PROGRAM PN-III-CERC-CO-CI-2018

PANCOS

1 INFORMAȚII GENERALE

Titlu proiect: Pansament compozit bioactiv pentru rani superficiale

Beneficiar: SC LABORATOARELE MEDICA SRL, membru al MEDICA GROUP (www.pro-natura.ro)

Furnizorul de servicii de cercetare: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE (INCDSB)

Valoare proiect: Valoarea totală a proiectului a fost de 50 000 lei, din care 45 000 lei din fonduri bugetare și 5 000 lei cofinanțarea beneficiarului

Unitatea finanțatoare: Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării (UEFISCDI)

Director proiect: Dr. Ionuț Moraru

Responsabil furnizor servicii: Dr. Elena Iulia Oprița

2 OBIECTIVE

  • Dezvoltarea unui procedeu optimizat pentru eliberarea nanoparticulelor de biosilice din matricea extracelulară a materialului vegetal silicios;

  • Dezvoltarea unei compoziții sinergice cu nanoceluloză, colagen și nanoparticule de biosilice, pentru tratarea rănilor superficiale;

  • Caracterizarea produsului condiționat sub formă de pansament semiumed destinat aplicării pe răni superficiale;

  • Precizarea condițiilor tehnologice necesare pentru ridicarea la scară a procedeului de fabricare a produsului;

  • Protejarea dreptului de proprietate intelectuală prin depunerea unei cereri de brevet OSIM.

3 DESCRIEREA SERVICIULUI

INCDSB a furnizat un serviciu de cercetare și inovare, care include următoarele activități:

A1. Optimizarea procedeului de eliberare din materialul vegetal a nanoparticulelor de biosilice.

A2. Stabilirea compoziției cu rapoarte sinergice între componente, prin bioteste de laborator, pe culturi celulare;

A3. Realizarea și caracterizarea pansamentului compozit inovativ pe baza compoziției sinergice;

A4. Studiu pentru introducerea pe piață a produsului;

A5. Asistență pentru drepturile de proprietate intelectuală.

4 ASPECTUL INOVATIV AL PROIECTULUI

In cadrul proiectului PANCOSP s-a realizat o nouă compoziție pentru tratarea ranilor superficiale, în care sunt incluse componente ale matricei extracelulare (colagen), nanoceluloză bacteriană (NCB) și nano-silice biogenă. Ingredientele au fost selectate dintre: componente ale matricei extracelulare (colagen), condiționat sub diferite forme (gel, hidrolizat); NBC obținută în urma fermentației infuziei de ceai negru și verde, cu zaharoză adăugată (5-8%), utilizând un consorțiu simbiotic de bacterii și drojdii (SCOBY/Kombucha) și nanoparticule de silice biogenă (eliberate din pulbere coada calului, pleavă de orez), obținute prin tratarea cu Kombucha, care stimulează eliberarea siliciului solubil. Stabilirea proporțiilor în care interacțiunile dintre aceste componente sunt sinergice s-a realizat cu pe baza rezultatelor experimentelor de biocompatibilitate și de eficacitate pe culturi celulare. În plus, caracterul inovativ al proiectului este susținut și de utilizarea unui consorțiu simbiotic de bacterii și drojdii SCOBY/Kombucha, pentru eliberarea nanoparticulelor de silice biogenă din matricea extracelulară a materialului vegetal. Enzimele hidrolitice produse de consorțiul SCOBY/Kombucha în special xilanaze, pectinaze și feruoil-esteraze, desfac matricea extracelulară a materialului vegetal bogat în siliciu, eliberând nanoparticule de biosilice. Inocuitatea și activitatea biologică nanoparticulelor de biosilice eliberate din materialul vegetal au fost testate în culturi celulare specifice. Optimizarea condițiilor de fermentare a fost studiată pentru a se obține nanoparticule de biosilice cu activitate biologică ridicată. Produsul PANCOS, conditionat sub forma de hidrogel sau sub forma de spray, se aplica pe ranile superficiale, determinand formarea unei pelicule resorbabile care permite vindecarea intr-un timp mai scurt, asigurand protectie fata de agentii patogeni (infectii) si o cicatrizare uniforma.

5 REZULTATE OBȚINUTE

În cadrul acestui proiect s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  • procedeu optimizat pentru eliberarea nanoparticulelor de biosilice din matricea extracelulară a materialului vegetal silicios;

  • compoziție optimizată formulată ca pansament semiumed bioactiv destinat rănilor superficiale;

  • standard tehnic de firmă, care include principalele caracteristici ale produsului;

  • specificație de ridicare la scară a procedeului de fabricare a compoziției formulate ca pansament compozit inovativ;

  • cerere de brevet OSIM prin care se protejează drepturile de proprietate intelectuală asupra noii compoziții, pe bază de colagen, nanoceluloză și nanoparticule de silice biogenă.

