Proiecte finanțate din fonduri structurale

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) implementeaza proiectele:

 • Modelarea, Proiectarea, şi Analiza Sistemelor Sintetice Capabile de Auto-asamblare – „MoDASyS”;
  „MoDASyS” este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.507.912,72 lei, 7.184.081,50 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar 1.323.831,22 lei reprezentând co-finanțarea Guvernului României, în baza contractului de finanțare nr. 24 din 01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
  Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 48 luni.
  Obiectivul ştiintific general al proiectului constă în introducerea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul nanotehnologiei bazate pe ADN în Romania şi creşterea capacităţilor şi competenţelor ştiinţifice ale cercetătorilor români, astfel încat să aiba loc creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea de activităţi de cercetare în domeniul nanotehnologiei, prin participarea unui cercetător din strainătate cu rezultate concrete în domeniu şi care va conduce, la nivel ştiinţific, echipa de cercetători a institutului INCDSB.
  Investiția este menită să contribuie la transformarea institutului INCDSB într-un centru european pentru Nanotehnologie Computațională a ADN-ului, propunându-şi printre altele susținerea de cel putin 8 noi cercetători în cadrul INCDSB, publicarea a cel putin 20 articole științifice, şi depunerea a 3 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 2020. Activităţiile ştiinţifice specifice dezvoltate în proiect vor fi concentrate pe două axe prioritare, şi anume:
  1. Automatizarea procesului de proiectare a structurilor ADN, cu scopul de a atinge capabilități de prelucrare a materiei la nivel nano similare procesului de printare 3D.
  2. Dezvoltarea unei discipline sistematice prin care instrumentele structurale şi dinamice ale nanotehnologiei ADN sunt reunite în scopul de a obtine ansambluri de nano-entităţi coordonate (folosind material ADN).

  http://www.incdsb.ro/p/MODASYS/index.html

  Persoane de Contact:
  Dr. Eugen Czeizler, Director MoDASyS, email: eugen.czeizler@incdsb.ro
  Dr. Andrei Păun, Director Adjunct MoDASyS, email: andrei.paun@incdsb.ro

 • Metode inovative de valorificare a resurselor naturale și de îmbunătățire a eficienței nutritionale a fito-produselor-contribuții la creșterea competitivității micilor întreprinderi – „FITOCOMP”;
  „FITOCOMP” este un proiect derulat in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 1.2.3, in baza contractului nr. 83 din 08.09.2016,încheiat cu Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică și Inovare in calitate de Organism Intermediar în numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
  Obiectivul acestui proiect este de a crește eficiența economică a companiilor private partenere prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative pentru extracția și caracterizarea principiilor active din materiale vegetale și prin prelucrarea mai eficientă a reziduurilor din industria agro-alimentară, în scopul obținerii de sub-produse/produse secundare noi, cu calități nutriționale superioare. Execuția proiectului implică transferul de cunoștințe, metodologii de lucru, instrumente și strategii personalizate, conform necesității de creștere a competitivității specifice fiecărui beneficiar al acestui proiect. Realizarea obiectivului major implică dezvoltarea de competențe la nivelul personalului din întreprinderi astfel încât să se asigure saltul de la receptor de informație la cel de creator de sursă de cunoștințe.
  Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare București –Ilfov si are o durată de execuție de 60 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 9.015.935 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.425.147 lei.

  http://www.incdsb.ro/p/FITOCOMP/index.html

  Persoane de contact:
  Prof.dr. Gabriel-Lucian RADU – Director de proiect, email: lucian.radu@incdsb.ro
  Dr. Simona Carmen LITESCU – Coordonare portofoliu transfer cunostinte, email: simona.litescu@incdsb.ro
  Tel/Fax: 0212200900 / 0212239070;

 • Intarirea Capacitatii Administrative a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (ADMIN-INCDSB), Programul Operational Sectorial CCE, Axa 2, 2010;
  http://www.incdsb.ro/p/admin-dbio.ro/index.html
 • Centru de biotehnologii pentru terapie celulara si medicina regenerativa pe baza de celule stem si modulatori de apoptoza (BIOREGMED), Programul Operational Sectorial CCE, Operatiunea 2.1.2 – Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate, 2010-2013;
  http://www.dbioro.eu/pos_cce_axa_2_operatiunea_212_bioregmed/rezultate-931-935-ro.html
 • Biotehnologie de conversie a energiei solare în hidrogen prin utilizarea microorganismelor fotosintetice (GREEN ENERGY), Programul Operational Sectorial CCE, Operatiunea 2.1.2 – Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate, 2010-2013;
  http://www.greenhydrogen.ro/proiect_en.php
 • MedPlaNet – retea de plante medicinale pentru cresterea avantajelor comparative ale zonei transfrontaliere Calarasi-Silistra pentru dezvoltare durabila (MedPlaNet), Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2010-2012;
  http://www.incdsb.ro/p/medplanet/index.html
 • Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera (BIOFUELS), Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2011-2013;
  http://www.incdsb.ro/p/biofuels/index.php
 • Evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0017 Căian in vederea elaborarii unui management conservativ si durabil specific siturilor Natura 2000, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2011-2013;
  http://www.icbcluj.ro/proiecte/proiecte-incheiate/pos-caian
 • Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI 0250) în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000, Programul Operational Sectorial MEDIU, 2013-2014.
  http://www.icbcluj.ro/proiecte/proiecte-incheiate/depart-t-e-pos-mediu-axa4-2013-2014-evaluarea-starii-de-conservare-a-biodiversitatii-si-geodiversitatii-din-cadrul-sitului-tinutul-padurenilor-rosci-0250-in-vederea-elaborarii-planului-de-management-conservativ-si-durabil-specific-siturilor-natura-2000