Proiecte

Proiecte majore

Centrul International de Studii Avansate pentru fluvii-mari „DANUBIUS-RI” DANUBIUS – RI este initiativa României de a dezvolta o infrastructură distribuita pan-Europeana de cercetare, dedicată studiului integrativ al sistemelor fluviu – mare şi totodată a riscurilor şi beneficiilor pe care aceste sisteme le au asupra societăţii. DANUBIUS-RI va reuni cea mai bună expertiză existentă şi cele […]

Proiecte Nationale

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0569: Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute de piață (PRO-SPER), 10PCCDI/2018 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0701: Valorificarea complexă a bioresurselor din zona Mării Negre prin dezvoltarea şi aplicarea unor biotehnologii inovatoare şi emergente (INOBIOMAR), 85PCCDI/2018 PN-III-P3-3.5-EUK-2017-02-0026: Produse multifuncționale obținute din colostru fermentat cu granule de […]

Proiecte finanțate din fonduri structurale

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) a început implementarea proiectului “Modelarea, Proiectarea, şi Analiza Sistemelor Sintetice Capabile de Auto-asamblare – MoDASyS” , co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.507.912,72 lei, 7.184.081,50 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar […]

Proiecte internaționale

Recognition of microbial functional communities and assessment of the mineralizing potential (bioleaching) for high-tech critical metals http://www.incdsb.ro/p/eramin18/index.php Research on the Biological Action of Heavy Charged Particles with Different Energy, 2011: Theoretical study of mutagenesis induced by ionizing radiations with different characteristics in bacterial and higher eukaryotic cells FP7 KBBE, 2011-2015: Assesing and Monitoring the Impacts […]

Proiecte finantate din fonduri private

Servicii statistice de revizuire, validare si finalizare a metodologiei de evaluare a starii ecologice a lacurilor naturale pe baza macrovertebratelor, 2014 Finantator: Administratia Nationala „Apele Romane” Consultanţă ştiinţifică şi tehnică privind aplicarea şi comportarea îngrăşământului complex granulat SUPREFOS-NS”, 2013-2014 Consultanţă ştiinţifică şi tehnică asupra comportării unor produşi biologici şi ecologici cu rol fertilizant şi de […]

Proiect nucleu

2018 2016-2017 2009-2015 Programul Nucleu derulat in cadrul INCDSB in anul 2018, cu titlul “Dezvoltarea de instrumente si strategii de valorificare superioara a resurselor naturale pentru imbunatatirea exploatarii durabile a acestora in bio-industrii si consevarea functiilor ecosistemelor”, acronim BIODIVERS 2, a avut ca scop IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBSTANŢE UTILE ÎN […]