Cercetare

Centru de excelență în domeniul Științelor Vieții, INCDSB promovează cercetări fundamentale și aplicative in domenii de vârf precum: biologia celulara si moleculara, biotehnologie, biodiversitate, bioanaliză și bioinformatică.

Consecinta fuzionării Institutului din București cu cele trei subunități a fost crearea domeniilor de cercetare care se încadreaza în trei direcții principale considerate axe centrale pentru activitatea noastra: cercetarii în domeniul biomedicinei (inclusiv biologie celulară și moleculară și inginerie tisulară), in domeniul agriculturii si alimentatiei si în domeniul biodiversității.

Toate aceste trei direcții sunt susținute și corelate de o structură orizontală ce consta în trei domenii principale: bioanaliză, bioinformatică si bioproduse si biotehnologii.

Fiecare dintre aceste direcții, și toate împreună, sunt unelte egale pentru cele trei domenii principale.

Cele trei direcții sunt legate „sine qua non” de structura orizontală creata de alte patru domenii de activitate ale Institutului.

Cercetare INCDSB

În INCDSB se desfașoară activități în urmatoarele arii de competență științifică:

  • Cresterea calitătii și a competitivității procesului de cercetare și a rezultatelor acestuia în vederea apropierii de nivelul, prioritățile si obiectivele științifice și tehnologice specifice ariei europene a cercetării;
  • Orientarea activității de cercetare științifică și spre domenii desemnate ca prioritare de către Comunitatea Europeana pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activitați demonstrative pentru perioada 2007-2013 și care au legatură cu domeniul de cercetare științifica a INCDSB.

Pentru atingerea obiectivelor generale, ținand cont de realitățile și posibilitățile concrete ale INCDSB, institutul are urmatoărele obiecive specifice:

  • Continuarea și dezvoltarea cercetărilor fundamentale în scopul :(i) dobândirii de cunoștințe avansate în domenii particulare ale institutului; (ii) asigurarii unui portofoliu propriu de metode, tehnici și proceduri;(iii) cresterii gradului de recunoaștere științifica prin diseminarea rezultatelor originale.
  • Captarea interesului agentilor economici fată de rezultatele activitaților de CDI din institut.
  • Realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic / incubator de afaceri viabile;
  • Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente;
  • Cersterea numarului de specialiști in domenii concrete de interes și scaderea mediei de varsta a cercetătorilor;
  • Cresterea capacitații de colaborare științifica pe plan național și european;
  • Dezvoltarea unui parteneriat (intern si internațional) de lunga durata în cadrul consorțiilor relizate cu agenți economici, centre universitare sau alte unitați de cercetare-dezvoltare.

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se găsește aici

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2018 – 2022 se găsește aici

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2021 – 2024 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2019 – 2022 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2021 – 2024 se găsește aici