Anunțuri

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice organizeaza luni, 17.12.2018, incepand cu ora 10:00, intalnirea de lucru la care se vor discuta rezultatele fazei I a proiectului “Strategie si actiuni pentru pregatirea participarii nationale la proiectul DANUBIUS-RI”, precum si temele ce vor fi abordate in faza a II a a aceluiasi proiect.
In vederea bunei desfasurari a acestei intalniri, INCDSB solicita servicii de catering pentru un numar de 40 de participanti.
Caietul de sarcini aferent acestor servicii poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro, pana la data de 10.12.2018, orele 16:00.

———————————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 9 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:

 • un post CS I – domeniul Biotehnologii
 • un post CS I – domeniul Informatica
 • un post CS II – domeniul Statistică şi Cibernetică
 • un post CS II – domeniul Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale/Biotehnologii
 • un post CS III – domeniul Chimie
 • un post CS – domeniul Bioanaliza
 • un post CS – domeniul Biologie
 • un post ACS – domeniul Biologie
 • un post ACS – domeniul Informatica

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 30.11.2018.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului sau la tel. 021 2207780.

———————————————————————————————————————————————–

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice organizeaza in data de 08.11.2018 un workshop in cadrul proiectului MoDASys pentru care solicita servicii de catering prin care sa se asigure pauza de pranz pentru cei 30 de participanti. Workshop-ul se va desfasura la sediul INCDSB, pauza fiind planificata pentru ora 13.00.

Pentru mai multe detalii, se poate solicita caietul de sarcini, prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro. La aceeasi adresa de e-mail se pot trimite ofertele pentru serviciile mai sus mentionate, pana la data de 05.11.2018.

———————————————————————————————————————————————–

L’Institut National de Recherche et Développement en Sciences Biologiques de Roumanie recherche un traiteur capable de livrer encas et boissons ainsi qu’assurer le service pour une pause café organisée lors d’une réunion au Bureau Roumain de Sciences et des Technologies (ROST, rue Montoyer 23, 1000 Bruxelles, Roumanie) le 28 novembre 2018. Soixante personnes sont attendues à cette réunion. La pause café aura lieu à 15 heures et demi, pour 1 heure. Les encas seront composés pour les deux-tiers d’encas salés, pour le tiers restant d’encas sucrés.

Vous aurez également à assurer le débarassage et le nettoyage des lieux.

Veuillez nous faire parvenir votre meilleure offre en détaillant:

 • la description des encas salés et sucrés, ainsi que leur nombre;
 • la description des boissons, ainsi que leur nombre (exprimé en litres);
 • le nombre de serveurs mis à disposition pour le service;

La date limite de soumission des offres est fixée au mardi 23 octobre à 17 heures (heure de Bucarest).
Veuillez envoyer votre offre au format .pdf à l’adresse: office@incdsb.ro.

————————————————————————————————————————————————–

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinte Biologice solicită servicii complete de catering (mâncare, băutură şi servire) pentru o pauză de cafea ce va fi organizată în cadrul reuniunii din data de 28.11.2018, reuniune ce se va desfăşura la Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROST, Rue Montoyer nr. 23, etaj 4,1000 Bruxelles, Belgia) şi la care vor participa 60 de persoane. Pauza de cafea va avea loc la ora 15.30 şi va avea o durată de o oră.

Serviciile vor include atât amenajarea spaţiului pentru pauza de cafea, cât şi debarasarea.

Oferta detaliată va cuprinde:

 • Descrierea produselor alimentare şi cantitatea (exprimată în grame per participant);
 • Descrierea băuturilor şi cantitatea (exprimată in litri);
 • Numărul ospătarilor puşi la dispoziţie pentru eveniment;

Data limită de trimitere a ofertei este 23.10.2018, ora 17.
Vă rugăm să trimiteţi oferta în format PDF la adresa: office@incdsb.ro.

—————————————————————————————————————————————————

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice solicită servicii de organizare workshop cu tema «Întâlnire cu autoritățile locale». Workshop-ul se va desfășura în perioada 19 – 21 septembrie 2018 în coumna Murighiol, județul Tulcea, la sediul Autorității Contractante din strada Portului nr. 92, în cadrul proiectului “Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, contract de finanțare nr. 4/07.05.2018. Caietul de sarcini poate fi solicitat la adresa de e-mail office@incdsb.ro până la data de 15.09.2018.

—————————————————————————————————————————————————–

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs la Bucureşti a 6 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:

 • 2 posturi ACS – domeniul Chimie/Biochimie
 • 2 posturi ACS – domeniul Biotehnologie/Biochimie
 • 1 post ACS – domeniul Biologie/Biochimie
 • 1 post CS – domeniul Chimie/Biochimie

Aceste posturi sunt cu norma întreagă, pe o perioada de minim 4 ani, iar finanţarea lor va fi asigurată din contractele PCCDI 10/2018 şi PCCDI 85/2018 pe perioada de derulare a acestora.

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 25.08.2018.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului sau la tel. 021 2207780.

——————————————————————————————————————————————————–

In cadrul Proiectului FITOCOMP – proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2016-2021, contract POC 83/2018, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice urmeaza sa incheie un contract privind achizitia de servicii pentru: organizare evenimente regionale de descoperire antreprenoriala in regiunile de dezvoltare Nord –Est, Sud-Vest Oltenia, Nord –Vest si Bucuresti-Ilfov.

