Hivegres

HIVEGRES

"Valorificarea superioara a sub-produselor si reziduurilor vegetale pentru a asigura exploatarea durabila a resurselor naturale” – HIVEGRES –