Cercetare

Centru de excelență în domeniul Științelor Vieții, INCDSB promovează cercetări fundamentale și aplicative in domenii de vârf precum: biologia celulara si moleculara, biotehnologie, biodiversitate, bioanaliză și bioinformatică.

INCDSB a fost creat prin reorganizarea Institutului de Biologia Dezvoltării, București, a Institutului de Cercetări Biologice Iași, a Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca și a Centrului de Cercetare „Stejarul” – Piatra Neamț.

INCDSB are echipe multidisciplinare de cercetare, activitatea de cercetare fiind definite de trei axe: biomedicine/sănătate (inclusiv biologie celulară și moleculară, ingineria țesuturilor etc.), cercetări în agricultură, alimentație și nutriție și cercetări de mediu și biodiversitate, care sunt susținute activ de o structură orizontală constând din bioanaliză, bioinformatică, bioproduse și biotehnologii, funcționalitatea activității de cercetare fiind definită printr-o relație „sine qua non” între cele trei direcții principale și cele patru direcții de cercetare suport.

Cercetare INCDSB

În INCDSB se desfașoară activități în urmatoarele arii de competență științifică:

  • Cresterea calitătii și a competitivității procesului de cercetare și a rezultatelor acestuia în vederea apropierii de nivelul, prioritățile si obiectivele științifice și tehnologice specifice ariei europene a cercetării;
  • Orientarea activității de cercetare științifică și spre domenii desemnate ca prioritare de către Comunitatea Europeana pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activitați demonstrative pentru perioada 2007-2013 și care au legatură cu domeniul de cercetare științifica a INCDSB.

Pentru atingerea obiectivelor generale, ținand cont de realitățile și posibilitățile concrete ale INCDSB, institutul are urmatoărele obiecive specifice:

  • Continuarea și dezvoltarea cercetărilor fundamentale în scopul :(i) dobândirii de cunoștințe avansate în domenii particulare ale institutului; (ii) asigurarii unui portofoliu propriu de metode, tehnici și proceduri;(iii) cresterii gradului de recunoaștere științifica prin diseminarea rezultatelor originale.
  • Captarea interesului agentilor economici fată de rezultatele activitaților de CDI din institut.
  • Realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic / incubator de afaceri viabile;
  • Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente;
  • Cersterea numarului de specialiști in domenii concrete de interes și scaderea mediei de varsta a cercetătorilor;
  • Cresterea capacitații de colaborare științifica pe plan național și european;
  • Dezvoltarea unui parteneriat (intern si internațional) de lunga durata în cadrul consorțiilor relizate cu agenți economici, centre universitare sau alte unitați de cercetare-dezvoltare.

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se găsește aici

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2018 – 2022 se găsește aici

Stategia științifică a INCDSB pentru perioada 2021 – 2024 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2019 – 2022 se găsește aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2021 – 2024 se găsește aici