Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Promovarea transferului de cunoștințe și a inovării competitive către intreprinderi mici și mijlocii

În data de 25 iulie 2023 a fost organizat la sediul INCDSB București evenimentul ”Promovarea transferului de cunoștințe și a inovării competitive către intreprinderi mici și mijlocii” organizat cu ocazia finalizării proiectului POC -P40-373, “Metode inovative de valorificare a resurselor naturale și de îmbunătățire a eficienței nutriționale a fitoproduselor-contribuții la creșterea competitivității micilor întreprinderi (FITOCOMP)”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competititvitate 2014-2020.

A fost o întȃlnire cu reprezentanți ai IMM-urilor  din  industria de  procesare produse agroalimentare,  sectorul  producției  preparatelor  fito-farmaceutice  și  suplimenților nutriționali, sectorul  producției  de  echipamente  de  prelucrare  a reziduurilor/suproduselor vegetale care au beneficiat de finanțare nerambursabilă  pe parcursul implementării proiectului pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare în parteneriat cu institutul, activități de transfer de cunoaștere/tehnologic, instruire personal, acces la echipamentele CD, consultanță și servicii personalizate în vederea obținerii de noi produse și dezvoltarea de noi tehnologii, dar și reprezentanți ai IMM-urilor partenere în alte proiecte de cercetare-dezvoltare, reprezentanți ai unor Centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, firme de consultanță, rezentanți ai  Organismului Intermediar-Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării.

Evenimentul organizat este ultimul din seria de 8 ateliere de lucru organizate pe parcursul implemetării proiectului ce au vizat atȃt prezentarea portofoliului FITOCOMP -protocoale, metodologii versatile, tehnologii și instrumente versatile, cȃt și identificarea și analiza nevoilor de transfer tehnologic în domeniile de nișă specifice proiectului, a potențialelor oportunități-tehnologice și de piață, explorarea și deschiderea de noi domenii cu un bogat portofoliu de cunoștințe cu potențial inovativ.

Proiectul a avut ca obiective:

  • Creșterea eficienței economice a companiilor private prin dezvoltarea în parteneriat  a  unor soluții inovative pentru obținerea de fito-produse  și  inovarea  de  procese  tehnologice  în  domeniul  valorificării  superioare  a  resurselor  naturale  plante,  fructe,  biomasă  și  subproduse ale acestora.
  • Creșterea accesului întreprinderilor producătoare de produse alimentare, fito-farmaceutice și fito-produse cu valoare nutrițională îmbunătățită la expertiza extinsă în domeniul bioanalizei
  • Formarea de noi surse de competență pe baza cunoștințelor transferate din mediul CD/academic către industrie/părți interesate.

Rezultatele obținute la finalul implementării FITOCOMP sunt promițătoare, fiind îndepliniți indicatorii de performanță propuși în etapa de planificare a proiectului:

  • au fost încheiate 7 contracte de cercetare industrială și /sau dezvoltare experimentală în parteneriat cu IMM-uri  și 3 contracte de tip prestări servicii de cercetare-dezvoltare și de inovare pentru întreprinderi în urma cărora au rezultat: 5 produse noi (produse fitofarmaceutice și băuturi funcționale, plasturi cosmetici  bioprintați pe bază de acid hialuronic, collagen și extracte de plante, echipament ce are la bază tehnologia laser pentru extractive și concentrare compuși biologic activi; 2 cereri de brevet; 3 articole știintifice în reviste cu factor de impact;
  • un portofoliu de metode, tehnologii, protocoale transferabile: Pachetul FITOCOMP pentru valorificarea resurselor naturale și îmbunătățirea eficienței nutriționale a fito-produselor; Pachetul FITOCOMP pentru produse ale industriei vinului şi subproduse vitivinicole; Pachetul FITOCOMP pentru produse pe bază de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului.
  • 3 contracte de licență
  • o platformă on-line FITO-PLAT pentru facilitarea conexiunilor dintre părtile interesate-reprezentanți ai IMM-urilor, Centre de Transfer, brokeri de tehnologii, reprezentanți ai autorităților
  • 12 cercetători specializați în Transfer de cunoștințe/tehnologii, brokeraj de inovare în urma cursurilor de formare la care au participat și pe baza experienței acumulate pe parcursul implementării proiectului prin acordarea de asistență și consultanță IMM-urilor partenere.