Despre noi

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Educației si Cercetării.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București a fost inființat prin HG nr. 1317/11.12.1996 prin reorganizarea și fuziunea Institutului de Biologia Dezvoltarii București, Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Institutului de Cercetări Biologice Iași si Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamț.

In 2002 a fuzionat prin absorbție cu fostul Institut Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie in baza HG nr. 1272 din 13 noiembrie 2002. In prezent INCDSB este organizat si funcționează în condițiile prevăzute de HG nr.2082/24.11.2004.

În cadrul INCDSB, activitatea salariaților se desfașoara conform prevederilor Regulamentului intern și ale Codului de etică.

Clustere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice face parte din următoarele clustere:

3D-BS

La data de 6 octombrie 2016 s-a constituit clusterul 3D-BS (Danube-Danube Delta-Black Sea) cu scopul sprijinirii dezvoltării durabile a zonei costiere și a regiunilor limitrofe prin valorificarea rezultatelor cercetării științifice derulate în cadrul viitorului Centru Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări (DANUBIUS-RI), din institute de cercetare si universități prin transfer de cunoștințe și dezvoltare de produse și servicii innovative către întreprinderi mici și mijlocii și alte entități de afaceri, în sprijinirea activitâților socio-economice și de fundamentare științifică a deciziilor autorităților publice locale, județene sau pe regiuni de dezvoltare, în sprijinirea activităților de planificare spațială si management integrat al zonelor costiere, precum și în dezvoltarea de inițiative locale de către autorități, organizații non-guvernamentale și societatea in ansamblu ( cluster.danubius.bs@gmail.com ).

Biogasinno – Energie sustenabilă

Scopul clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă” este de a dezvolta domeniul producerii de biogaz la nivel regional, național şi internațional şi implicit de a crește ponderea energiei verzi în totalul energiei produse atât la nivel naţional cât şi internațional. Clusterul își propune să stimuleze colaborarea și inovarea în domeniul producției de biogaz, în vederea consolidării competitivității și dezvoltării durabile a sectoarelor economice implicate, al dezvoltării regionale și al creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.
http://biogasinno.ro

IND-AGRO-POL

Misiunea polului de competitivitate IND-AGRO-POL este de a stimula inovarea si colaborarea in sectorul construcțiilor de echipamente tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare si in sectoarele conexe, in scopul consolidării competitivitații si dezvoltarii durabile a acestor sectoare economice, al dezvoltarii regionale și al cresterii inteligente, durabile si favorabile incluziunii sociale.
http://www.inma.ro

Clusterul Agro-Food-Ind

Misiunea clusterului este promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaționale. În acest sens, membrii asociației „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susține creșterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.
https://agrocluster.ro/acasa/despre-cluster/

Clusterul bioROne

Clusterul bioROne își propune să fie o platformă pentru maximizarea potențialului de inovare în biotehnologie din regiunea de Nord-Est http://www.biotechnologie.ro/index_ro.html