro

Clusterul Agro-Food-Ind

Misiunea clusterului este promovarea colaborării și cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic și de cercetare, dar și încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului și asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale și internaționale. În acest sens, membrii asociației „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susține creșterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.
https://agrocluster.ro/acasa/despre-cluster/

Clusterul bioROne

Clusterul bioROne își propune să fie o platformă pentru maximizarea potențialului de inovare în biotehnologie din regiunea de Nord-Est http://www.biotechnologie.ro/index_ro.html