 1. Organizare si desfasurare patru ateliere de lucru in cele 4 regiuni de dezvoltare; promovarea ofertei publice de servicii si expertiza FITOCOMP
 2. Organizarea de sesiuni de promovare a evenimentelor in mass media regionala.

Pentru detalii si solicitare caiet de sarcini: mirela.diaconu@incdsb.ro.

——————————————————————————————————————————————————–

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice organizează un workshop la care vor participa specialiștii din cadrul proiectului cu titlul “Strategii și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”. Workshop-ul se va desfășura la sediul INCDSB din București, Splaiul Independenței nr. 296, în data de 02.07.2018, începând cu ora 1100. În vederea bunei desfășurări a acestui workshop, INCDSB solicită servicii de coffee break pentru un număr de 60 de participanți. Pentru mai multe detalii, puteti solicita caietul de sarcini pe mail, la adresa office@incdsb.ro. Ofertele de pret se primesc prin mail, la adresa office@incdsb.ro până la data de 28.06.2018, ora 14:00.

———————————————————————————————————————————————————

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru ştiinţe Biologice (INCDSB) scoate la concurs în cadrul proiectului:
„Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, acronim DANS,

40 posturi de experţi cercetători/profesori universitari, specialişti în domeniile specific DANUBIUS-RI (ştiinţele vieţii, şiinţele pământului, ştiinţe socio-economice). Angajările se vor face pe perioadă determinată de o lună cu o fracţiune de normă de 40 ore.
Concursul va consta din selecţie de CV-ri şi interviu.
CV-urile vor fi transmise pe adresa office@incdsb.ro până la data de 01.06.2018. Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate de comisia de concurs, vor fi anunţate pentru a se prezenta la sediul institutului in vederea depunerii cererii de participare la concurs şi vor susţine un interviu.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB) solicita servicii de paza pentru filiala ‘’Centrul de Cercetari DANUBIUS Murighiol” situat in comuna Murighiol, judetul Tulcea. Serviciile se vor desfasura pe perioada unui an calendaristic, incepand cu data de 01.01.2018.
Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e- mail, la adresa: office@incdsb.ro sau prin fax, la numarul: 021.220.76.95
Termenul de depunere al ofertelor este 21.12.2017.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru ştiinţe Biologice (INCDSB) scoate la concurs în cadrul proiectului:
„Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, acronim DANS,

36 posturi de specialişti (cercetători,ingineri, arhitecti, economişti, informaticieni, etc.).
Angajările se vor face pe perioadă determinată (maxim durata proiectului) cu normă intreagă sau fracţiune de normă (în fucţie de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului).
Concursul va consta din selecţie de CV-ri şi interviu.

CV-urile vor fi transmise pe adresa office@incdsb.ro până la data de 15.10.2017. Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate de comisia de concurs, vor fi anunţate pentru a se prezenta la sediul institutului in vederea depunerii cererii de participare la concurs şi vor susţine un interviu.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB) solicita servicii de medicina muncii pentru un an calendaristic, incepand cu data de 21.02.2017. Mai multe detalii pot fi solicitate prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro sau prin fax, la numarul 021.220.76.95.

———————————————————————————————————————————————————-

I. Parteneriat pentru Transfer de Cunostinte

Prin realizarea unui parteneriat pentru transfer de cunostinte cu INCDSB-Centrul de Bioanaliza, afacerea dumneavoastra poate beneficia de idei inovative si de expertiza in domeniul imbunatatirii calitatii produselor fito-farmaceutice si al suplimentilor nutritionali.
Prin intermediul acestui parteneriat puteti accesa fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 http://www.poc.research.ro/
Prin realizarea unui Parteneriat pentru Transfer De Cunostinte cu INCSB, compania dumneavoastra poate beneficia de:
– expertiza unui personal calificat pe domeniul dumneavostra de activitate
– expertiza in dezvoltarea si implementarea proiecte interdisciplinare in vederea accesarii de fonduri publice si private
– dezvoltarea de protocoale dedicate care sa rezolve probleme legate de formularea de suplimenti nutritionali astfel incat sa se asigure un raport optim continut- eficacitate
– dezvoltarea de metode de analiza si control care sa asigure un raspuns rapid privind calitatea produselor fito-farmaceutice si nutritionale formulate
– dezvoltarea de solutii inovative care sa contribuie la reducerea cantitatii de reziduuri rezultate in urma tehnologiilor deja implementate prin valorificarea superioara a produselor secundare
– dezvoltarea de noi instrumente de analiza dedicate domeniului alimentar si fito-farmaceutic

Mai multe informatii despre tipurile de servicii oferite pe domeniul calitati produselor fito-farmaceutice si al suplimentilor nutritionali gasiti pe site-ul www.bioanaliza.ro.

Pentru detalii contactati
Dr. Mirela Diaconu midi_ro@yahoo.com.
Dr. Simona Carmen Litescu slitescu@gmail.com.
Prof.dr. Gabriel-Lucian Radu glradu2006@gmail.com.

II. Cercetatorii de la INCDSB / CCB Stejarul vor participa cu 2 lucrari stiitifice, in tematica Danubius-RI, la International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, in perioada 26-29 Iunie 2015, organizata de Societatea Europeana de Fitochimie (PSE) si Societatea Asiatica de Fitochimie (PSA) – link

III. Raportul procedurii – achizitie directa: Servicii de formare profesionala

 • Curs 1 „Formare personal specializat ca si broker de tehnologii”;
 • Curs 2 „Formare personal specializat manager de inovare; Ore mentorat”