Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Comunicat de presă - MoDASyS

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) a început implementarea proiectului “Modelarea, Proiectarea, şi Analiza Sistemelor Sintetice Capabile de Auto-asamblare – MoDASyS” , co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.507.912,72 lei, 7.184.081,50 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar 1.323.831,22 lei reprezentând co-finanțarea Guvernului României, în baza contractului de finanțare nr. 24 din 01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 48 luni.
Obiectivul ştiintific general al proiectului constă în introducerea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul nanotehnologiei bazate pe ADN în Romania şi creşterea capacităţilor şi competenţelor ştiinţifice ale cercetătorilor români, astfel încat să aiba loc creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea de activităţi de cercetare în domeniul nanotehnologiei, prin participarea unui cercetător din strainătate, cu rezultate concrete în domeniu şi care va conduce, la nivel ştiinţific, echipa de cercetători a institutului INCDSB.
Investiția este menită să contribuie la transformarea institutului INCDSB într-un centru european pentru Nanotehnologie Computațională a ADN-ului, propunându-şi printre altele susținerea de cel putin 8 noi cercetători în cadrul INCDSB, publicarea a cel putin 20 articole științifice, şi depunerea a 3 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 2020. Activităţiile ştiinţifice specifice dezvoltate în proiect vor fi concentrate pe două axe prioritare, şi anume:
1. Automatizarea procesului de proiectare a structurilor ADN, cu scopul de a atinge capabilități de prelucrare a materiei la nivel nano similare procesului de printare 3D.
2. Dezvoltarea unei discipline sistematice prin care instrumentele structurale şi dinamice ale Nanotehnologiei ADN sunt reunite, în scopul de a crea ansambluri de nano-entităţi coordonate (folosind material ADN) care vor efectua acţiuni bine definite la scară largă.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Str. Splaiul Independenței 296, 060031

Persoane de Contact:
Dr. Eugen Czeizler, Director MoDASyS
Dr. Andrei Păun, Director Adjunct MoDASyS
Tel. 021/ 2207780 int. 275, Fax. 021-2207 95, e-mail: apaun@incdsb.ro