Obiective

Principalele directii strategice de cercetare stiintifica in cadrul INCDSB au in vedere urmatoarele obiective generale:

  • Cresterea calitatii si a competitivitatii procesului de cercetare si a rezultatelor acestuia in vederea apropierii de nivelul, prioritatile si obiectivele stiintifice si tehnologice specifice ariei europene a cercetarii;
  • Orientarea activitatii de cercetare stiintifica si spre domenii desemnate ca prioritare de catre Comunitatea europeana pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si activitati demonstrative pentru perioada 2014-2020 si care au legatura cu domeniul de cercetare stiintifica a INCDSB.

Pentru atingerea obiectivelor generale, tinand cont de realitatile si posibilitatile concrete ale INCDSB, institutul are urmatoarele obiecive specifice:

  • Continuarea si dezvoltarea cercetarilor fundamentale in scopul :(i) dobandirii de cunostinte avansate in domenii particulare ale institutului; (ii) asigurarii unui portofoliu propriu de metode, tehnici si proceduri;(iii) cresterii gradului de recunoastere stiintifica prin diseminarea rezultatelor originale.
  • Captarea interesului agentilor economici fata de rezultatele activitatilor de CDI din institut.
  • Realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic / incubator de afaceri viabile;
  • Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente;
  • Cersterea numarului de specialisti in domenii concrete de interes si scaderea mediei de varsta a cercetatorilor;
  • Cresterea capacitatii de colaborare stiintifica pe plan national si european;
  • Dezvoltarea unui parteneriat (intern si international) de lunga durata in cadrul consortiilor relizate cu agenti economici, centre universitare sau alte unitati de cercetare-dezvoltare.