Cercetare

Ca centru de excelenta in domeniul Stiintelor Vietii, INCDSB promoveaza cercetari fundamentale si aplicative in domenii de varf precum: biologia celulara si moleculara, biotehnologie, biodiversitate, bioanaliza si bioinformatica.

Consecinta fuzionarii Institutului din Bucuresti cu cele trei subunitati a fost crearea domeniilor de cercetare care se incadreaza in trei directii principale considerate axe centrale pentru activitatea noastra: cercetarii in domeniul biomedicinei (inclusiv biologie celulara si moleculara si inginerie tisulara), in domeniul agriculturii si alimentatiei si in domeniul biodiversitatii.

Toate aceste trei directii sunt sustinute si corelate de o structura orizontala ce consta in trei domenii principale: bioanaliza, bioinformatica si bioproduse si biotehnologii.

Fiecare dintre aceste directii, si toate impreuna, sunt unelte egale pentru cele trei domenii principale.

Cele trei directii sunt legate „sine qua non” de structura orizontala creata de alte patru domenii de activitate ale Institutului.

Cercetare INCDSB

In INCDSB se desfasoara activitati in urmatoarele arii de competenta stiintifica:

  • Cresterea calitatii si a competitivitatii procesului de cercetare si a rezultatelor acestuia in vederea apropierii de nivelul, prioritatile si obiectivele stiintifice si tehnologice specifice ariei europene a cercetarii;
  • Orientarea activitatii de cercetare stiintifica si spre domenii desemnate ca prioritare de catre Comunitatea europeana pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si activitati demonstrative pentru perioada 2007-2013 si care au legatura cu domeniul de cercetare stiintifica a INCDSB.

Pentru atingerea obiectivelor generale, tinand cont de realitatile si posibilitatile concrete ale INCDSB, institutul are urmatoarele obiecive specifice:

  • Continuarea si dezvoltarea cercetarilor fundamentale in scopul :(i) dobandirii de cunostinte avansate in domenii particulare ale institutului; (ii) asigurarii unui portofoliu propriu de metode, tehnici si proceduri;(iii) cresterii gradului de recunoastere stiintifica prin diseminarea rezultatelor originale.
  • Captarea interesului agentilor economici fata de rezultatele activitatilor de CDI din institut.
  • Realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic / incubator de afaceri viabile;
  • Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente;
  • Cersterea numarului de specialisti in domenii concrete de interes si scaderea mediei de varsta a cercetatorilor;
  • Cresterea capacitatii de colaborare stiintifica pe plan national si european;
  • Dezvoltarea unui parteneriat (intern si international) de lunga durata in cadrul consortiilor relizate cu agenti economici, centre universitare sau alte unitati de cercetare-dezvoltare.

Stategia stiintifica a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se gaseste aici

Stategia stiintifica a INCDSB pentru perioada 2018 – 2022 se gaseste aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2016 – 2020 se gaseste aici

Planul multianual de dezvoltare a INCDSB pentru perioada 2019 – 2022 se gaseste aici