Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Simpozionul "Abordări moderne pentru dezvoltarea sustenabilă a Deltei Dunării"

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice organizează în data de 24 septembrie 2015, Simpozionul “Abordări moderne pentru dezvoltarea sustenabilă a Deltei Dunării”. Simpozionul se va desfaşura în Hub-ul de la Murighiol, judeţul Tulcea.

Simpozion 2015

La simpozion participa cercetători atât din cadrul institutului, cât şi din alte unităţi de cercetare, academii şi universităţi. Tematica abordată vizează probleme legate de studiul biodiversităţii, protecţia mediului, utilizarea raţională a resurselor din Delta Dunării şi oportunităţi de dezvoltare a unor noi biotehnologii utilizând resurse regenerabile din zonă. La acest simpozion vor fi prezentate 6 prelegeri şi 21 de lucrări ştiinţifice ca postere.

Simpozion Murighiol 2015

Postere:

 1. Activitatea antibacterială a speciilor de soc față de Staphilococcus aureus, Steliana RODINO, Marian BUTU, Gina FIDLER, Andreea DOBRE, Laura MARIN, Nicoleta ANDREI, Alina BUTU
 2. Resurse naturale bogate în compuși antimicrobieni, Gina FIDLER, Steliana RODINO, Catalina TUDORA, Anton PERESCU, Alina BUTU
 3. Produse pe bază de bio-resurse pentru o societate inovativă și durabilă, Maria PARASCHIV, Carmen MANOLE, Catalin IORDACHEL, Luminita TCACENCO
 4. Diversitatea morfologică și structura genetică a acarienilor din penele păsărilor marine, Laura M. STEFAN, Elena GÓMEZ-DÍAZ, Karen D. MCCOY, Jacob GONZÁLEZ-SOLÍS
 5. Metode de îmbogățire a potențialului terapeutic al unor specii de plante din Delta Dunării, Valentina ALEXANDRU, Viorica COROIU, Iulia OPRITA, Lucia MOLDOVAN
 6. Absorbția argintului și fierului din mediu utilizând microorganisme, Vasile-Sorin MANOIU, Valentina-Mariana MANOIU, Manuel DRUGULESCU, Ovidiu POPA
 7. Efectul factorilor abiotici asupra compoziției chimice a unor plante medicinale din regiunile Dobrogei – Deltei Dunării și Munteniei, Gabriela PAUN, Elena NEAGU, Veronica MOROEANU, Oana UNGUREANU, Gabriel Lucian RADU
 8. Bioantreprenoriat pentru valorificarea diversității speciilor de plante de uz fitoterapeutic și alimentar din Delta Dunării: implementarea de tehnici biotehnologice, Camelia STEFANACHE, Oana BUJOR, Ciprian BARSAN, Tiberius BALAES, Doina DANILA
 9. Promovarea particularităților fitochimice a speciilor de arbuști fructiferi din Delta Dunării cu efecte benefice asupra stării de sănătate și well-beeing, Oana- Crina BUJOR, Camelia STEFANACHE, Catalin TANASE, Constantin MARDARI, Doina DANILA
 10. Biosenzor pentru monitorizarea compușilor cu rol perturbator al funcțiilor endocrine, Ramona PENU, Mirela DIACONU, Simona Carmen LITESCU, Gabriel Lucian RADU
 11. Polifenoli, activitatea antiradicalică, acizi organici și metale grele din unele extracte de plante, Eugenia D. TEODOR, Simona C. LIȚESCU, Camelia ALBU, Cristina M. RĂDULESCU, Ana CHIRA, Florentina GATEA, Gabriel L. RADU
 12. Citometria în flux a celulelor roșii sangvine utilizată ca tehnică de monitorizare în evaluarea riscurilor în mediul acvatic, Daniela BRATOSIN, Ana-Maria DOBRE, Alexandrina RUGINA, Iris TUŞA, Mihaela ENACHE, Larisa CALU, Laura STAN, Lavinia TOADER, Alexandru Gabriel MARINESCU
 13. Biomonitorizarea Rezervației Biosferei Delta Dunării utilizând markeri specifici pentru stresul oxidativ și genotoxicitate din unele specii de plante și animale cu rol de bioindicator, Gabriela VOCHITA, Daniela GHERGHEL, Dorina IUREA, Mihai Cosmin-TEODOR
 14. Identificarea și caracterizarea tulpinilor microbiene cu capacitate de bioremediere a apei și solului din ecosistemul Deltei Dunării, Craita Maria ROSU, Rodica EFROSE
 15. Bio-indicatori specifici pentru determinarea statusului ecologic al habitatelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru a menține biodiversitatea și funcțiile ecosistemelor, Otilia IVAN, Ligia ACATRINEI, Alecu DIACONU, Adina CĂLUGĂR, Geanina BIREESCU, Camil LUNGU CONSTANTINEANU
 16. Senzori cu teledetecție pentru o cercetare integrată în domeniul ecologiei: realizarea conexiunilor între biodiversitate și moștenirea culturală pentru a identifica posibilitățile de planificare durabilă și soluțiile optime de management în Delta Dunării, Anamaria ROMAN, Tudor-Mihai URSU, Sorina FĂRCAŞ
 17. Utilizarea tehnologiei UAV pentru monitorizarea biodiversității și populațiilor specifice din Delta Dunării, Raul JIBOTEAN, Mihaela PAUN, Iris TUSA, Andrei PAUN
 18. Poluarea cu antibiotice: implicații la nivelul mediului și a sănătății umane, Cecilia CHIRIAC, Edina SZEKERES, Adrian-Ștefan ANDREI, Tiberiu SZOKE-NAGY, Andreea BARICZ, Nicolae DRAGOȘ, Cristian COMAN
 19. Evaluarea chimică și farmacologică a unor specii medicinale din Delta Dunării în vederea utilizării în fito-terapie și pentru o agricultură locală durabilă, Radu NECULA, Georgiana GAVRIL, Ruxandra CRETU, Iris TUSA, Ramona IRIMIA, Adam MATKOWSKI
 20. Caracteristicile chimice ale solului în unele habitate de plante medicinale din Delta Dunării și zonele adiacente, Valentin GRIGORAS, Elvira GILLE, Manuela SIDOROFF
 21. Studii morfoanatomice preliminare la specia de Scipoides Holoschoenus (L.) Soják pentru posibile utilizări fitoterapeutice, Elvira GILLE, Georgiana GAVRIL, Ruxandra CRETU, Radu NECULA, Constantin TOMA

