ALIMENT FUNCTIONAL CU PROPRIETATI EMERGENTE PENTRU SUSTINEREA DIETEI HIPOCALORICE (SINERGEM)

CONTRACT DE FINANTARE NR. 355PED ⁄ 2020

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Valoarea totală a Contractului: 668.000,00 lei

Din care, pe surse:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000,00 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanțare)1: 68.000,00 lei

Durata Contractului: 24 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE

Durata contractului: 24 luni (octombrie 2020 – octombrie 2022)

Director de proiect: Dr. Anca Olguța OANCEA