Noi bioproduse destinate protectiei plantelor in agricultura ecologica


REZUMATUL ETAPEI I

Testare la nivel de laborator a tehnologiei de obținere a bioproduselor

Etapa I a proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2016-1544 NOI BIOPRODUSE DESTINATE PROTECȚIEI PLANTELOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ - New3PB, a fost compusă dintr-un număr de zece activități interconectate.

Obiectivele acestei etape au fost realizate integral (100%), iar rezultatele obținute sunt detaliate în cele ce urmează, pentru fiecare activitate prevazută în planul de realizare și desfașurată în etapa I. Activitatea A1.1. a avut ca rezultat proiectarea unor formule care conțin amestecuri variabile și proporții graduale ale speciilor luate in lucru.

În cadrul activității A1.2. s-a desfașurat partea de proiectare și testare la nivel de laborator a tehnologiei de obținere a bioproduselor, pe baza formulelor stabilite în etapa anterioară, pentru fiecare bioprodus în parte, în funcție de fitopatogenul vizat. Această activitate a fost urmată de o serie de patru activități proiectate pentru evaluarea efectului antifungic al bioproduselor.

Astfel, pe parcursul activității A1.3. a avut loc testarea in vitro a activității antimicrobiene a bioproduselor. Designul experimental a fost gândit în funcție de fitopatogenul urmărit, și de formula de asociere a componentelor bioproduselor.

Majoritatea studiilor în care se raporteaza determinarea activității antimicrobiene a unor extracte sau culturi microbiene sunt realizate în condiții in vitro, aproape exclusiv prin evidențierea interacțiilor pe medii de cultură specifice. Deseori, preparate de acest tip pot prezenta efecte negative asupra plantelor țintă astfel că testarea acestora este absolut necesară. Din aceste considerente, pentru a putea avea o imagine mai bună a efectelor extractelor vegetale care au dovedit proprietăți antifungice, acestea au fost inglobate în diferite concentrații și formule de asociere în compoziția unor bioproduse și au fost testate direct pe plante în mai multe variante experimentale: evidențierea efectelor antifungice prin teste pe frunze detașate; stabilirea impactului bioproduselor asupra procesului de germinație; evidențierea efectului protector al tratamentelor cu bioprodusele proiectate asupra solului.

Activitatea A1.4. a presupus evaluarea efectului antifungic al bioproduselor pe frunze detasate. Acest tip de testare reprezintă o tehnică rapidă de screening pentru a studia bolile foliare ale diferitelor gazde.

Evaluarea efectului bioproduselor asupra germinării unor semințe a fost efectuată în cadrul activității A1.5. pentru studierea efectului benefic sau nu, al tratamentului semințelor, înainte de semănare.

În cadrul activității A1.6. s-a realizat evaluarea efectului protector al tratării solului cu bioprodusele obținute.

În cadrul activității A1.7. a fost inițiată caracterizarea fizico-chimică a bioproduselor, această activitate urmând să fie continuată în etapa a II-a a proiectului, cu finalizare în anul 2018.

Activitățile A1.8. – A1.10. au cuprins diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională și internațională a rezultatelor obținute prin desfăsurarea activităților prevazute în planul de activități al proiectului. Astfel, pe parcursul etapei I au fost publicate 3 articole indexate ISI, 3 articole indexate BDI și a fost transmis spre publicare un articol BDI, s-a participat la 12 manifestări științifice internaționale și naționale cu susținerea a 10 comunicări, din care 6 orale și 4 sub formă de poster.