Sectorial Bioeconomie

Etapa I

Evaluarea potențialului de cercetare-dezvoltare în domeniul bioeconomic în context european și internațional

  • Activitatea I.1.: Activități pregătitoare: asigurarea bazei logistice, identificarea grupurilor țintă, definitivarea metodelor de lucru, identificarea resurselor, documentare
  • Activitatea I.2.: Analiza strategiilor și politicilor existente la nivel european și internațional în domeniul bioeconomiei
  • Activitatea I.3.: Analiza și evaluarea potențialului național de cercetare-dezvoltare în domeniul bioeconomic

Raport etapa

  • Raport privind analiza și evaluarea potențialului de cercetare-dezvoltare în domeniul bioeconomic.
  • Analiza SWOT a sistemului CDI din bioeconomie.
  • Studiu privind potențialul CDI trans-disciplinar.

Raportul poate fi descărcat de aici.

Parteneri