Proiecte

Proiecte majore

Centrul International de Studii Avansate pentru fluvii-mari „DANUBIUS-RI” DANUBIUS – RI este initiativa României de a dezvolta o infrastructură distribuita pan-Europeana de cercetare, dedicată studiului integrativ al sistemelor fluviu – mare şi totodată a riscurilor şi beneficiilor pe care aceste sisteme le au asupra societăţii. DANUBIUS-RI va reuni cea mai bună expertiză existentă şi cele […]

Proiecte Nationale

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Sensitive and selective detection of neurotoxic insecticides based on cholinesterase biosensors coupled with solid phase extraction (CHOLIN-SP) PN-III-P2-2.1-PED-2016-0367 http://www.incdsb.ro/p/COLIN-SP/PED45-2017.htm PN-III-CERC-CO-CI-2017: Produs pentru menținerea și/sau re-echilibrarea microflorei vaginale (RE-START) http://www.incdsb.ro/p/ReStart/ReStart.html PN-III-P2-2.1-PED-2016-0503: Fast analysis method of aspartame from foods using an amperometric enzymatic biosensor ASPSENS http://www.incdsb.ro/p/Aspsense/PED-180-ASPSENSE.htm PN-III-P2-2.1-PED-2016-1544: Noi bioproduse destinate […]

Proiecte finanțate din fonduri structurale

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) a început implementarea proiectului “Modelarea, Proiectarea, şi Analiza Sistemelor Sintetice Capabile de Auto-asamblare – MoDASyS” , co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.507.912,72 lei, 7.184.081,50 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar […]

Proiecte internaționale

Recognition of microbial functional communities and assessment of the mineralizing potential (bioleaching) for high-tech critical metals http://www.incdsb.ro/p/eramin18/index.php Research on the Biological Action of Heavy Charged Particles with Different Energy, 2011: Theoretical study of mutagenesis induced by ionizing radiations with different characteristics in bacterial and higher eukaryotic cells FP7 KBBE, 2011-2015: Assesing and Monitoring the Impacts […]

Proiecte finantate din fonduri private

Servicii statistice de revizuire, validare si finalizare a metodologiei de evaluare a starii ecologice a lacurilor naturale pe baza macrovertebratelor, 2014 Finantator: Administratia Nationala „Apele Romane” Consultanţă ştiinţifică şi tehnică privind aplicarea şi comportarea îngrăşământului complex granulat SUPREFOS-NS”, 2013-2014 Consultanţă ştiinţifică şi tehnică asupra comportării unor produşi biologici şi ecologici cu rol fertilizant şi de […]

Proiect nucleu

2016-2017 2009-2015 DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE SI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE PENTRU IMBUNATATIREA EXPLOATARII DURABILE A ACESTORA IN BIO-INDUSTRII SI CONSEVAREA FUNCTIILOR ECOSISTEMELOR acronim BIODIVERS Durata începerii: 08.03.2016 Data finalizării: 10.12.2017 1. Scopul programului: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBStANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ÎN BIOECONOMIE ŞI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII […]