BIOTEHNOLOGII NOI DE VALORIFICARE COMPLEXA A SUBPRODUSELOR VEGETALE PENTRU PREVENIREA SI CONTROLUL AGENTILOR PATOGENI DIN AGROSISTEME

 

NOVEL BIOTEHNOLOGIES OF PLANT BY-PRODUCTS COMPLEX VALORISATION FOR PREVENTION AND CONTROL OF PATHOGENS IN AGROECOSYSTEMS

(HYDROPEST)

 

Contract nr. 268PED/ aug 2020

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3561

Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Proiect experimental – demonstrativ

Domeniul de specializare inteligenta: BIOECONOMIE

Subdomeniul: Biotehnologii

 

Buget - Valoarea totală a contractului: 700.004 lei, din care, 600.000 lei de la bugetul de stat si 100.004 lei din cofinanțare

Durata Contractului: 3 aug 2020 – 2 aug 2022 (24 luni)

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Contractor (CO): INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE (INCDSB) Bucuresti

Director de proiect: Dr. Alexandra Gaspar-Pintiliescu, CS II, Email: alex.gaspar@yahoo.com

Partener 1 (P1): HOFIGAL EXPORT IMPORT SA

Responsabil proiect P1: Drd. Adriana Florina Popescu

 

 

Rezumat

In prezent, una dintre cele mai mari provocari ale sectorului de C&D o reprezinta dezvoltarea unor strategii eficiente de valorificare a deseurilor agro-alimentare cu scopul obtinerii unor produse inovative in cadrul bioeconomiei circulare. In acest context, proiectul nostru propune valorificarea sub-produselor vegetale din plante aromatice sub forma hidrosolilor prin biotehnologii complexe in vederea obtinerii unor produse active contra patogenilor din agro-ecosisteme. In cadrul proiectului, partenerii din sectoarele CDI si IMM vor dezvolta o noua formula de biopesticide cu proprietati functionale și vor stabili protocoalele de tratament prin experimente pe culturi de plante validand eficienta si siguranta in vitro si in vivo in laboratoarele ambilor parteneri. Proiectul va incepe cu formularea conceptului tehnologic al hidrosolilor din plante ca deseuri (TRL2) si va continua cu obtinerea si testarea experimentala a unor variante de hidrosoli cu potential pesticid (TRL3). Proiectul se va finaliza cu o formula validata de biopesticid, care va fi testata in sisteme de plante model si ulterior brevetata (TRL4). In cadrul proiectului, se vor utiliza tehnici de inalta performanta (HPLC, GC, citometrie in flux, microscopie de fluorescenta, modelare matematica, PCR, modele experimentale realizate pe culturi celulare si microbiene, etc) pentru screeningul chimic si biologic al hidrosolilor in vederea selectarii variantelor de biopesticide functionale. Valorificarea sub-produselor vegetale din plante aromatice poate deschide noi oportunitati in agricultura ecologica, promovand produse autohtone, naturale si sigure. In plus, parteneriatul dintre sectorul de C&D si cel industrial va fi intarit si va putea astfel sa acceseze fonduri europene pentru reciclarea deseurilor agricole si siguranta alimentelor.

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor biotehnologii de recuperare a subproduselor de plante aromatice, sub forma de hidrosoli si valorificarea acestora ca produse pesticide naturale, precum si stabilirea unor protocoale de aplicare pentru prevenirea si controlul patogenilor in agro-ecosisteme, in vederea inchiderii unui lant de valoare al bioeconomiei de importanta pentru IMM-ul partener.   

Acest obiectiv general va fi atins prin implementarea următoarelor obiective specifice:

·       Analiza constituentilor chimici din hidrosoli de plante aromatice.

·       Evaluarea potentialului antifungic si pesticid al hidrosolilor din plante aromatice.

·       Evaluarea amestecurilor de hidrosoli in controlul patogenilor.

·       Dezvoltarea unor noi formule de produs pe baza amestecurilor de hidrosoli selectate.

·       Testarea efectului in vitro al variantelor de produs.

·       Validarea eficientei variantelor de produs asupra plantelor infectate.

·       Evaluarea sigurantei plantelor tratate cu biopesticide.

·       Diseminarea rezultatelor originale.

·       Drepturi de proprietate intelectuala.

 

 

Etapa I - Selectia hidrosolilor din plante aromatice cu potential antifungic si pesticid

3 aug 2020 - 31 dec 2020

 

Activitati

·       Obtinerea hidrosolilor din plante aromatice (P1)

·       Analiza constituentilor chimici ai hidrosolilor obtinuti (CO, P1)

·       Evaluarea activitatii antioxidante a hidrosolilor obtinuti (CO)

·       Evaluarea proprietatilor antifungice si potentialul pesticid al hidrosolilor - partea I (CO)

·       Identificarea agentilor patogeni din culturile proprii de plante - partea I (CO, P1)

·       Managementul proiectului si diseminarea rezultatelor (CO, P1)

Rezultate obtinute

·       8 Variante experimentale de hidrosoli din plante cu activitate antioxidanta, antimicrobiana si potential neurotoxic

·       8 Compozitii de hidrosoli din 4 tipuri de plante aromatice (compusi polifenolici, monoterpene)

·       1 pagina web a proiectului

·       1 lucrare publicata in revista de specialitate (BDI) si comunicata la simpozionul international PRIOCHEM XVI, Bucuresti, oct 2020

 

 

Etapa II - Caracterizarea amestecurilor de hidrosoli cu activitate optima

antifungica si pesticida

1 ian 2021 - 31 dec 2021

 

 

Etapa III - Demonstrarea functionalitatii si utilitatii noilor variante de produs

pentru controlul agentilor patogeni

1 ian 2022-2 aug 2022

 

 

Diseminare

 

Lucrari stiintifice

·       Gaspar-Pintiliescu A, Mihai E*, Stanciuc AM, Anton RE, Popescu AF, Craciunescu O, Polyphenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of hydrosols from some aromatic Lamiaceae plants, Proceedings (MDPI), 57, 21-22, 2020.

 

Participare la conferinte internationale

·    Simpozionul international PRIOCHEM XVI desfasurat la Bucuresti, 28-30 octombrie 2020, Sectiunea 2. Bioresurse si biotehnologii, Postere (online) - Polyphenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of hydrosols from some aromatic Lamiaceae plants, Gaspar-Pintiliescu A, Mihai E (presenting author), Stanciuc AM, Anton RE, Popescu AF, Craciunescu O.

 

 

Brevete

 

Pagina web

·       S-a realizat pagina web a proiectului cu adresa http://www.incdsb.ro/p/hydropest/