6 VALORIFICAREA REZULTATELOR

La 12 luni de la finalizarea contractului de finanțare, în cadrul SC Laboratoarele Medica SRL s-a pus la punct metoda de fabricare a produsului Skin Repair Kollagen – Tribiotic Spray prin ridicarea la scară a tehnologiei de fabricație și prin obținerea produsului la beneficiar, în condiții de reproductibilitate și asigurare a calității. A fost elaborată Fișa tehnologică de obținere a produsului. A fost întocmit dosarul de notificare a produsului ca dispozitiv medical la ANMDM. După cum s-a specificat în Cererea de finanțare, „industrializarea se va realiza după publicarea cererii de brevet OSIM (pentru a se asigura protejarea soluţiilor originale, conform regulilor de bună practică în protecția propietății intelectuale) şi după obţinerea înregistrării produsului ca dispozitiv medical în baza națională de date.” În cadrul SC Laboratoarele Medica au fost valorificate în schimb produse similare ale gamei Kombucell din care face parte produsul Skin Repair Kollagen – Tribiotic Spray. După autorizația de punere pe piață a produsului Skin Repair Collagen – Tribiotic Spray, potențialul de comercializare al acestuia este estimat la un număr de aproximativ 100 000 clienți anual. Desfacerea acestei producții prognozate se va realiza prin: rețeaua de distribuție proprie MedicaFarmImpex (care acoperă majoritatea farmaciilor din țară), magazinele proprii de vânzare on-line (e-sales), prin tele-sales, cât și prin alte rețele de distribuție.

7 IMPACTUL ECONOMIC LA 12 LUNI DE LA FINALIZARE

În urma implementării rezultatelor proiectului la beneficiar s-a extins și s-a completat gama de produse Kombucell, destinate întreținerii, vindecării rănilor și regenerării pielii. Vânzarea produselor este susținută de o strategie de marketing care urmărește comunicarea eficientă a avantajelor competitive ale produsului, respectiv ale compoziției destinate vindecării rănilor superficiale. Această strategie este înglobată în strategia generală a Beneficiarului Medica de comunicare a avantajelor gamei sale de produse dermato-cosmetice, în combinație cu componente biogene din plante medicinale (nano-silice). Pentru creșterea vânzărilor și obținerea unor avantaje economice, un rol important a fost acordat comunicării avantajelor utilizării acestui produs, care are rol de protecție și de stimulare a regenerării țesutului dermic. Comercializarea produselor din gama Kombucell a condus la o cifră de afaceri realizată la finalizarea proiectului de 9327006 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0,5%. Pentru introducerea în fabricație a produsului Skin Repair Kollagen – Tribiotic Spray au fost create la beneficiar patru noi locuri de muncă pe parcursul anului 2019. După punerea în fabricație, produsul va fi promovat prin metodele specificate în planul de marketing atât pe piața internă a dispozitivelor medicale, cât și pe piața externă (a Uniunii Europene și Asiei). De asemenea, produsul a fost promovat și în cadrul unor simpozioane și manifestări științifice, astfel încât să fie cunoscut de medicii dermatologi, de medicii de familie și de medicii generaliști care să-l poată recomanda pentru tratarea diferitelor răni și leziuni superficiale ale pielii.

8 SUSTENABILITATEA ȘI IMPACTUL SOCIAL

Introducerea în portofoliul de produse ale SC Laboratoarele Medica a produsului Skin Repair Kollagen – Tribiotic Spray contribuie la diversificarea și îmbunatatirea gamei de produse Kombucell destinate întreținerii pielii, regenerării și vindecării în cazul rănilor superficiale. Impactul socio-economic rezultat din desfacerea pe scară largă a produsului pentru regenerarea și vindecarea rănilor superficiale este semnificativ. Calitatea vieții persoanelor care utilizează acest produs, spray pe bază de nanoceluloză bacteriană, hidrolizat de colagen, nano-silice biogenă și sorbitol sau extract de sâmburi de grapfruit se poate îmbunătăți considerabil. Calitățile produsului au fost verificate/demonstrate prin teste de laborator pe culturi de celule și prin dozări analitice efectuate în laboratoarele furnizorului de servicii (INCDSB), ceea ce crește competitivitatea întreprinderii care va comercializa produse sigure, cu o calitate dovedită științific, obținute în condiții de siguranță și reproductibilitate. Resursa umană a beneficiarului a crescut prin implicarea a 4 noi angajați în cursul ultimului an, dintre care unul a fost instruit la sediul INCDSB în ceea ce privește obținerea compoziției care stă la baza formulei Skin Repair Kollagen -Tribiotic Spray și în ceea ce privește determinările analitice necesare pentru verificarea cantitativă a compoziției acestuia. Tehnologia de obținere a produsului Skin Repair Kollagen – Troibiotic Spray nu poluează, nu se generează deșeuri, sunt folosite materii prime naturale, deci obținerea acestui produs nu afectează negativ calitatea mediului înconjurător.

9 DISEMINARE

Comunicare științifică (poster): Elena Iulia Oprita, Oana Craciunescu, Elena Utoiu, Florin Oancea, Angela Moraru, Ionut Moraru and Anca Oancea, Bioactive composition for healing superficial wounds, ICGEB Workshop BAHH2, „Modern Biotechnological Advances for Human Health”, May 29-31 2019, Bucharest Romania.