MAPS

Apel pentru lucrări și postere

Sunt aşteptate prezentări orale (15min.+ 5 min. pentru discuţii) şi postere pe tematicile simpozionului.

Toţi participanţii sunt invitaţi să trimită lucrări scurte (2 pagini) care vor fi publicate în volumul simpozionului. Sunt acceptate maximum 2 lucrări pentru fiecare participant înregistrat.

Organizatorii vor oferi posibilitatea publicării lucrărilor in extenso în reviste indexate BDI. Cerinţele de tehnoredactare a lucrărilor şi posterelor vor fi prezentate în circulara a II-a.

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 august 2016.

Menționăm că volumul de abstracte are ISBN-ul Analele Univ. Al. I Cuza Iași (indexate BDI+)

Instrucțiuni pentru Depunerea Articolului, Maximum 2 Pagini

*Articolele (.doc sau .docx) trebuie să fie trimise la adresa de e-mail: stejarul2016@incdsb.ro

Instrucțiuni pentru redactarea articolului, care urmează a fi prezentat la MAPPPS-2016

 • Articolul trebuie să fie redactat în limba engleză
 • Formatul: Times New Roman, spațiere la un rând, aliniere Justified
 • Setarile paginii: mărime A4, margini: sus-jos-dreapta=1.5 cm, stânga 2.5 cm
 • Titlul: Times New Roman, Bold, mărimea caracterelor 14 pt, aliniere la centru, litere mici
 • Autorii: Times New Roman, mărimea caracterelor 12 pt, aliniere la centru, numele complet cu litere mici, împreună cu detaliile complete de afiliere. În cazul în care sunt mai mulți autori, se subliniază numele autorului care prezintă lucrarea
 • Afilierea: Times New Roman, 10 pt

Articolul trebuie să conțină:

 • Abstract: Times New Roman 11 pt, cu un maximum de 3-4 rânduri
 • Cuvinte cheie: Times New Roman 11pt, cu un număr de 4-5 cuvinte
 • Introducere: Times New Roman 11pt
 • Materiale și metode: Times New Roman 11pt
 • Rezultate și discuții: Times New Roman 11pt
 • Concluzii: Times New Roman 11pt
 • Bibliografie: cu o limita de pana la 10 referinte, Times New Roman 11 pt

Posterele vor avea dimensiunea maximă A0 (max. 90 x 120 cm)

Piatra Neamț

Organizatori

Sponsori

Organizatori

Sponsori