Simpozion_Murighiol_2015

Lucrări prezentate oral:

Acad. Dan Bălteanu (IGAR): Dunărea în contextul programului internațional “Pământul în viitor”: Cercetări pentru dezvoltarea durabilă globală

Dr. Elvira Gille & colab. (INCDSB): Cunoștințe etnofarmaceutice caracteristice Deltei Dunării utilizabile pentru noi suplimente alimentare

Dr. Maria Paraschiv (INCDSB): Danubecosys –infrastructura de cercetare pentru studiul bioresurselor din Sistemul Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră

Marian Tudor & colab. (INCDDD Tulcea): Rolul Institutului Național „Delta Dunării” Tulcea ca factor de continuitate în dezvoltarea viitoare a DANUBIUS RI – Centrul Internațional de Studii Avansate

Radu Suciu & colab. (INCDDD Tulcea): Situația actuală și perspectivele conservării sturionilor în Delta Dunării

Mădălin Enache (IBB – AR): Tradiție și viitor în studiul biodiversității Deltei Dunării din perspectiva Institutului de Biologie București – Academia Română

De asemenea, vor avea loc discuții privind stabilirea tematicilor de cercetare care pot fi dezvoltate în Centrul DANUBIUS, în conformitate cu strategia științifică a INCDSB și cu Strategia Dunării (SUERD).