Rapoarte de activitate

1. Rapoarte de activitate stiintifice

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice elaboreaza anual un raport de activitate in conformitate cu normele ANCSI. In cadrul acestui raport sunt prezentate urmatoarele:

  • datele de identificare ale INCDSB;
  • scurta prezentare a INCDSB;
  • structura de conducere a INCDSB;
  • situaţia economico-financiară a INCDSB;
  • structura resursei umane de cercetare-dezvoltare;
  • rezultatele activității de cercetare-dezvoltare;
  • măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCDSB;
  • surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCDSB;
  • concluzii;
  • perspective/ priorități pentru perioada următoare de raportare.

Aceste rapoarte au fost inaintate catre ANCSI si sunt disponibile in extenso pe site-ul institutului.

2. Rapoarte de activitate economice conform art.51, OUG109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare