Despre INCDSB

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice este persoana juridica romana aflata in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti a fost infiintat prin HG nr. 1317/11.12.1996 prin reorganizarea si fuziunea Institutului de Biologia Dezvoltarii Bucuresti, Institutului de Cercetari Biologice Cluj-Napoca, Institutului de Cercetari Biologice Iasi si Centrul de Cercetari Biologice „Stejarul” Piatra Neamt.

In 2002 a fuzionat prin absorbtie cu fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie in baza HG nr. 1272 din 13 noiembrie 2002. In prezent INCDSB este organizat si functioneaza in conditiile prevazute de HG nr.2082/24.11.2004.

Clustere

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice face parte din următoarele clustere:

3D-BS

La data de 6 Octombrie 2016 s-a constituit Clusterul 3D-BS (Danube-Danube Delta-Black Sea) cu scopul sprijinirii dezvoltarii durabile a zonei costiere si a regiunilor limitrofe prin valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice derulate in cadrul viitorului Centru International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mari (DANUBIUS-RI), din institute de cercetare si universitati prin transfer de cunostinte si dezvoltare de produse si servicii innovative catre intreprinderi mici si mijlocii si alte entitati de afaceri, in sprijinirea activitatilor socio-economice si de fundamentare stiintifica a deciziilor autoritatilor publice locale, judetene sau pe regiuni de dezvoltare, in sprijinirea activitatilor de planificare spatiala si management integrat al zonelor costiere, precum si in dezvoltarea de initiative locale de catre autoritati, organizatii non-guvernamentale si societatea in ansamblu ( cluster.danubius.bs@gmail.com ).

Biogasinno – Energie sustenabilă

Scopul Clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă” este de a dezvolta domeniul producerii de biogaz la nivel regional, naţional şi internaţional şi implicit de a creşte ponderea energiei verzi în totalul energiei produse atât la nivel naţional cât şi internațional. Clusterul îşi propune să stimuleze colaborarea și inovarea în domeniul producției de biogaz, în vederea consolidării competitivității și dezvoltării durabile a sectoarelor economice implicate, al dezvoltării regionale și al creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.
http://biogasinno.ro

IND-AGRO-POL

Misiunea polului de competitivitate IND-AGRO-POL este de a stimula inovarea si colaborarea in sectorul constructiilor de echipamente tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare si in sectoarele conexe, in scopul consolidarii competitivitatii si dezvoltarii durabile a acestor sectoare economice, al dezvoltarii regionale si al cresterii inteligente, durabile si favorabile incluziunii sociale.
http://www.inma.ro